Trắc nghiệm thi cho giáo viên

Câu 1: Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh thay thế cho quyết định 30/2005/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2005 là:

a. TT 30/2009/TT-BGDĐT

b. TT 31/2009/TT-BGDĐT

c. TT 32/2009/TT-BGDĐT

d. TT 33/2009/TT-BGDĐT

 

doc43 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 2704 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm thi cho giáo viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h kiểm vào thời điểm cuối kỳ I và cuối năm học. 4 Chuẩn kiến thức, kĩ năng HS tiểu học được biên soạn trên cơ sở QĐ 30/BGD-ĐT. 5 Rèn luyện kĩ năng sống cho HS là một trong năm nội dung của trường học thân thiện. 6 Mô hình trường học thân thiện được Bộ GD-ĐT áp dụng đại trà cho các trường TH và THCS trên toàn quốc vào năm học 2008 – 2009. 7 Môn Tiếng Việt có 2 lần kiểm tra Đọc – Viết, điểm của 2 lần này được làm tròn và quy về một điểm chung là trung bình cộng (làm tròn 0,5 thành 1). 8 QĐ 30/BGD-ĐT qui định khen thưởng cho HS đạt HLM.N của từng môn đạt loại giỏi. 9 HS khuyết tật học hòa nhập được đánh giá KTTX và định kỳ nếu HS có khả năng học tập môn đó một cách bình thường. 10 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên môn Tiếng Việt bao gồm những hình thức : kiểm tra miệng, quan sát HS học tập, thông qua bài tập, kiểm tra viết. KÌ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học: 2012-2013 Ngày 06 tháng 10 năm 2012 ĐỀ 1 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào phiếu làm bài thi trắc nghiệm ý trả lời đúng nhất: 1. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ai xác nhận trong học bạ Hoàn thành chương trình tiểu học? a. Giáo viên chủ nhiệm b. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn c. Hiệu trưởng d. Cả a, b, c đều sai 2. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương là nhiệm vụ của ai? a. Hiệu trưởng b. Phó Hiệu trưởng c. Giáo viên d. Tổng phụ trách 3. Người chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định là: a. Hiệu trưởng b. Phó Hiệu trưởng c. Giáo viên chủ nhiệm d. Cả a, b, c đều đúng 4. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về nội dung gì? a. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên tiểu học. b. Điều lệ trường tiểu học. c. Quy chế đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. d. Điều lệ Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi. 5. Theo Điều lệ của trường tiểu học, tuổi của học sinh tiểu học từ : a. 6 tuổi đến 10 tuổi b. 6 tuổi đến 12 tuổi c. 6 tuổi đến 14 tuổi d. 6 tuổi đến 15 tuổi 6. Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên Tiểu học là : a. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm b. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm c. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm d. Cả a, b, c đều đúng 7. Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kĩ năng sống qua việc thực hiện mấy nhiệm vụ của học sinh tiểu học? a. 4 nhiệm vụ b. 5 nhiêm vụ c. 6 nhiệm vụ d. Cả a, b, c đều sai 8. Đối với học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên cơ sở : a. Dựa trên các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu. b. Dựa trên sự tiến bộ của học sinh. c. Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của 2 môn Toán và Tiếng Việt, không đánh giá các môn còn lại. d. Dựa trên nguyên tắc động viên, khuyến kích và ghi nhận sự tiến bộ của người học; không xếp loại đối tượng này. 9. Một học sinh có kết quả học tập cuối năm như sau: Toán: Khá – Tiếng Việt: Khá – Các môn đánh giá bằng nhận xét: đạt A Theo Thông tư 32 học sinh đó sẽ được xét khen thưởng danh hiệu : a. Học sinh giỏi b. Học sinh xuất sắc c. Học sinh khá d. Học sinh tiên tiến 10. Theo qui định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá ra đề thi kiểm tra định kì giáo viên căn cứ chủ yếu vào: a. Sách giáo khoa và sách bài tập b. Sách giáo khoa và sách giáo viên c. Sách tham khảo d. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. 11. Theo thông tư 32/ 2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 quy định số lần kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng của môn Toán là : a. 2 lần b. 3 lần c. 4 lần d. 5 lần 12. Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về nguyên tắc đánh giá và xếp loại gồm: a. 2 nguyên tắc b. 3 nguyên tắc c. 4 nguyên tắc d. 5 nguyên tắc 13. Theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT Học sinh được xếp loại giáo dục theo mấy loại? a. 3 loại: Giỏi, trung bình, yếu b. 3 loại: Xuất sắc, tiên tiến, trung bình c. 4 loại: Giỏi, khá, trung bình, yếu d. 4 loại: Giỏi, tiên tiến, trung bình, yếu. 14. Việc hoàn thành hồ sơ về đánh giá xếp loại học sinh cuối năm là trách nhiệm của : a. Hiệu trưởng b. Phó Hiệu trưởng c. Giáo viên chủ nhiệm d. Cả a, b, c 15. Các hành vi giáo viên không được làm là: a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. b . Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục. c. Cả a và b đều đúng. d. Cả a và b đều sai. 16. Chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình giáo dục là: a. Là mức tối thiểu về kiến thức kĩ năng mà người học phải đạt được sau khi kết thúc một chương trình giáo dục. b. Là mức tối đa về kiến thức kĩ năng mà người học phải đạt được sau khi kết húc một chương trình giáo dục. c. Là toàn bộ nội dung, chương trình mà người học phải đạt sau một năm học. d. Là toàn bộ nội dung chương trình mà người học phải đạt sau khi kết thúc một khóa học. 17. Theo anh, chị điều chỉnh dạy học là gì? a. Biên soạn lại toàn bộ chương trình dạy học theo chỉ đạo của nhà trường. b. Tăng giảm phân phối chương trình giảng dạy theo ý mình. c. Dựa vào trình độ thực tế của học sinh mà lựa chọn phương pháp, nội dung và thời lượng giảng dạy cho phù hợp. d. Cả a, b, c đều đúng 18. Cách dạy học của giáo viên được xem là phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh khi: a. Tạo điều kiện để học sinh tìm tòi tiếp nhận tri thức, chủ động chiếm lĩnh tri thức. b. Chú ý hình thành khả năng tự học của học sinh. c. Coi trọng việc tổ chức các hoạt động của học sinh d. Cả 3 ý trên đều đúng. 19. Phương pháp giáo dục Tiểu học phải : a. Phát huy được tính tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. b. Phù hợp với đặc trưng môn học, hoạt động giáo dục, đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện của từng lớp học c. Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn d. Cả a ,b,c đều đúng 20. Các lĩnh vực để đánh giá , xếp loại một tiết dạy của GV tiểu học ( theo phiếu dự giờ) a. Kiến thức, kĩ năng, thái độ b. Kiến thức, Kĩ năng sư phạm, thái độ sư phạm c. Kiến thức, Kĩ năng sư phạm, thái độ sư phạm, hiệu quả d. Cả a, b, c đều sai 21. Tỉ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở từng bộ môn đảm bảo tỉ lệ chung như sau ? a. Nhận biết 50%, thông hiểu 30%, vận dụng 20%. b. Nhận biết 60%, thông hiểu 30%, vận dụng 10%. c. Nhận biết 40%, thông hiểu 40%, vận dụng 20%. d. Nhận biết 40%, thông hiểu 30%, vận dụng 30%. 22. Chương trình tiếng Anh lớp Ba, Bốn trường đang dạy trong năm học 2012 - 2013 là: a. Let's go b. Let's learn c. Sách tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo d. Cả a, b, c đều đúng. 23. Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong Microsoft Word ta thực hiện như thế nào ? a. Chọn Menu Format → View → Header and Footer b. Chon Menu View → Header and Footer c. File → Header and Footer d. Tất cả đều đúng. 24. Để sao chép các tập tin hoặc các Folder trong Windows Explorer ta có các cách sau: a. Edit → Copy b. Ctrl + C c. Click phải → Copy d. Tất cả đều đúng 25. Kết quả của dãy tính 1 x 3 x 5 x ......x 11 có chữ số hàng đơn vị là: a. 0 b. 1 c. 9 d. 5 26. Nếu 2 thợ may làm trong 2 giờ được 2 cái áo thì 4 thợ may (như thế) làm trong 4 giờ được bao nhiêu cái áo? a. 4 cái áo b. 8 cái áo c. 12 cái áo d. 16 cái áo 27. Một con thuyền đậu trên sông, mũi thuyền cao hơn mặt nước 50cm. Hỏi khi nước sông dâng cao 27cm thì mũi thuyền cao hơn mặt nước bao nhiêu cm? a. 23 cm b. 77cm c. 50 cm d. 27cm 28. Với các chữ số 1, 2, 3 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5? a. 0 số b. 1 số c. 2 số d. 3 số 29. Năm nào sau đây là năm nhuận ? a. 2011 b. 2012 c. 2013 d. 2014 30. Các môn học Nghệ thuật ở khối 1, 2, 3 là: a. Mĩ thuật. âm nhạc, thủ công b. Mĩ thuật, âm nhạc, kĩ thuật c. Mĩ thuật, âm nhạc d. Mĩ thuật, thủ công 31. Một nốt đen bằng mấy nốt đơn? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 32. Choose one word that is different from the others. a. A cat b. A dog c. A chicken d. A lion 33. Địa chỉ trang web tổ chức thi "Giao thông thông minh" trên Internet là: a. violympic.com.vn c. ioe.vn b. violympic.com d. ioe.com.vn 34. Thống kê tình hình phổ cập đúng độ tuổi đầu năm học của lớp 2/1 như bảng: 7 tuổi 8 tuổi 9 tuổi Cộng Tỉ lệ phổ cập đúng độ tuổi Nam 20 3 1 24 60% Nữ 15 1 16 42,85% Cả lớp 35 4 1 40 87,5% Giáo viên chủ nhiệm lớp đã tính tỉ lệ % ở dòng nào đúng? a) Nam b) Nữ c) Cả lớp d) Tất cả cột tỉ lệ. 35. Căn cứ vào đặc điểm của từng chữ cái, các nét đồng dạng giữa các chữ, kích thước quy trình viết, người ta chia chữ thường theo mấy nhóm? a. 2 nhóm b. 3 nhóm c. 4 nhóm d. 5 nhóm 36. Phần đất liền nước ta có diện tích khoảng : a. 300.000 km2 b. 310.000 km2 c. 320.000 km2 d. 330.000 km2 37. Theo tinh thần đổi mới phương pháp, việc dạy học môn Đạo đức dựa vào : a. Quyền trẻ em b. Trách nhiệm của học sinh c. Bổn phận của học sinh d. Trách nhiệm và bổn phận của học sinh 38. Phương pháp nào sau đây không sử dụng trong dạy học Mĩ Thuật: a. Phương pháp quan sát. c. Phương pháp trực quan. b. Phương pháp làm việc theo cặp ,nhóm. d. Phương pháp sắm vai 39. Hiện tượng nào sau đây được gọi là sự biến đổi hoá học ? a. Đun nóng đường. b. Pha muối vào đường. c. Pha đường với nước. d. Bẻ gãy viên phấn. 40. Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào: a. Tháng 8 b. Tháng 9 c. Tháng 10 d. Tháng 11 HẾT

File đính kèm:

  • doc250 CAU HO TRO THI GIAO VIEN.doc