Tuần 16 kế hoạch tuần Chủ đề lớn: thế giới động vật

- Trẻ biết kể tên một số con vật sống trong rừng và nói được những đặc điểm nổi bật của chúng

- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng việt cho trẻ,

- GD trẻ biết bảo vệ các con vật quý hiếm

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 2897 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuần 16 kế hoạch tuần Chủ đề lớn: thế giới động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 KẾ HOẠCH TUẦN CĐL: Thế giới động vật CĐN: Động vật sống trong rừng (Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12/2013) HOẠT ĐỘNG CHIỀU Ngày soạn: 7/12/2013 Ngày dạy, Thứ 2: 9/12/2013 1. ÔN: Tên gọi đặc điểm một số con vật sống trong rừng (cs 92) 2. TC: Con thỏ 3. Chơi tự do I. Mục tiêu - Trẻ biết kể tên một số con vật sống trong rừng và nói được những đặc điểm nổi bật của chúng - Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng việt cho trẻ, - GD trẻ biết bảo vệ các con vật quý hiếm II. Chuẩn bị - Tranh vẽ con hổ, khỉ, vi, gấu III. Cách tiến hành Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. ÔN: tên gọi đặc điểm một số con vật sống trong rừng - Cho trẻ hát bài: Đố bạn biết - Chúng mình vừa hát bài gì? - Trong bài hát nói đến con vật gì? - Đó là các con vật sống ở đâu? - Giáo dục trẻ - Cho trẻ quan sát tranh Các con vật sống trong rừng - Bức tranh vẽ gì? - Các con vật này có đặc điểm gì? - Chúng sống ở đâu? - Cho trẻ kể tên các con vật sống trong rừng mà trẻ biết - Cô củng cố lại cho trẻ 2. TC: Con thỏ - Cô giới thiệu tên tc - Nêu cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét động viên trẻ 3. Chơi tự do - Cho trẻ chơi tự do trong lớp - Trẻ hát - Cả lớp tl: Đố bạn biết - 1 Trẻ 4t trả lời: Con khỉ, con hươu, con voi, con gấu - 2 Trẻ 5t TL: Sống ở trong rừng - Trẻ quan sát - Cả lớp: Con khỉ, con hươu, con voi, con gấu - 4-5 trẻ 4t, 5t: Có đầu, chân,.. - 2 trẻ 4t, 5t: sống trong rừng - Cho tõng trẻ kể - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi trò chơi - Trẻ chơi tự do - Vệ sinh, nêu gương , trả trẻ. Ngày soạn: 8/12/2013 Ngày dạy, Thứ 3: 10/12/2013 1. ÔN: Chia nhóm đối tượng có số lượng 7 thành 2 phần (cs 104) 2. TC: Bắt chước tiếng kêu các con vật 3. Chơi tự do I. Mục tiêu - Trẻ biết chia nhóm có 7 đối tượng làm 2 phần theo nhiêu cách khác nhau biết so sánh số lượng 2 nhóm sau khi tách - Rèn kỹ năng đếm cho trẻ, kỹ năng chơi trò chơi - Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ loài vật quý hiếm II. Chuẩn bị - Cô và mỗi trẻ 7 con voi III. Cách tiến hành Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. ÔN: chia tách nhóm đối tượng có số lượng 7 - Cô đưa 7 con voi cho trẻ xếp ra bảng lần lượt từ trái sang phải - Cho trẻ đếm - Bây giờ cô muốn chia 7 con voi ra làm 2 nhóm bạn nào cho cô biết ốo bao nhiêu cách nào? - Đó là những cách nào? - Cho trẻ chia theo các cách khác nhau - Cho trẻ so sánh - Cho trẻ liên hệ thực tế 2. TC: Bắt chước tiếng kêu các con vật - Cô giới thiệu tên trò chơi - Nêu cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho trẻ chơi ( Cô bao quát hướng dẫn động viên trẻ - Giáo dục trẻ 3. Chơi tự do - Cho trẻ chơi tự do trong lớp - 1Trẻ 5t thực hiện - Cả lớp: có 7 con voi - 1Trẻ 5 tuổi lên xếp - 1 trẻ 5: có 3 cách - Trẻ trả lời - Cả lớp nói: chia và so sánh - Trẻ thựuc hiện - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ chơi tự do - Vệ sinh, nêu gương , trả trẻ. Ngày soạn: 9/12/2013 Ngày dạy, Thứ 4: 11/12/2013 1. LQBM: lq bài thơ Hổ trong vườn thú (cs 64) 2. TC: Cáo ơi ngủ à 3. Chơi tự do I. Mục tiêu * 5 tuổi: - Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ, trẻ lời được câu hỏi theo nội dung bài thơ, biết trả lời theo nội dung bài thơ - Rèn kỹ năng đọc thơ cho trẻ * 4 tuổi: - Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, - Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ * 3 tuổi: - Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, - Rèn kỹ năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ * GD trẻ biết yêu quý và bảo vệ các con vật quý hiếm II. Chuẩn bị - Tranh thơ: Hổ trong vườn thú III. Cách tiến hành Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. LQBM: thơ Hổ trong vườn thú - Cho trẻ quan sát tranh thơ - Cô giới thiệu tên bài thơ tên tác giả - Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ 2-3 lần + Cô vừa đọc bài thơ gì? + Do ai sáng tác? + Trong bài thơ có ai ? + Hổ vằn được nói đến như thế nào? ............ - Cô củng cố giáo dục trẻ 2. TC: Cáo ơi ngủ à - Cô nói tên tò chơi - Nêu cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét động viên trẻ 3. Chơi tự do - Cho trẻ chơi tự do trong lớp - Trẻ lắng nghe - 2-3 Trẻ 3t, 4t TL: Hổ trong vườn thú - Vũ Quang Vinh - Trẻ 5 tuổi: có Hổ vằn - 2 trẻ 5t: dữ tợn - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi trò chơi - Trẻ chơi tự do - Vệ sinh, nêu gương , trả trẻ. Ngày soạn: 10/12/2013 Ngày dạy, Thứ 5: 12/12/2013 1. Rèn bé khéo tay: Tô màu tranh động vật sống trong rừng 2. TC: Con thỏ 3. Chơi tự do I. Mục tiêu - Trẻ biết sử dụng kỹ năng tô màu, cầm bút tô màu bức tranh theo mẫu của cô - Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay cho trẻ - GD trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài vật quý hiếm II. Chuẩn bị - Tranh sản phẩm nghề nông, bút sáp màu, III. Cách tiến hành Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. Rèn bé khéo tay: Tô màu tranh động vật sống trong rừng - Cô cho trẻ quan sát bức tranh mẫu của cô - Bức tranh vẽ gì? - Con hươu có màu gì? - Con khỉ có màu gì? - Lá cây màu gì? - Cho trẻ tô màu tranh 2. TC: Con thỏ - Cô nói tên tò chơi - Nêu cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét động viên trẻ 3. Chơi tự do - Cho trẻ chơi tự do trong lớp - Cả lớp trả lời: con hươu, con khỉ, ... - 2 Trẻ 5t trả lời - Trẻ Thực hiện - Trẻ lắng nghe -Trẻ chơi trò chơi - Trẻ chơi tự do - Vệ sinh, nêu gương , trả trẻ. Ngày soạn: 11/12/2013 Ngày dạy, Thứ 6: 13/12/2013 1. Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 2. Bình bé ngoan I. Mục tiêu - Trẻ biết biểu diện một số bài hát trong chủ điểm, mạnh dạn tự tin - Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ - Trẻ biết nhận xét về bạn, tự nhận xét về mình - GD trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật sống trong rừng II. Chuẩn bị - Sân khấu biểu diễn, quà tặng - Cờ, phiếu bé ngoan III. Cách tiến hành Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. Biểu diễn văn nghệ cuối tuần - Cô làm người dẫn chương trình - Hôm nay lớp MGA2 tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ sau đây xin mời các ca sỹ tí hon lên trình bày những ca khúc viết về các con vật đáng yêu nào - Cô giới thiệu từng tiết mục cho trẻ lên biểu diễn sau mỗi tết mục cô và trẻ cùng nhận xét - Giáo dục trẻ 2. Bình bé ngoan - Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong lớp, sau đó cho 1 số trẻ tự nhận xét về mình - Cô nhận xét phát phiếu bé ngoan cho trẻ - Trẻ lên biểu diễn - Trẻ hát múa theo chủ điểm Thế giới động vật - Trẻ lắng nghe - Trẻ nhận xét - Trẻ lắng nghe

File đính kèm:

  • docgiao an lop ghep.doc