Thiết kế giáo án môn Tiếng Việt 5 (trọn bộ)

TIẾT 1: TH GỬI CÁC HỌC SINH

 ( Hồ Chí Minh)

A. Mục đích, yêu cầu :

B. 1.Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Hiểu nội dung chính bức th: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn.

C. 3. Học thuộc lòng một đoạn th:Sau 80 năm.công học tập của các em.(trả lời đợc các câu hỏi 1,2,3 ).

D. Đồ dùng dạy học :

E. -Tranh minh hoạ bài đọc SGK

 

 

doc272 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án môn Tiếng Việt 5 (trọn bộ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
buổi học. - Cảnh ở một khu vui chơi, giải trí. Bài tập 2 : Viết lại một đoạn văn em vừa lập dàn ý ở đề bài trên. 3. Củng cố dặn dò : 3’ - G:: Nêu MĐYC tiết học. - H: Đọc đề bài trong SGK. - H: Nêu yêu cầu của bài tập. - Đọc 4 đề văn trên bảng phụ. Chọn đề rồi xác định đề vừa chọn. - H: Đọc gợi ý 1,2 SGK. - G: Phát bảng phụ cho 4 H làm. - Lớp làm VBT. - H: làm bảng dán bài, trình bày. - G: sửa chữa, bổ sung... - H: Đọc yêu cầu BT2- Thực hiện yêu cầu vào vở- Trình bày – NX - G: NX - Đánh giá. - G: Thu một số bài về chấm. - G: Nhận xét giờ làm bài. - H: Chuẩn bị tiết sau : Ôn tập về tả cảnh Sáng Thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2010 Tập làm văn Tiết 68: Trả bài văn tả cảnh I. Mục đích yêu cầu - Nhận biết và sửa được lỗi trong bài văn - Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn. II. Đồ dùng dạy học -G: Bảng phụ ghi các đề bài của tiết văn trước. III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động A. Kiểm tra 5’ B. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài. 1’ 2. Nội dung bài : 27’ a. Nhận xét kết quả bài viết của HS:(35’) b. HD sửa lỗi chung + Lỗi sai chính tả. + Lỗi dùng từ sai + Lỗi diễn đạt. c. HD học tập đoạn văn hay - Chọn và viết lại một đoạn trong bài cho hay hơn. 3. Củng cố dặn dò : 3’ - G:: Nêu MĐYC tiết học. - G: Nhận xét chung trước lớp. +Thể loại: + Bố cục : + Diễn đạt: + Chữ viết: - H: Đọc lời nhận xét của cô giáo phê, xem lại chỗ cô phê, rồi viết ra VBT và tự sửa. - G: Viết câu sai lên bảng. - H: Lên bảng sửa - nhận xét - G: Kết luận. - G: Đọc bài văn hay của HS trong lớp - phân tích để HS nhận biết cái hay của bài văn. - H: Đọc lại nhiệm vụ 2 SGK - H: viết vào VBT - Đọc cả 2 đoạn- so sánh xem viết lại có hay hơn không? - G: Nhận xét giờ học - Chuẩn bị bài sau:. Chuyên môn kí duyệt ............................................................................... ................................................................................ .................................................................................. Tuần 35 Sáng Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010 Tập đọc Tiết 69 : Ôn tập cuối học kì II – (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tâp đọc đã học, Tốc độ đọc khoảng 120 tiếng / phút, Đọc diễn cảm bài thơ, đoạn văn; thuộc 5- 7 bài thơ, đoạn thơ dễ nhớ; Hiểu nội dung chính, ý nghĩa của bài thơ, bài văn. - Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của bài tập 2 II. Đồ dùng dạy học - VBT. III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động a.Kiểm tra B.Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 1’ 2. Nội dung bài: 35’ Bài tập 1: Kiểm tra đọc và học thuộc lòng: Bài tập 2: Lập bảng tổng kết về chủ ngữ và vịngữ trong từng kiểu câu theo những yêu cầu sau: a. Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ. b. Cấu tạo của chủ ngữ và vị ngữ. Kiểu câu “Ai thế nào?” chủ ngữ vị ngữ Câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? Thế nào? Cấu tạo - danh từ (cụm danh từ) - Đại từ - Tính từ, ĐT cụm động từ Kiểu câu “Ai là gì”? chủ ngữ vị ngữ Câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? là gì?(là ai là con gì?) Cấu tạo - danh từ cụm danh từ là + DT (cụm danh từ) 3. Củng cố dặn dò: 4’ Luyện đọc lại các bài tập đọc, HTL để giờ sau ôn tập . - G: Giới thiệu trực tiếp. - H: Bốc thăm bài đọc - Đọc bài và trả lời các câu hỏi ghi /phiếu. - G+H: NX - Đánh giá. - H: Đọc yêu cầu bài 2- làm mẫu 1 kiểu câu - H: Làm bài vào vở BT – Chữa bài. - G: Theo dõi H làm bài. - G+H: Nhận xét - Đấnh giá. - G: Nhận xét giờ làm bài. - H: Về nhà chuẩn bị bài sau: Chiều Thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2010 Luyện Tiếng Việt: Chính tả: NGHE VIếT: Nếu trái đất thiếu trẻ con I. Mục đích yêu cầu : - Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức 3 khổ thơ đầu của bài thơ. - Có kĩ năng trình bày sach, đẹp. II. Đồ DùNG dạy học: - H: Vở luyện viết. III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức A. Kiểm tra B.Dạy bài mới: 1 Giới thiệu bài: 1’ 2. Nội dung bài: 35’ a. Nghe - viết : - Từ khó: Pô - pốp, sung sướng b. HS viết bài: 3. Củng cố dặn dò: 3’ - G: Giới thiệu bài trực tiếp. - H: Đọc đoạn viết một lượt - H: Nêu một số từ khi viết hay lẫn? - H: Nêu và lên bảng viết , lớp viết ra nháp một số tiéng khó - NX - G: Chốt lạivà đọc bài cho học sinh viết - H: Chép bài vào vở. - G: Đọc lại để học sinh soát bài - G: Chấm bài- NX - G: Nhận xét giờ . Về nhà luyện viết lại bài vào vở. Sáng Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010 Luyện từ và câu: Tiết 69: Ôn tập cuối học kì II – (Tiết 2) I. Mục đích yêu cầu - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tâp đọc đã học, Tốc độ đọc koảng 120tiến / phút, Đọc diễn cảm bài thơ, đoạn văn; thuọc 5 – 7 bài thơ, đoạn thơ dễ nhớ; Hiểu nội dung chính,ý nghĩa của bài thơ, bài văn. - Hoàn chỉnh được bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của bài tập 2 II. Đồ dùng dạy học - VTB; Phiếu bài tập. III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động a.Kiểm tra B.Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 1’ 2. Nội dung bài: 35’ Bài tập 1: Kiểm tra đọc và học thuộc lòng: Bài tập 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau: các loại TN câu hỏi VD TN chỉ thời gian ở đâu? Ơ trường, CN- VN TN chỉ nơi chốn Khi nào? Mấy giờ? 7 giờ,CN -VN TN chỉ nguyên nhân Vì sao? Nhờ đâu?Tại đâu? Vì vắng tiếng cười, CN –VN . TN chỉ mục đích Để làm gì? Vì cái gì? Để có kết qua học tốt,CN -VN TN chỉ phương tiện Bằng cái gì?Với cái gì? Bằng một giọng hát rất nhỏ nhẹ,CN- VN 3. Củng cố dặn dò: 4’ Luyện đọc lại các bài tập đọc, HTL để giờ sau ôn tập . - G: Giới thiệu trực tiếp. - H: Bốc thăm bài đọc - Đọc bài và trả lời các câu hỏi ghi /phiếu. - G+H: NX - Đánh giá. - H: Đọc yêu cầu bài 2 - H: Làm bài vào vở BT – Chữa bài/ phiếu.. - G+H:: Nhận xét - Đấnh giá. - G: Nhận xét giờ làm bài. - H: Về nhà chuẩn bị bài sau: Kể chuyện Tiết 35 : Ôn tập cuối học kì II (Tiết 3) I. Mục đích yêu cầu - - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tâp đọc đã học, Tốc độ đọc koảng 120tiến / phút, Đọc diễn cảm bài thơ, đoạn văn; thuọc 5- 7 bài thơ, đoạn thơ dễ nhớ; Hiểu nội dung chính,ý nghĩa của bài thơ, bài văn. - Biết lập bảng thống kê và nhận xét về bảng thống kê theo yêu cầu ( BT2,3) II. Đồ dùng dạy học - VBT – Phiếu học tập III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động a.Kiểm tra B.Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 1’ 2. Nội dung bài: 35’ Bài tập 1: Kiểm tra đọc và học thuộc lòng: Bài tập 2 : Lập bảng thống kê -Thống kê theo 4 mặt : Số trường, số học sinh, số giáo viên, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số. + Gồm 5 cột dọc. +Gồm 5 hàng ngang. Năm học Số trường Số HS Số GV Tỉlệ HDT 00-01 13859 9741100 355900 15,2% 01-02 13903 9315300 359900 15,8% 02-03 03-04 04- 05 14163 14364 14518 8815700 8346000 7744800 363100 366200 362400 16,7% 17,7% 19,1% * Bảng thống kê đã lập cho thấy một kết quả so sánh rất rõ rệt giữa các năm học. Chỉ nhìn từng cột có thể thấy ngay các số liệu có tính so sánh. Bài tập 3: (SGK) a. Số trường hàng năm tăng hay giảm: - Tăng - Giảm - Lúc tăng lúc giảm b. Số HS hàng năm tăng hay giảm: - Tăng - Giảm - Lúc tăng lúc giảm c.Số GV hàng năm tăng hay giảm: - Tăng - Giảm - Lúc tăng lúc giảm d. Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm tăng hay giảm: - Tăng - Giảm - Lúc tăng lúc giảm 3. Củng cố dặn dò: 4’ Luyện đọc lại các bài tập đọc, HTL để giờ sau ôn tập . - G: Giới thiệu trực tiếp. - H: Bốc thăm bài đọc - Đọc bài và trả lời các câu hỏi ghi /phiếu. - G+H: NX - Đánh giá. - H: Đọc yêu cầu bài 2 - H: Đọc bài và làm bài vào vở BT – Chữa bài/ phiếu.. - G+H: Nhận xét - Đấnh giá. - H: Đọc yêu cầu bài 3 - H: Đọc bài và làm bài vào vở BT – Chữa bài/ phiếu.. - G+H: Nhận xét - Đấnh giá. - G: Nhận xét giờ làm bài. - H: Về nhà chuẩn bị bài sau: Chiều Thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2010 Chính tả : Tiết 35: Ôn tập cuối học kì II – Tiết 6 I. Mục đích yêu cầu - Nghe viết đúng chính tả đoạn thơ trong bài : Trẻ con ở Sơn Mĩ, tốc độ viết khoảng100 chữ/ 15 phút trình bày đúng thể thơ tự do. - Viết đoạn văn khoảng 5 câu ( Dựa vào nội dung và những hình ảnh gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mĩ.) II. Đồ dùng dạy học - Phiếu học tập. III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động a.Kiểm tra B.Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 1’ 2. Nội dung bài: 35’ Bài tập 1 Hướng dẫn nghe viết: -Từ khó: Sơn Mĩ, chân trời, bết, Bài tập 2 : .Dựa theo bài viết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bà thơ ” Trẻ con ở Sơn Mĩ” Viết đoạn văn khoảng 5 câu theo 1 trong các đề bài sau: a. Tả một đám trẻ đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu, chăn bò. b. Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc ở mọtt làng quê. 3. Củng cố dặn dò: 4’ Luyện đọc lại các bài tập đọc, HTL từ tuần 19 – 27 để giờ sau ôn tập . - G: Giới thiệu trực tiếp. - G: Đọc bài viết 1 lượt - H đọc thầm . - H: Lên bảng viết từ khó. - G: Đọc bài cho HS viết. - H: viết bài vào vở - G: Đọc để HS soát lỗi. - H: Đổi vở kiểm tra chéo - G: Chấm điểm. - H: Nêu y/c đề bài - H: Làm bài tập cá nhân vào VBT - Nối tiếp đọc bài viết - nhận xét. - G: Chấm điểm. - G: Nhận xét giờ làm bài. - H: Về nhà chuẩn bị bài sau: Chiều Thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2010 Tập làm văn Tiết 122 : luyên tập tả cảnh (Bài viết ) I. Mục đích yêu cầu - Viết được một bài văn tả cảnh đủ ba phần: (Mở bài, Thân bài, kết bài) đúng yêu cầu đề bài; dùng từ đặt câu đúng, diễn đạt rõ ý. II. Đồ dùng dạy học III. Hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động a.Kiểm tra B.Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 1’ 2. Nội dung bài: 35’ a. Đề bài: Em hãy tả một cảnh đẹp ở địa phương em. b.HS làm bài 3. Củng cố dặn dò: 4’ - G: Giới thiệu trực tiếp. - H: Đọc lại đề. - H: Nêu tên đề bài mình sẽ chọn. - H: Làm bài. - G: Nhắc nhở học sinh trước khi làm bài - G: Theo dõi H làm bài. - Đọc soát bài trước khi nộp. - G: Thu bài - G: Nhận xét giờ làm bài. - H: Về nhà chuẩn bị bài sau: Sáng Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2010 Tập làm văn: Kiểm tra cuối học kì II: ( Sở Giáo dục ra đề ) Chuyên môn kí duyệt. .. ...

File đính kèm:

  • docTV5 ton bo.doc