Bài giảng Bài 93 : Luyện tập

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục

Bước đầu nhận ra << cấu tạo >> của các số tròn chục ( từ 10 đến 90 ) Chẳng hạn, số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

· T : ĐDDH, SGK, Vở BT toán .

· H : ĐDHT, vở BT toán, SGK .

 

doc8 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 93 : Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẠY HỌC : T :Bảng gài, que tính . H : Que tính, giấy nháp, vở BT toán, ĐDHT . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 5’ 10’ 2’ 15’ 3’ * Bài cũ : Viết thứ tự các số 80, 30, 20, 50, 70 Từ lớn đến bé Từ bé đến lớn GV nhận xét *. Bài mới : 1/ Hoạt động 1 : Giới thiệu cách cộng các số trò chục ( theo cột dọc ) Bước 1 : H thao tác trên que tính Gv làm mẫu và cho H lấy 3 bó 1 chục Gv hỏi : 3 chục có mấy chục, mấy đơn vị ? Gv viết 3 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị Gv làm mẫu và cho H lấy 2 bó 1 chục Gv hỏi : 2 chục có mấy chục mấy đơn vị ? Gv viết 2 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị Gv gạch ngang Gv hỏi : 3 bó 1 chục gộp 2 bó 1 chục là mấy bó 1 chục Gv vậy 2 chục + 3 chục là 5 chục Gv viết 5 ở cột chục Gộp lại có 0 que rời Gv ghi 0 ở cột đơn vị Bước 2 : Hướng dẫn kĩ thuật làm tính cộng * Đặt tính Viết 30 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng với đơn vị Viết dấu + Kẻ vạch ngang * Tính ( từ phải sang trái ) 30 0 cộng với 0 bằng 0 viết 0 20 cộng với 2 bằng 5 viết 5 Gv cho H nêu lại cách cộng Nghỉ giữa tiết 2/ Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1 : Tính Gv nhắc lại cách tính Lưu ý viết số thẳng cột Bài 2 : Tính nhẩm Gv nhắc lại cách tính Gv sửa bài Bài 3 : Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh.Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Gv : bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? Gv ghi tóm tắt Gv sửabài * Củng cố dặn dò : Trò chơi : Thi đặt tính và tính GV gắn bảng phụ cho H thi làm tính dọc H làm vào bảng con H lấy 3 bó 1 chục H : 3 chục và 0 đơn vị H lấy 2 bó 1 chục H : 2 chục và 0 đơn vị H quan sát lắng nghe H : là 5 bó 1 chục H quan sát lắng nghe H nhắc lại cách đặt tính H nhắc lại cách tính Tính vào bảng con H đọc yêu cầu H nói cách tính H làm bài 1 H làm bảng phụ H đổi tập sửa bài H : đọc yêu cầu H : nói cách làm : tính nhẩm H làm bài H sửa bài H : đọc bài toán H trả lời câu hỏi H : giải toán Số gói bánh cả hai thùng đựng là : 20 + 30 = 50 ( gói bánh ) Đáp số : 50 gói bánh 2 H thi đặt tính và tính b/l, phấn Que tính B/l, phân SGK/ 129 Vở toán, bút Các ghi nhận lưu ý : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 24 Ngày : Bài 95 : Luyện tập I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Củng cố về làm tính cộng ( đặt tính, tính ) và cộng nhẩm với các số tròn chục ( trong phạm vi 100 ) Củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng Củng cố về giải toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - T : Tranh mô hình để lập bài toán có lời văn, tranh minh họa trong SGK, bảng phụ, phấn màu . - H : SGK, vở BT toán, ĐDHT . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 5’ *. Bài cũ : Tính 50 20 60 GV nhận xét *. Bài mới : Luyện tập Bài 1 : Đặt tính rồi tính GV nhắc lại cách làm GV sửa bài 20 + 30 40 + 40 10 + 60 Bài 2 : Tính nhẩm GV nói cách làm GV sửa bài 20 + 40 = 20 + 20 = 40cm + 10cm = 50cm + 40cm = Nghỉ giữa tiết Bải 3 : GV cho H đọc đề toán GV hỏi bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? GV ghi tóm tắt GV sửa bài Bài H làm bảng con H đọc yêu cầu H nói cách đặt tính, cách tính H làm bài H sửa đổi tập bài H đọc yêu cầu H nói cách làm tính nhẩm H làm bài H đọc bài toán H giải toán Số quả cam cả 2 giỏ 30 + 20 Tuần 24 Ngày:…………………………… Bài 95 : Luyện tập I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Giúp HS : - Củng cố về làm tính cộng (đặt tính và tính) và cộng nhẩm các số tròn chục (trong phạm vi 100) - Củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng (thông qua các vị dụ cụ thể) - Củng cố về giải toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ . Bộ đồ dùng dạy toán. SGK, vở toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của học sinh ĐDDH 5' * Bài cũ : - T đọc yêu cầu : 50 20 60 10 60 30 50 + 10 = 30 + 50 = - T nhận xét và chấm điểm - HS làm bảng phụ - Cả lớp làm bảng con - Nhận xét bài của bạn và sửa bài Bảng phụ có chép sẳn đề 5' * Luyện tập : Bài 1 : - Gọi H nêu cách làm bài - T nhận xét - Đặt tính rồi tính - Viết số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng với hàng chục, tính từ phải sang trái - 1 HS làm bảng phụ - Cả lớp làm bài( cột 1,2 ) - HS nhận xét và sửa bài Vở Bảng phụ vở toán SGK/ 130 5' Bài 2 : - T nêu các yêu cầu - T lưu ý tính giáo- hoán (cột 1) và đơn vị phép tính. Nghỉ giữa tiết - HS nêu : Tính nhẩm - HS làm bài : a(cột 1,2);b(cột 1) - HS đọc kết quả - HS sửa bài 5' Bài 3 : - T nêu các yêu cầu - Nêu yêu cầu : giải toán - Phân tích đề bài - HS giải - Sửa bài Bảng con 8' * Củng cố - dặn dò: - Trò chơi củng cố * Dặn dò :Các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều - HS chia 2 nhóm tiếp sức làm bài 4 trên bảng - H làm vào b/c Vẽ sẳn bài 4 lên bảng Các ghi nhận lưu ý: Tuần 24 Ngày: ………………………………… Bài 96 : Trừ các số tròn chục I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Bước đầu giúp HS : - Biết làm tính trừ hai số tròn chục trong phạm vi 100. Đặt tính và thực hiện phép tính. - Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép trừ các số tròn chục trong phạm vi 100. - Củng cố về giải toán có lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Bộ chữ, thanh cài, bảng phụ - HS : Que tính, SGK, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của học sinh ĐDDH 5' * Bài cũ : - GV đọc các phép tính 15 20 18 40 + 10 + 10 +10 + 50 GV nhận xét - 1 HS làm bảng phụ - Cả lớp làm bảng con - Nhận xét bài bạn - Sửa bài Bảng phụ Bảng con 10' * Bài mới : 1.Hoạt động1 : Giới thiệu cách trừ 2 số tròn chục. a/ Hướng dẫn HS thao tác trên các que - GV cài 5 bó chục - Lấy bao nhiêu que - Hãy tách ra 2 bó -Em vừa tách ra bao nhiêu que? - Còn lại bao nhiêu? - HS lấy 5 bó chục - HS 50 que - HS tách : 2 bó - HS 20 que - còn lại 3 chục 3' b/ Hướng dẫn HS kĩ thuật tính : a) Đặt tính: dựa vào cách đặt tính cộng các số tròn chục, bạn nào có thể lên bảng đặt tính trừ cho cô ® GV nhận xét b) Cách tính Chốt:Viết các số thẳng hàng , tính từ phải sang trái Nghỉ giữa tiết - HS nêu cách đặt tính - HS nêu cách tính (từ phải sang trái) 12' 2.Hoạt động2 : Thực hành Bài 1 : - Gọi HS nêu yêu cầu - khi tính cần lưu ý gì - GV nhận xét - Nêu : tính. - Viết thẳng cột kết quả với các số trong phép tính - 1 HS làm bảng phụ - Cả lớp làm bài( 4 bài đầu ) - Nhận xét bài làm của bạn Vở toán SGK/ 131 Bài 2 : - Gọi HS nêu yêu cầu - Nêu cách tính? - Chú ý - Nhận xét - HS nêu : tính nhẩm - Tính số chục - 40 - 20 (4 chục - 2 chục) - 1 HS làm bảng phụ - HS làm bài - Nhận xét bài bạn - Sửa bài Bảng phụ Bài 3 : - Nêu các yêu cầu - Nhận xét - HS đọc đề - 2 HS phân tích đề - 1 HS làm bảng phụ bài giải - Cả lớp làm vào vở - Nhận xét và sửa bài Bảng phụ 5' * Củng cố - dặn dò: - GV giao cho 3 HS 3 bảng con có chép sẳn bài 4 * Dặn dò: các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều - 3 HS thi đua điền dấu >,<,= - 1 HS nêu cách làm H làm vào b/c 3 cái bảng con Các ghi nhận lưu ý:

File đính kèm:

  • docToan 24.doc