Tuần 19 Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Giáo dục học sinh tấm gương sáng về anh Lý Tự Trọng, người đoàn viên TNCS Việt Nam đầu tiên đã nêu cao tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất trước kẻ thù.

Giọng kể linh hoạt, chú ý thể hiện rõ khí phách anh hùng của anh Lý Tự Trọng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 05/12/2014 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuần 19 Kể chuyện: Lý Tự Trọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sau ngay 6 thang 2 năm 2004 *Kể chuyện Lý Tự Trọng I. YÊU CẦU : Giáo dục học sinh tấm gương sáng về anh Lý Tự Trọng, người đoàn viên TNCS Việt Nam đầu tiên đã nêu cao tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất trước kẻ thù. Giọng kể linh hoạt, chú ý thể hiện rõ khí phách anh hùng của anh Lý Tự Trọng. II. LÊN LỚP : T.gian họat động của thầy họat động của trị ĐDDH 1ph 5ph 30ph 4ph 1. Oån định : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mớiõ : a) Giáo viên kể chuyện. b) Hướng dẫn học sinh kể : 4. Củng cố : 5. Dặn dò : - Chuẩn bị bài : Thạch Sanh ( Phần 1 ) Sự tích ông Táo lên chầu trời - Truyền thuyết “Sự tích ông Táo lên chầu trời” nhằm giải thích tục lệ gì trong nhân dân ta từ xưa đến nay ? - Truyền thuyết đó có ý nghĩa gì ? - Hoàn cảnh xuất thân của anh Lý Tự Trọng ? - Thời kì hoạt động ở nước ngoài của anh Lý Tự Trọng ? - Hoạt động cách mạng của anh Lý Tự Trọng kể từ ngày anh được đoàn thể đưa về nước đến khi bị bắt ? - Giới thiệu thái độ hiên ngang bất khuất của anh Lý Tự Trọng kể từ lúc anh sa vào tay kẻ thù cho tới phút cuối cùng trước khi anh hi sinh oanh liệt ? - Câu chuyện giới thiệu với chúng ta những điều gì về anh Lý Tự Trọng ? Cấc ghi nhận , nhận xeét lưu y ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docKC19.DOC
Giáo án liên quan