Bài giảng Bài 17: u và ư

.Mục tiêu :

-Đọc được :u, ư, nụ, thư ; từ và câu ứng dụng.

-Viết được : u, ư, nụ, thư ; từ và câu ứng dụng.

-Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : thủ đô.

 Rèn kỹ năng đọc, viết, nghe, trả lời câu hỏi.

 Biết yêu quê hương.

 B.Đồ dùng dạy học :bảng cài,bảng con,sgk,tập viết.

 

doc28 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 17: u và ư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6….8 8….8 7….8 5….8 8….4 8….6 8….5 Sưả bài. -Cho hs đếm 1-8, 8-1. -Nhận xét ktbc. 3.Bài mới : a/Giới thiệu số 9 : -Lập số 9 : HD hs xem tranh. +Có mấy bạn đang chơi? Có mấy bạn chạy tới? …8………1 “8 bạn thêm 1 bạn là 9 bạn”. +Cho hs nhắc lại. +Y/C hs lấy 8 que tính thêm 1 que tính, nói “8 que tính thêm 1 que tính là 9 que tính” +Cho hs nêu tranh vẽ trong sgk . +GV chỉ vào sách cho hs nêu lại : 9 bạn, 9 chấm tròn, 9 con tính. Các nhóm này đều có số lượng là 9. Ta học số 9. -Giới thiệu chữ số 9. +Số 9 được viết bằng chữ số 9. +GV viết và đọc : số chín. -Nhận biết thứ tự của số 9. +GV viết : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cho hs đếm 1 – 9 và 9 – 1. +Vậy số đứng liền sau số 8 là số mấy? -….số 9. b/Thực hành : -Bài 1 : viết số 9 -Bài 2 : số? +Cho hs đọc y/c. +GV trình bày hình vẽ cho hs nêu và điền số. +Cho hs nêu : 9 gồm 8 và 1; 1 và 8 9 gồm 7 và 2; 2 và 7 9 gồm 6 và 3; 3 và 6 9 gồm 5 và 4; 4 và 5 Nhận xét. -Bài 3 : , = +Cho hs nêu y/c. +Cho hs làm bài vào vở theo tổ. +Gọi 3 hs sửa bài. Nhận xét. Cho hs kt chéo. -Bài 4 : số? +Cho hs đọc y/c. +GV HD mẫu. Cho hs làm bảng con. Nhận xét. -Bài 5 : điền số thích hợp vào ô trống. ( dành cho hs khá giỏi ) +Cho hs đếm 1 – 9, 9 – 1. +Gọi cá nhân làm bảng lớp. Nhận xét. 4.Củng cố : -Hôm nay học bài gì? -Số 9 -Cho hs đếm 1 – 9 và 9 – 1. +Số 9 là số liền sau số nào? +Trong các số từ 1-9,số nào bé nhất? Số nào lớn nhất? Nhận xét. 5.Dặn dò : xem bài mới. -Nhận xét tiết học. HSTL -HS làm b/tổ -CN,lớp. Nhận xét -CN, lớp nêu. -HS lấy que tính //////// thêm / -CN, lớp nêu… -Lớp đồng thanh -Số chín. -HS viết b và đọc số chín. -HS quan sát -CN, lớp đếm HSTL -HS viết vào vở. -Điền số. -CN. -CN,lớp. -Điến dấu , = -HS làm vào vở . -CN -Điền số. -HS làm b. -CN,lớp. -CN. HSTL -CN, lớp đếm -HS trả lời. Môn : Thủ công Bài 3 : XÉ, DÁN HÌNH TRÒN A.Mục tiêu : -Biết cách xé, dán hình tròn. -Xé, dán được hình tương đối tròn.Đường xé có thể bị răng cưa.Hình dán có thể chưa phẳng. Rèn kỹ năng xé, dán hình. Làm việc cẩn thận, giữ gìn vệ sinh. B.Đồ dùng dạy học: hình mẫu, qui trình. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui. 2.Ktbc : -GV kt chuẩn bị của hs. -Nhận xét kt. 3.Bài mới : a/GTB : Xé, dán hình tròn . b/GV HD qui trình : -Lấy giấy màu, lật mặt sau vẽ 1 hv và xé hv. -Từ hình vuông ta xé lại các góc và chỉnh sửa cho giống hình tròn – Ta được 1 hình tròn. @Cho hs thực hành – GV quan sát. *HD dán hình : -Xé xong hình tròn, ta ướm thử vào vở cho cân đối. -Tô 1 lớp hồ mỏng ở mặt sau xếp vào vở cho thẳng, phẳng và đều. 4.Củng cố : -HD hs nhận xét sản phẩm. +Đường xé thẳng, ít răng cưa. +Hình xé gần giống mẫu. +Dán đều, thẳng và cân đối. -GV nhận xét. 5.Dặn dò : chuẩn bị dụng cụ thủ công.. -Nhận xét tiết học. …giấy màu,hồ,vở. -HS nhắc lại. -HS qsát ,nghe. -HS thực hành xé và dán hình vào vở. -HS nhận xét sản phẩm lẫn nhau. Thứ sáu ngày 20 tháng 09 năm 2013 Học vần Bài 21 : ÔN TẬP A.Mục tiêu : -Đọc được : u, ư, x, ch, s, r, k, kh ; từ và câu ứng dụng từ bài 17 đến bài 21. -Viết được : u, ư, x, ch, s, r, k, kh ; từ và câu ứng dụng từ bài 17 đến bài 21. -Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : thỏ và sư tử. Rèn kỹ năng đọc, viết, nghe, trả lời câu hỏi, kể chuyện. Biết yêu cái thiện, ghét cái ác. B.Đồ dùng dạy học: bảng ôn, bảng con, SGK, tranh, TV. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : sĩ số, hát vui. 2.Ktbc : -Tiết trước học bài gì? -k kh -Cho hs đọc bài sgk. -Cho hs viết bảng con : k – kẻ , kh – khế. Nhận xét, sửa sai. -Nhận xét ktbc. 3.Bài mới : a/GTB : Ôn tập. b/HD ôn tập : b.1/Các chữ và âm vừa học : -GV vẽ bảng ôn ( 1 ) lên bảng : +GV đọc âm – hs chỉ chữ. +HS chỉ chữ, đọc âm. +GV chỉ chữ – hs đọc âm. -Nhận xét. b.2/Ghép chữ thành tiếng : -GV HD hs ghép các chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang để tạo tiếng – GV ghi vào bảng ôn. -GV chỉ cho hs đọc lại các tiếng vừa ghép. -GV vẽ bảng ôn ( 2 ) : +HD hs ghép tiếng với dấu thanh – GV viết vào bảng ôn. +GV chỉ bảng cho hs đọc. Nhận xét. b.3/Đọc từ ứng dụng: -GV viết : xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế -HD hs phân tích,đọc tiếng,từ ứng dụng. Sửa sai cho hs. -GV giải nghĩa từ ứng dụng. b.4/HD viết bảng con: -Cho hs phân tích:xe chỉ,củ sả. -HD hs viết bảng con từng từ. Sửa sai cho hs. 4.Củng cố: -Hôm nay học bài gì? Ôn tập. -GV chỉ bảng cho hs đọc lại bài. -Cho hs cài các tiếng,từ vừa ôn. 5.Nhận xét tiết học. Tiết 2 1.Ổn định:tập thể dục tại chỗ. 2.Ktbc: -Tiết 1 học bài gì? -Ôn tập. -GV chỉ bảng cho hs phân tích,đọc. Nhận xét. 3.Bài mới: a/Luyện đọc: -Đọc bài ôn tiết 1: +GV chỉ bảng cho hs lần lượt đọc các tiếng trong bảng ôn và các từ ứng dụng. +Sửa sai cho hs. -Đọc câu ứng dụng: +HD hs xem tranh,GV viết:xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú. +Cho hs đánh vần,đọc trơn câu ứng dụng. Sửa sai cho hs. b/Luyện viết: -GV HD hs viết vở tập viết từng dòng. GV qsát,sửa sai tư thế cho hs,nhắc nhở hs viết đúng mẫu… -GV chấm mỗi tổ 3 bài. Nhận xét vở viết. c/Kể chuyện:Thỏ và Sư Tử. -Gv vừa chỉ tranh vừa kể diễn cảm câu chuyện. -GV chia lớp thảo luận:4 nhóm thảo luận 4 tranh. -Gọi từng nhóm kể chuyện theo tranh Nhận xét,bổ sung. -HD hs trả lời:Qua câu chuyện Thỏ và Sư Tử,em thích con vật nào?Vì sao? @Sư Tử là một con vật gian ác,kiêu căng nên đã chết.Thỏ khôn ngoan nên thắng kẻ ác. 4.Củng cố: -Hôm nay học bài gì? -Ôn tập. -GV chỉ bảng cho hs đọc lại bài. -Cho hs thi viết : xe chỉ,củ sả. Nhận xét. 5.Dặn dò:học bài,xem bài mới. -Nhận xét tiết học. -CN. -HS viết b. -HS nhắc lại. -HS đọc âm +CN. +CN. +CN,lớp. -CN ghép tiếng. -CN,lớp. -CN ghép tiếng. -CN,lớp. -HS đọc thầm. -CN,lớp. -HS phân tích,viết b. --Lớp đồng thanh. -HS chơi trò chơi. -CN. -CN,lớp. -HS qsát tranh. -HS đọc thầm. -CN,lớp. -HS viết vở tập viết. -HS nghe gv kể chuyện. -HS thảo luận nhóm. -CN. -HS trả lời. -HS nghe. -Lớp đồng thanh. -HS thi viết. Môn:Toán Bài 20 : SỐ 0 A.Mục tiêu: -Viết được số 0 ; đọc, đếm được từ 0 – 9. -So sánh số 0 với các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 0 trong dãy số từ 0 – 9. Rèn kỹ năng đọc, viết, đếm, so sánh. Làm việc cẩn thận, chính xác. B.Đồ dùng dạy học:bảng con,đồ dùng,hình vẽ,phiếu,vở. C.Các hoạt động dạy học. 1.Ổn định:hát vui. 2.Ktbc: -Tiết trước học bài gì? -Số 9 -Cho 3 hs làm bảng lớp,cả lớp làm b theo tổ:điền = 9…8 9…9 7…9 6…8 5…9 3…7 -Cho hs đếm 1-9 , 9-1. -Nhận xét . 3.Bài mới : a/Giới thiệu số 0 : -Hình thành số 0 : +Y/C hs lấy 4 que tính, rồi HD hs bớt dần : bớt đi 1 que tính còn bao nhiêu que tính? …HD bớt dần đến không còn que tính nào. +HD hs qsát tranh: .Lúc đầu,trong bể có mấy con cá?Lấy đi 1 con,còn mấy con? …3 con cá,bớt 1 con cá còn 2 con cá. .Lấy tiếp đi 1 con,còn mấy con? .Lấy nốt con còn lại,trong bể còn mấy con cá? … không còn con cá nào. @Để chỉ không còn que tính nào,không còn con cá nào,ta dùng số 0.Hôm nay học số 0. -Giới thiệu chữ số 0: +Số 0 được viết bằng chữ số 0. +HD hs viết b. -Nhận biết vị trí của số 0 trong dãy số từ 0-9 , 9-0: +HD hs xem hình vẽ-GV chỉ từng ô cho hs trả lời : có mấy chấm tròn? +GV chỉ vào ô 0 chấm tròn và ô có 1 chấm tròn : 0 chấm tròn so với 1 chấm tròn thì nhiếu hơn hay ít hơn? …ít hơn. GV ghi: 0 < 1.Vậy ta nói: “0 bé hơn 1” +Các số từ 0-9,số nào bé nhất? -Số 0. b/Thực hành: -Bài 1 : viết số 0 -Bài 2 : viết số thích hợp vào ô trống. +Cho hs đếm 0 – 9 ,9 – 0. +Cho hs làm vào phiếu.CN sửa bài. Nhận xét -Bài 3 : viết số thích hợp vào ô trống. +GV HD bài mẫu. +Cho hs làm bài vào phiếu.CN sửa bài. Nhận xét. +HD hs làm quen “số liền trước” Cho hs qsát dãy số từ 0 – 9,GV giới thiệu : Số liền trước số 1 là số 0. Số liền trước số 2 là số 1. Số liền trước số 3 là số mấy? …số 2. -Bài 4 : điền = +Cho hs làm bảng con. +Nhận xét. 4.Củng cố : -Hôm nay học bài gì? -Số 0 -Cho hs đếm 0 – 9, 9 – 0. -Số liền trước số 9 là số nào? …số 8 Số liền trước số 6 là số nào? …số 5 -Cho hs thi khoanh vào số bé nhất / số lớn nhất : 9 5 0 2 Nhận xét. 5.Dặn dò : xem bài mới. -Nhận xét tiết học. -CN làm bài tập. -CN,lớp. -HS lấy que tính và thực hành bớt theo HD. -HS qsát tranh,trả lời: -HS nhắc lại. -HS đọc: số không. -HS viết b. -HS qsát,trả lời. -HS nhắc lại. HSTL -HS viết vào vở. -CN,lớp -HS làm vào phiếu. -HS qsát,nghe HD. -HS làm vào phiếu. -HS nghe và trả lời. -HS làm b. -CN,lớp. -HS chơi trò chơi. Hoạt động tập thể SINH HOẠT LỚP T 5 I . Mục tiêu : -Rèn kĩ năng tự học cho hs. -Chấp hành nội qui cuả trường, lớp. -Tham gia các phong trào. -Biết noi gương học hỏi người tốt, việc tốt. II .Nội dung : Cho HS hát vui GVCN tổng hợp đánh giá chung các mặt : + Vệ sinh + Trang phục + Sĩ số HS + Ý thức tự học -Tuyên dương tổ,cá nhân đạt thành tích tốt, để HS noi theo. -Giáo dục HS: thực hiện an tòan giao thông.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 5 nam 2013 2014.doc
Giáo án liên quan