400 từ vựng bạn cần phải biết để thi toefl test

Abandon (v) từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ (n) sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả

(vi)

Abduction (n)sự bắt cóc (trẻ em.), sự bắt đi, (giải phẫu) sự giạng ra

 

Abstract (a)trừu tượng, lý thuyết; (n) bản tóm tắt, ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng;(v) trừu tượng hoá, rút ra, chiết ra, ăn cắp

 

Accumulate (v) tích luỹ, gom góp lại, làm giàu, thi cùng một lúc nhiều

 

Accuracy (n) sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác

 

Accuse (v) buộc tội; kết tội

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 400 từ vựng bạn cần phải biết để thi toefl test, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mẽ (lý lẽ), không liệt dương (đực) Precipitation (n) sự vội vã, sự cuống cuồng, (hoá học) sự kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất lắng, (khí tượng) mưa, mưa tuyết..; lượng mưa Predicament (n) (triết học) điều đã được dự đoán, điều đã được khẳng định trước, mười phạm trù của A-ri-xtốt, tính thế khó khăn, tình huống khó chịu, tình trạng khó xử prejudiced (a) có thành kiến, biểu lộ thành kiến Prestige (n) uy tín, thanh thế, uy thế (khả năng gây ấn tượng với người khác..) Prevailing (a) đang thịnh hành (đồ vật..); thường thổi trong một khu vực (gió) Prevalent (a) phổ biến, thịnh hành, thường thấy, thông dụng Privileged (a) có đặc quyền; được đặc quyền; được vinh dự, bí mật về mặt pháp lý Procedure (n) thủ tục (trong kinh doanh, (chính trị), (pháp lý)..) Process (n) quá trình; phương pháp, thủ tục pháp lý; trát đòi;u, bướu; (ngành in) phép in simili (in ảnh), phép in ảnh chấm; (v) xử lý; chế biến, kiện (ai); diễu hành Prognosis (n) (y học) dự đoán (về sự tiến triển của bệnh), tiên lượng bệnh, sự dự đoán Proliferation (n) (sinh vật) sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển, sự gia tăng nhanh Promote (v) thăng chức; thăng cấp, xúc tiến, đẩy mạnh, quảng cáo (cái gì) để bán Proportion (n) sự cân xứng, tỷ lệ thức, một phần, quy mô, kích cỡ,;(v) làm cho cân xứng Proportionately (phó từ) cân đối, cân xứng Proprietor (n) người chủ, người sở hữu (nhất là một công ty, bằng sáng chế..) Prosper (v) thịnh vượng; phồn vinh; thành công; phát đạt Prototype (n) người đầu tiên; vật đầu tiên; mẫu đầu tiên, nguyên mẫu Proximity (n) trạng thái ở gần (về không gian, thời gian...); sự gần gũi Psychic (n) bà đồng, ông đồng; (a) (thuộc) tâm linh; siêu linh, huyền bí R Rank (n) phẩm chất, địa vị xã hội...; cấp bậc;(v) xếp vào hàng ngũ, xếp loại,;(a) rậm rạp, sum sê; rõ rành rành Rate (n) tỷ lệ, tốc độ, giá, suất, mức (lương...), thuế địa phương, hạng, loại, sự ước lượng, sự sắp hạng, sự tiêu thụ; (v) đánh gia, ước lượng, xem như, đánh thuế, mắng mỏ. Ratio (n) tỷ số, tỷ lệ, (kỹ thuật) số truyền Realism (n) chủ nghĩa hiện thực, (triết học) thuyết duy thực Rebel (n) người nổi loạn, người chống đối, (Mỹ) người dân các bang miền nam, phiến loạn; chống đối;(v) dấy loạn, nổi loạn, chống đối Recede (v) lùi lại, rút xuống (thuỷ triều...), rút lui, hớt ra sáu (trán), sụt giá (cổ phần...); giảm sút (sản xuất...) Reciprocity (n) sự có đi có lại, sự dành cho nhau những đặc quyền (giữa hai nước), (toán học) tính đảo nhau Reconciliation (n) sự hoà giải, việc hoà giải, sự điều hoà những ý nghĩ, sự hoà hợp Reform (n) sự cải cách;(v) sửa đổi, cải cách Regulate (v) điều chỉnh, quy định; chỉnh lý, chỉnh đốn (công việc...), điều hoà Relic (n) (tôn giáo) thánh tích, di tích, di vật, ( số nhiều) di hài Reservoir (n) hồ tự nhiên hoặc nhân tạo dùng làm nguồn hoặc nơi chứa nước; nguồn cung cấp hoặc tích trữ lớn về cái gì Residual (a) còn dư, còn lại, thặng dư, (còn) dư;(n) phần còn dư, số dư,số tính nhầm vào Resign (v) từ chức, nhường, từ bỏ Resist (n) chất cản màu;(v) kháng cự; chịu được, cưỡng lại được, nhịn được Retain (v) giữ lại, nhớ được, ngăn, thuê (luật sư) vẫn có, tiếp tục có Retrieve (v) tìm lại được, lấy; gọi ra, xây dựng lại được, sửa chữa được, cứu thoát khỏi, nhớ lại được Reward (n) sự thưởng; sự đền ơn, phần thưởng, sự hoàn lại tài sản mất; (v) thưởng Rigor (n) (y học) sự run rét, sự rùng mình; Rite (n) lễ, lễ nghi, nghi thức Ritually (phó từ) (thuộc) lễ nghi; có vẻ lễ nghi; theo lễ nghi Roster (n) bảng phân công;(v) đưa (ai) vào bảng phân công Rotate (v) làm xoay quanh, luân phiên nhau;(a) (thực vật học) có hình bánh xe S Sacrifice (n) sự tế lễ; vật hiến tế, sự hy sinh; vật hy sinh, sự bán lỗ; hàng bán lỗ;(v) cúng tế, hy sinh, bán lỗ Safeguard (n) cái để bảo vệ, giấy thông hành an toàn, bộ phận an toàn; (v) bảo vệ Saga (n) Xaga (truyện dân gian của các (dân tộc) Bắc-Âu về một nhân vật, một dòng họ...), truyện chiến công, tiểu thuyết dài; tiểu thuyết Xaga Scandal (n) vụ bê bối, thái độ ô nhục, sự gièm pha Scar (n) vết sẹo, nỗi đau khổ, vết nhơ, vách núi lởm chởm;(v) để lại vết sẹo Secular (a) trăm năm một lần, muôn thuở, cổ, thuộc thế giới trần tục, không thuộc tôn giáo (về thầy tu);(n) giáo sĩ thế tục Seep (v) rỉ ra, thấm qua (về chất lỏng) Seize (v) nắm bắt (cơ hội..), tóm (ai, cái gì), thấu hiểu, cho chiếm hữu, bắt giữ; tịch thu, buộc dây, trở nên kẹt, tác động đột ngột và tràn ngập (đến ai về cảm xúc, ham muốn..), chộp lấy;(n) (kỹ thuật) sự kẹt máy Self-perpetuating (a) tự duy trì, tồn tại Sentiment (n) tình cảm, sự đa cảm, cảm nghĩ, tính chất truyền cảm, cảm tính, câu nói chúc tụng xã giao, ẩn ý, ngụ ý Sequence (n) chuỗi, cảnh (trong phim), (âm nhạc) khúc xêcăng, (ngôn ngữ học) sự phối hợp, (tôn giáo) bài ca xêcăng, (toán học) dãy Severely (phó từ) khắt khe, rất mãnh liệt, đòi hỏi kỹ năng, đòi hỏi tính kiên nhẫn, giản dị Shamce (n) sự xấu hổ, sự ngượng ngùng, nỗi nhục, người hoặc vật gây ra điều hổ thẹn; (v) làm cho ai xấu hổ, làm nhục, làm ô danh Shrink (v) co lại, lùi lại, làm co (vải...);(n) sự co lại, (Mỹ) (đùa cợt) bác sĩ tâm thần Shuttle (n) con thoi (trong khung cửi), cái suốt (trong máy khâu), hệ thống giao thông vận tải tuyến đường ngắn, quả cầu lông; (v) qua lại như con thoi, thoi đưa Sibling (n) anh chị em ruột Simulation (n) sự giả vờ; sự giả cách; sự đội lốt, sự bắt chước; sự mô phỏng Skit (n) bài văn châm biếm, vở kịch ngắn trào phúng; nhóm, đám (người...) Smuggle (v) buôn lậu, đưa lén Solar (a) (thuộc) mặt trời, sử dụng năng lượng mặt trời Sole (n) cá bơn; lòng bàn chân, đế giày, nền;(v) đóng đế vào;(a) duy nhất, cô đơn, độc hữu, hạn chế chỉ cho một người (một nhóm) Solidarity (n) sự thống nhất, sự đoàn kết; sự phụ thuộc lẫn nhau Source (n) nguồn Spectrum (n) hình ảnh, quang phổ, loạt những dải âm thanh tương tự quang phổ, một dãy đầy đủ, một chuỗi rộng, sự phân bố theo độ lớn, sự phân bố theo tính chất Stable (a) vững chắc, bình tĩnh; bền vững; ổn định;(n) chuồng ngựa, lò,;(v) cho (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng; nuôi (ngựa) Status quo (n) nguyên trạng; hiện trạng Stigmatize (v) làm nổi rõ tính cách (xấu); bêu xấu (ai), đóng dấu sắt nung vào (nô lệ) Strategic (a) (thuộc) chiến lược; đem lại lợi thế cho một mục đích nào đó; chiến lược Striking (a) nổi bật, đánh chuông (đồng hồ..) Structure (n) kết cấu, cấu trúc, công trình kiến trúc, công trình xây dựng Subsidy (n) tiền do chính phủ chi ra để hỗ trợ; tiền trợ cấp Subtly (a) phảng phất, huyền ảo, tinh tế, tế nhị, khôn khéo, nhạy cảm, xảo quyệt, mỏng Surveillance (n) sự theo dõi cẩn thận đối với kẻ bị nghi ngờ; sự giám sát Survive (v) sống lâu hơn ai; sống qua được; sống sót; còn lại Suspect (v) nghi ngờ;(a) đáng ngờ, (n) người khả nghi; người bị tình nghi Suspend (v) treo lên, hoãn; treo giò, đình chỉ công tác; đuổi, lơ lửng (trong không khí..) Suspicious (a) có sự nghi ngờ, tỏ ra có sự nghi ngờ, gây ra nghi ngờ; đáng ngờ, khả nghi; Symbolic (a) tượng trưng; (thuộc) biểu tượng, được dùng làm biểu tượng T Trend (n) phương hướng, xu hướng, ;(v) đi về phía, hướng về, xoay về, hướng về Trigger (n) cò súng, nút bấm (máy ảnh...), hành động nhanh; hiểu nhanh;(v) làm nổ ra, gây ra; khởi sự một hành động, khởi sự một quá trình U Unleash (v) mở, tháo (xích), gỡ ràng buộc Unmask (v) bộc lộ tính cách thật; bóc trần, vạch mặt, tháo/gỡ bỏ mặt nạ V Vanish (v) tan biến, tiêu tan, (toán học) triệt tiêu; (n) (ngôn ngữ học) âm lướt Vanity (n) tính vô nghĩa, chuyện hư hảo; sự hão huyền, lòng tự cao tự đại, sự vô dụng, ví đựng đồ trang điểm, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bàn trang điểm Vein (n) (giải phẫu) huyết quản, tĩnh mạch, gân lá, gân cánh (bọ), vân (gỗ), (mỏ) mạch, nguồn cảm hứng, đặc điểm, phong cách, điệu;(v) sơn giả vân Verdict (n) lời tuyên án, lời phán quyết sự quyết định, sự nhận định; dư luận Versus (giới từ) (tiếng Latin) (viết tắt) v, vs chống, chống lại, đấu với (thể thao) Vestige (n) di tích, (câu phủ định) một chút, (giải phẫu) vết tích Villainy (n) hành vi côn đồ; tính đê hèn, tính chất ghê tởm, tính vô cùng xấu Violation (n) sự vi phạm, sự hãm hiếp; sự phá rối, sự xúc phạm Vitriolic (a) sunfuric, (nghĩa bóng) cay độc, châm chọc, chua cay Vulnerable (a) có thể bị tổn thương, dễ bị nguy hiểm, dễ bị tấn công; chỗ yếu W Willing (a) vui lòng; muốn, sẵn sàng, quyết tâm, có thiện ý, hay giúp đỡ, tự nguyện Witness (n) bằng chứng, nhân chứng, ;(v) chứng kiến, làm chứng, đối chứng Working class (n) giai cấp công nhân (như) the working classes Wound (n) vết thương, vết xước, vết cắt, sự tổn thương; mối hận tình;(v) làm bị thương Z Zeal (n) lòng sốt sắng, lòng hăng hái; nhiệt tâm, nhiệt huyết This Wordlist can’t avoid having some errors but it is quite good for you. In addition, you can add more word s to create your own work list also. Chuùc caùc Baïn hoïc toát

File đính kèm:

  • doc400 tu vung can thiet de thi Thi The TOEFL Test Test of English as a Foreign Languagedoc.doc