Tiểu luận Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường tiểu học xã phúc than – huyện than uyên tỉnh Lai Châu

Trong xu thế phát triển của thời kỳ CNH-HĐH đất nước và nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế (WTO), toàn cầu hoá trên mọi phương diện hiện nay. Đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi cấp,ngành cần phải tự vận động, đổi mới mình để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của xã hội. Việt Nam nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng cũng đang từng bước đổi mới và hoàn thiện mình để theo kịp sự đổi mới của đất nước,

doc25 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường tiểu học xã phúc than – huyện than uyên tỉnh Lai Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học bổ túc trung học phổ thông; tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng giáo dục tổ chức. - Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được tham gia hội giảng các cấp, qua đó giáo viên có cơ hội để giao lưu, học hỏi đồng nghiệp. Thường xuyên động viên, khuyến khích giáo viên tự học, tự rèn luyện nâng cao chuyên môn thông qua nhiều hình thức. Giáo viên được quyền chủ động lựa chọn những cách thức, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn khác nhau, miễn sao giáo viên thấy phù hợp với mình và mang lại hiệu quả. - Thành lập những đôi bạn nghề nghiệp để giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn( một giáo viên có chuyên môn tốt giúp đỡ một giáo viên có chuyên môn yếu). Mọi sự tiến bộ của đồng nghiệp sẽ là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá thi đua cuối năm của người giúp đỡ. - Đề ra nghị quyết chuyên môn của nhà trường ngay từ đầu năm là: Những giáo viên có chuyên môn tốt sẽ được giữ lại trường, không phải luân chuyển đế vùng khó khăn và ngược lại. Đó cũng là động lực tốt để tất cả các giáo viên phải nỗ lực phấn đấu vươn lên. Cần khơi dậy tiềm năng của giáo viên hơn là xử phạt và chỉ trích; khi giáo viên mắc khuyết điểm trong chuyên môn CBQL cần nhắc nhở nhẹ nhàng, tạo cho họ có cơ hội sửa chữa.Tuy nhiên phải nghiêm khắc với những trường hợp cố ý chây lười trong chuyên môn.vv... Phần kết luận 1. Một số kết luận chính: 1.1 Những việc đã làm của tiểu luận: - Đề tài “ Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học xã Phúc Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu ” đến đây đã hoàn thành nhiệm vụ và mục đích đề ra đó là: Đề tài đã nhận định rõ thực chất của vấn đề, nghiên cứu sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước và của các cơ quan chuyên môn. Phân tích sâu rộng các thực trạng của công tác bồi dưỡng chuyên môn ở tổ khối của trường Tiểu học xã Phúc Than. Trên cơ sở đó, đưa ra được một số giải pháp cần thiết cho việc áp dụng có hiệu quả trong thực tế khi vận dụng đề tài này. - Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này, tôi thấy rằng công tác chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn là một một nhiệm vụ rất quan trọng, có tính chất quyết định tới sự thành công của mọt nhà trường. Muốn vậy, cần phải hiểu rõ bản chất của vấn để và lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cách thức nghiên cứu và tiếp cận vấn đề một cách khoa học. Nhận diện vấn đề một cách toàn diện thì mới có hướng giải quyết hiệu quả. Chính vì vậy, đòi hỏi người nghiên cứu phải có kiến thức cơ bản vững chắc và có khả năng phân tích, tổng hợp, kết hợp với cơ sở lý luận vững vàng. - Các giải pháp mà đề tài đưa ra rất dễ thực hiện, bởi đó là những nội dung mà nhiều người có thể nhận ra nhưng chưa thực hiện được, do chưa tìm ra cơ sở lý luận thực tiễn của vấn đề . Đây là đề tài có tính khả thi cao, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đòi hỏi cần phải nghiên cứu thực tiễn sâu và vận dụng linh hoạt. 1.2 Những đóng góp của đề tài với công tác bồi dưỡng giáo viên: - Đề tài đã được áp dụng có hiệu quả ở trường Tiểu học xã Phúc Than huyện Than Uyênn tỉnh Lai Châu. Giúp cho giáo viên có cái nhìn sâu sắc về vấn đề, tạo ra chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức cho giáo viên. Tập thể giáo viên trường Tiểu học xã Phúc Than đã đổi mới tư duy và coi trọng công tác bồi dưỡng giáo viên. Đội ngũ tổ khối trưởng đã nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ cần phải làm để nâng cao chất lượng các giờ sinh hoạt chuyên môn. Họ đã biết cách tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng; biết tạo ra sự đa dạng trong quá trình tổ chức SHCM và khơi dậy tiềm năng trong mỗi giáo viên. - Chất lượng chuyên môn của giáo viên có chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt, giáo viên hăng hái với các giờ sinh hoạt chuyên môn hơn, nghiêm túc hơn. Kết quả các chuyên đề nghiên cứu cụ thể như sau: +Thống kê chất lượng đội ngũ từ năm học 2004-2005 đến năm học 2007-2008. TT Năm học Giáo viên Xếp loại chuyên môn Xếp loại Đ.đức TS Được X.loại Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB 1 2004-2005 27 27 4 7 12 4 6 17 4 2 2005-2006 31 31 6 9 14 2 12 17 2 3 2006-2007 39 39 13 8 17 1 19 19 1 4 2007-2008 42 38 18 10 10 0 27 11 0 + Thống kê chất lượng các chuyên đề bồi dưỡng từ năm học2004-2005 đến năm học 2007-2008. TT Nội dung bồi dưỡng 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 TS Đ CĐ TS Đ CĐ TS Đ CĐ TS Đ CĐ 1 BDCM thông qua hội giảng. 27 14 13 31 12 19 39 24 15 38 33 5 2 BDCM qua HD viết SKKN. 27 12 15 31 15 16 39 28 11 38 29 9 3 BD năng lực dạy học cho GVTH. 27 19 8 31 20 11 39 30 9 38 33 5 4 CĐ dạy học cho HS có HCKK 31 21 10 39 29 10 38 30 8 5 CĐ dạy học theo vùng miền. 27 19 8 31 24 7 39 34 5 38 37 1 6 CĐ BDTX chu kỳ 2003-2007. 27 13 14 31 28 3 39 34 5 38 Chưa TK 7 ĐB chuẩn hoá GVTH 38 Chưa TK 8 (Kết quả hội giảng tính theo kết quả hội giảng cấp tổ; các kết quả bồi dưỡng chuyên môn của năm học 2007-2008 tính đến hết tháng 11 năm 2007 ) Qua bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng trên, ta thấy tất cả các chuyên đề đã thực hiện đều thu được kết cao. Như vậy đề tài “ Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học xã Phúc Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu ” đã thành công. Bước đầu mang lại hiệu quả đáng khích lệ; nếu chuyên đề được áp dụng một cách triệt để, đồng bộ tôi tin tưởng rằng hiệu quả của nó không chỉ dừng lại ở khuôn viên một trường Tiểu học. - Tạo ra động lực tích cực cho giáo viên phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng chuyên môn của nhà trường đã được nâng cao một bước so với cùng kỳ các năm trước. Tập thể giáo viên đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ nhau trong chuyên môn. Tính tương thân tương ái đã được giáo viên trong trường khai thác có hiệu quả. - Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối đã đa dạng hơn, hình thức tổ chức linh hoạt hơn, nội dung bồi dưỡng chuyên môn cũng phong phú lên rất nhiều. Mọi giáo viên đã chú trọng tới công tác SHCM- BDCM của tổ khối hơn.vv... - Ban giám hiệu đã có nhận thức sâu sắc về vấn đề này, chỉ đạo có hiệu quả các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên, thông qua đội ngũ tổ khối trưởng. Tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, làm việc có khoa học giữa tổ khối trưởng và ban giám hiệu. Đề tài này cũng giúp cho Ban giám hiệu, tổ khối trưởng, giáo viên điều chỉnh lại công việc đang làm của mình; từng bước hoàn thiện những nội dung còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý chuyên môn của mình. Tất cả mọi cố gắng của chúng ta là làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên nói riêng và chất lượng dạy và học nói chung. Đề tài này đã góp một phần nhỏ bé vào công việc khắc phục tình trạng chất lượng và hiệu quả thấp trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học xã Phúc Than; tạo ra sự thay đổi mới trong phương pháp làm việc, nâng cao tính chất lượng và hiệu quả của công tác sinh hoạt chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn của nhà trường. 2. Một số kiến nghị: 2.1 Kiến nghị đối với Bộ GD & ĐT: Công tác bồi dưỡng chuyên môn là nhiệm vụ rất cần thiết đối với giáo viên. Thông qua đó GV đổi mới mình và theo kịp sự phát triển ngày càng cao của nền giáo dục nước nhà và nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Chính vì vậy Bộ giáo dục cần nghiên cứu, bổ sung những nội dung có liên quan đến phát triển chuyên môn của giáo viên, sao cho tiếp cận dần với trình độ giáo dục của thế giới. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, chống tiêu cực trong giáo dục... Mọi chỉ đạo về chuyên môn cần được triển khai sớm tới tất cả các đơn vị trường học, nhất là những trường học vùng sâu vùng xa.vv..2.2 Kiến nghị với Sở giáo dục và phòng giáo dục: 2.2 Kiến nghị với Sở GD&ĐT: Sở giáo dục đào tạo cần làm tốt công tác hội giảng, giao lưu chuyên môn cho đại diện các trường Tiểu học trong tỉnh, nhất là các trường vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Bởi lẽ nếu cứ theo chương trình hội giảng chung thì những giáo viên ở đây sẽ không bao giờ có dịp được tham quan, trao đổi và học hỏi chuyên môn với những trường, giáo viên có trình độ chuyên môn tốt. 2.3 Kiến nghị với Phòng giáo dục: Phòng giáo dục cần lựa chọn những chuyên đề thiết thực cho giáo viên trên địa bàn huyện học tập và bồi dưỡng. Tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu chuyên môn giữa các trường trong huyện với nhau. Thực hiện nghiêm túc các chính sách luân chuyển giáo viên tích cực từ vùng khó khăn đến vùng thuận lợi và ngược lại. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên môn cho giáo viên làm tổ khối trưởng chuyên môn. 2.3 Kiến nghị đối với trường Tiểu học xã Phúc Than: 2.4 Kiến nghị với trường: - Ban giám hiệu cần triển khai và rút kinh nghiệm thường kỳ ngay sau mỗi đợt triển khai một chuyên đề bồi dưỡng. Luôn đổi mới phương pháp quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững, được sự tín nhiệm cao của tập thể giáo viên làm công tác tổ khối trưởng; tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ tổ khối trưởng làm việc và phát huy năng lực. - Tổ khối trưởng phải luôn đổi mới mình, nhiệt tình với các nhiệm vụ được giao, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với đồng nghiệp, linh hoạt trong giao tiếp và ứng sử sư phạm. Tài liệu tham khảo 1. Giáo dục Việt Nam 1945 – 2005 ( Nhà xuất bản chính trị quốc gia – 2005 ). 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam (Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 1998, 2001, 2006). 3. Tài liệu bồi dưỡng cán bồi quản lý, giáo viên tiểu học chu kỳ III (2003 – 2007( Nhà xuất bản giáo dục- 2004). 4. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước nghành giáo dục và đào tạo – Học viện quản lý giáo dục Năm 2007. 5. Các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Lai Châu, Phòng giáo dục Than Uyên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; những nhiệm vụ trọng tâm trong đề án phát triển giáo dục của huyện Than Uyên và trường Tiểu học xã Phúc Than, giai đoạn 2005 - 2010.

File đính kèm:

  • docDe tai cap nha nuoc ve QLCMTH.doc
Giáo án liên quan