Bài 11: Vẽ theo mẫu Vẽ cành lá

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Học sinh biết cấu tạo của cành lá: Hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp của nó.

2. Kỹ năng : Học sinh vẽ được cành lá đơn giản.

3. Thái độ: Học sinh bước đầu làm quen với việc đưa hình hoa, lá vào trang trí ở các dạng bài tập.

II. Phương pháp

-Quan sát, vấn đáp, trực quan.

-Luyện tập,thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 11: Vẽ theo mẫu Vẽ cành lá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:30/09/2011 Ngày dạy:…/…/2011 Tuõ̀n 11. Tiết 11: BAỉI 11: vẽ theo mẫu VEế CAỉNH LAÙ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Học sinh biết cấu tạo của cành lá: Hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp của nó. 2. Kỹ năng : Học sinh vẽ được cành lá đơn giản. 3. Thái độ: Học sinh bước đầu làm quen với việc đưa hình hoa, lá vào trang trí ở các dạng bài tập. II. Phương pháp -Quan sát, vấn đáp, trực quan. -Luyện tập,thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống. III.Chuẩn bị: 1.Giỏo viờn: - SGV, SGK. - Một số cành lá khác nhau về hình dáng, màu sắc (có 3 đến 4 lá). - Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của HS các lớp trước. - Một vài bài trang trí có hoạ tiết là chiếc lá hay cành lá. 2 Học sinh : - SGK. - Mang theo cành lá đơn giản. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì, màu vẽ. IV.Tiến hành 1. Ổn định tổ chức (1'): Kiểm tra sĩ số 2. Kieồm tra bài cũ (1’): Nhaọn xeựt 3. Bài mới: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 5’ 20’ 2’ 1. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sỏt, nhận xột: - GV giới thiệu 1 số cành lỏ khỏc nhau, gợi ý: + Mỗi cành lỏ cú hỡnh dỏng, màu sắc như thế nào? + Đặc điểm, cấu tạo, hỡnh dỏng của chiếc lỏ như thế nào? - GV cho HS xem bài trang trớ và giới thiệu: cành lỏ đẹp cú thể s/d làm họa tiết trang trớ. - GV cho HS xem bài vẽ của HS năm trước và gợi ý về bố cục, hỡnh ảnh, màu sắc,... * GV túm tắt. + Cành lá phong phú về hình dáng và màu sắc + Đặc điểm, cấu tạo của cành lá và hình dáng của chiếc lá. - GV bổ sung: Cành lá đẹp có thể sử dụng làm hoạ tiết trang trí 2. Hoạt động 2: hướng dẫn cách vẽ: - GV giới thiệu một số bài của HS lớp trước và mẫu thật - HS quan sát hoa, lá và theo dõi GV hướng dẫn + Vẽ khung hình chung của cành lá cho vừa với phần giấy + Vẽ phác cành, cuống lá + Vẽ phác hình của từng chiếc lá + Vẽ nét chi tiết cho rõ đặc điểm của cành lá + Vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích 3. Hoạt động 3: hướng dẫn thực hành: - HS quan sát mẫu để vẽ - Lưu ý HS: + Quan sát kĩ mẫu cành lá trước khi vẽ + Sắp xếp hình vẽ cho cân đối với tờ giấy + Vẽ theo trình tự các bước đã hướng dẫn, có thể vẽ màu theo ý thích - GV quan sát và hướng dẫn thêm cho một số HS. 4. Hoạt động 4: hướng dẫn nhận xét, đánh giá. - GV chọn một số bài vẽ lên cho cả lớp nhận xét - GV nhận xét và xếp loại bài vẽ của HS. - HS quan sỏt và trả lời. + Cú hỡnh dỏng, màu sắc khỏc nhau. + Phong phỳ và đa dạng. - HS quan sỏt và lắng nghe. - HS quan sỏt và nhận xột về bố cục. hỡnh ảnh và màu sắc. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - Học sinh làm bài tập. - Học sinh tham gia nhận xột bài, tự rỳt kinh nghiệm, tỡm bài vẽ đẹp. V. Dặn dũ (1’): - Về nhà tiếp tục hoàn thành bài tập. - Về sưu tầm tranh về đề tài Ngày Nhà giỏo Việt Nam. - Chuẩn bị: vỡ bài tập, màu, bỳt chỡ,… VI. Bụ̉ sung:

File đính kèm:

  • docbai11.doc
Giáo án liên quan