Toán 5: Ôn tập giải toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số

TOÁN

ÔN TẬP GIẢI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG(HIỆU ) VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

I-Mục tiêu :

- Tiếp tục củng cố giai bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu ) và tỉ số của hai số

- Rèn kĩ năng gải toán tổng (hiệu) –tỉ số có liên quan đến phần còn lại bằng nhau

II – Hoạt động dạy học chủ yếu :

Gv hướng dẫn HS làm các bài tập sau

Bài 1 : Một cửa hàng có 450 l dầu đựng vào 3 thùng .Biết rằng 1/5 số dầu thùng thứ nhất nhiều hơn 1/4 số dầu thùng thứ hai là 6 l và số dầu thùng thứ ba bằng 1/3 số lít dầu mà cửa hàng có ,hỏi mỗi thùngchứa bao nhiêu lít dầu ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán 5: Ôn tập giải toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6 Thứ bảy ngày 3 thánh 10 năm 2009 Toán Ôn tập giải toán tìm hai số khi biết tổng(hiệu ) và tỉ số của hai số I-Mục tiêu : Tiếp tục củng cố giai bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu ) và tỉ số của hai số Rèn kĩ năng gải toán tổng (hiệu) –tỉ số có liên quan đến phần còn lại bằng nhau II – Hoạt động dạy học chủ yếu : Gv hướng dẫn HS làm các bài tập sau Bài 1 : Một cửa hàng có 450 l dầu đựng vào 3 thùng .Biết rằng 1/5 số dầu thùng thứ nhất nhiều hơn 1/4 số dầu thùng thứ hai là 6 l và số dầu thùng thứ ba bằng 1/3 số lít dầu mà cửa hàng có ,hỏi mỗi thùngchứa bao nhiêu lít dầu ? HD Sốlít dầu thùng thứ ba có là : 450 x 1/3 = 150 (l) Số lít dầu thùng thứ nhất và thùng thứ hai có là: 450 – 150 =300 (l) Theo bài ra : Nếu 1/5 số dầu thùng thứ nhất bớt 6 lít,và cả thùng thứ nhất bớt đi : 6 x5 =30 (l) thì 1/5 số dầu còn lại ở thùng thứ nhất bằng 1/4 số dầu ở thùng thứ hai. Khi đó số dầu ở thùng thứ nhất và thùng thứ hai là : 300 – 30 =270 (l) Khi đó ta có sơ đồ Thùng thứ nhất 270 l Thùng thứ hai: Tổng số phần bằng nhau là : 4+5 = 9(phần) Giá trị của một phần là : 270 : 9 = 30(l) Số lít dầu thùng thứ hai có là : 30 x4= 120 (l) Số lít dầu thùng thứ nhất có là : 300 – 120 = 180 (l) Đáp số:180 l; 120l ; 150 l Bài 2: Tổng ba số là 117 . Nếu thêm vào số thứ nhất 23 đơn vị thì số thứ nhất bằng tổng của số thứ hai và số thứ ba . Nếu chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 15 đơn vị thì1/2 sốthứ hai bằng 3/4 số thứ ba.Tìm ba số ? HD : Nếu thêm vào số thứ nhất 23 đơn vị thì số thứ nhất bằng tổng của số thứ hai và số thứ ba nên số thứ nhất kém tổng của số thứ hai và số thứ ba 23 đơn vị . Số thứ nhất là : (117 – 23) : 2 = 47 Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 117 – 47 = 76 Khi chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 15 đơn vị thì tổng của số thứ hai và số thư ba không thay đổi và vẫn là 70 . Ta có 1/ 2 = 3/6 Theo đề bài ta có : nếu chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 15 đơn vị thì 1/2 số thứ hai bằng 3/4 số thứ ba. Hay khi đó 3/6 số thứ hai bằng 3/4số thứ ba. Suy ra khi đó 1/6 số thứ hai bằng 1/4 số thứ ba . Nên khi đó ta có sơ đồ : Số thứ hai: 70 Số thứ ba Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là : 6 + 4 = 10( phần ) Số thứ hai khi đã chuyển cho số thứ nhất 15 đơn vị là : 70 : 10 x 6 = 42 Số thứ hai lúc đầu là : 42 + 15 = 57 Số thứ ba lúc đầu là : 70 – 57 = 13 Đáp số : 47 ; 57 ; 13 Bài 3: Mẹ có 30 cái kẹo chia cho hai anh em .Nếu anh ăn đi 2 cáivà cho em thêm 1 cái thì số kẹo của anh còn lại bằng số kẹo của em .Hỏi lúc đầu mỗi người được mẹ chia bao nhiêu cái kẹo ? HD : Tổng : ẩn Tỉ số: Hai số : Số kẹo còn lại của anh Số kẹo còn lai của em -HS tự làm bài sau đó chữa bài - GV nhận xét *Củng cố- dặn dò : Dặn HS về làm lại bài.

File đính kèm:

  • docGiao an boi duong hoc sinh gioi lop 5.doc