Bài giảng Bài 1: đính khuy hai lỗ (tiết I)

. Mục tiêu: HS cần phải :

- Biết cách đính khuy hai lỗ.

- Đính được khuy hai lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

 

doc38 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 1: đính khuy hai lỗ (tiết I), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau - Yêu cầu HS nhắc lại cách sơ chế rau đã học ở bài 8. - Cho HS quan sát hình 2 và đọc nội dung mục 1b để nêu cách sơ chế rau trước khi luộc. - Gọi HS lên bảng thực hiện các thao tác sơ chế rau. - GV nhận xét , uốn nắn thao tác chưa đúng. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách luộc rau. * MT: HS biết cách luộc rau. * Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS đọc nội dung mục 2, quan sát H3 và nhớ lại cách luộc rau ở gia đình để nêu cách luộc rau. - GV nhận xét và hướng dẫn HS cách luộc rau. d. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. * MT: HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn. * Cách tiến hành: + Em hãy nêu các bước luộc rau. + So sánh cách luộc rau ở gia đình em với cách luộc rau nêu trong bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét ý thức học tập của HS và động viên HS thực hành luộc rau giúp gia đình. - Dặn dò HS chuẩn bị bài học sau. - HS nhắc lại đề. - HS trả lời câu hỏi. - HS quan sát rồi trả lời . - 1 HS. - HS đọc, quan sát và trả lời. - 3 HS. - HS đọc lướt các nội dung SGK rồi trả lời. - HS lắng nghe. - 1 HS. - 1 HS. - 2 HS đọc ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 15 MÔN:Kĩ thuật Tiết :24 Ngày dạy: 15/12/2006 Bài 11 : RÁN ĐẬU PHỤ I. Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách chuẩn bị và các bước rán đậu phụ. - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn. II. Đồ dùng dạy - học: - Có 3- 4 bìa đậu phụ; dầu rán; chảo rán, đĩa; bếp ga nhỏ; đũa nấu. - Phiếu đánh giá kết quả học tâïp của HS. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) 02 HS - Em hãy nêu các bước luộc rau. - Nêu ghi nhớ của bài 10. * GV nhận xét , ghi điểm. TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 10’ 17’ 5’ 3’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: GV ghi đề b. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chuẩn bị rán đậu phụ. * MT: HS biết cách thực hiện các công việc chuẩn bị rán đậu phụ. * Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS quan sát hình 1 và nêu câu hỏi: + Em hãy nêu cách chuẩn bị rán đậu phụ ở gia đình em. + Em hãy kể tên các nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để rán đậu phụ. - GV nhận xét, nhắc lại các ý chính. - Hướng dẫn HS quan sát hình 2 và đọc nội dung mục 1b để nêu cách sơ chế đậu phụ. - GV nhận xét, tóm tắt cách sơ chế đậu phụ như SGK. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách rán đậu phụ và trình bày. * MT: HS biết cách rán đậu phụ và trình bày. * Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS đọc nội dung mục 2, quan sát hình 3 và nhớ lại cách rán đậu ở gia đình để nêu cách rán đậu. - GV nhận xét và hướng dẫn HS cách rán đậu như SGK. - Hướng dẫn HS về nhà thực hành rán đậu giúp gia đình. d. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. * MT: HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn. * Cách tiến hành: - GV sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét ý thức học tập của HS và động viên HS thực hành rán đậu giúp gia đình. - Dặn dò HS chuẩn bị bài học sau. - HS nhắc lại đề. - HS quan sát và trả lời - HS đọc, quan sát và trả lời. - HS đọc lướt các nội dung SGK rồi trả lời. - HS lắng nghe. - 2 HS - 2 HS đọc ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 16 MÔN: Kĩ thuật Tiết :25 Ngày dạy: 22/12/2006 Bài 12 : BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I. Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách bày, dọn bữa ăn trong gia đình. - Có ý thức giúp gia đình bày , dọn trước và sau bữa ăn. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh, ảnh một số kiểu bày món ăn trên mâm hoặc trên bàn ăn ở các gia đình thành phố và nông thôn. - Phiếu đánh giá kết quả học tâïp của HS. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) 02 HS - Em hãy trình bày cách rán đậu ở gia đình em. - Muốn đậu rán đạt yêu cầu, cần chú ý những điểm gì? * GV nhận xét , ghi điểm. TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 15’ 13’ 4’ 3’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: GV ghi đề b. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. * MT: HS biết cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. * Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS đọc nội dung mục 1a, quan sát hình 1 và yêu cầu HS nêu mục đích của việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. - GV tóm tắt các ý trả lời của HS và giải thích. - GV hỏi: + Nêu cách sắp xếp các món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn ở gia đình các em. + Nêu yêu cầu của việc bày dọn trước bữa ăn. - GV tóm tắt nội dung chính của Hoạt động 1 như SGV. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn. * MT: HS biết cách thu dọn sau bữa ăn. * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS nêu mục đích, cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình. - Cho HS liên hệ thực tế để so sánh cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình các em với cách thu dọn sau bữa ăn nêu trong SGK . - GV nhận xét và tóm tắt các ý HS vừa trình bày. - Hướng dẫn cách thu dọn sau bữa ăn như nội dung SGK. d. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. * MT: HS có ý thức giúp gia đình bày, dọn trước và sau bữa ăn. * Cách tiến hành: - GV sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV hướng dẫn HS về nhà giúp đỡ gia đình bày, dọn bữa ăn. - GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của HS. - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. - HS nhắc lại đề. - HS đọc, quan sát và trả lời câu hỏi . - 2 HS trả lời - 2 HS trả lời. - 2 HS. - HS liên hệ rồi so sánh. - HS lắng nghe. - 2 HS. - 2 HS đọc ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • dockithuat2x.doc