Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 5 đến tuần 8

MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

I, Mục tiêu:

 Đọc lưu loát toàn bài.

 Hiểu các từ trong bài, diễn biến câu chuyện.

 Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Qua tình cảm chân thành giữa công nhân Việt Nam. với nhân dân các nước.

II, Đồ dùng dạy học:

 GV: Tranh minh học các công trình nước ngoài hỗ trợ.

III- Các hoạt động dạy và học cơ bản:

 

doc138 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 5 đến tuần 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
được một số hậu quả do dõn số tăng nhanh và thấy được sự cần thiết của việc sinh ớt con trong một gia đỡnh. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bản số liệu về dõn số cỏc nước Đụng Nam Á năm 2004 phúng to. Biểu đồ tăng dõn số VN. Tranh ảnh thể hiện hậu quả của tăng dõn số nhanh (nếu cú). III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : Chỉ và nờu vị trớ giới hạn nước ta trờn BĐ? Nờu vai trũ của đất, rừng đối với đời sống SX của nd ta? Chỉ và mụ tả vựng biển VN? 3/ Bài mới : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài 1 – Dõn số * Hoạt động 1 : làm việc cỏ nhõn hoặc theo cặp Bước 1 :HS quan sỏt bảng số liệu dõn số cỏc nước ĐNÁ năm 2004 và trả lời cõu hỏi 1 – SGK. Bước 2 : HS trỡnh bày trước lớp kết quả – NX. GV kết luận. 2 – Gia tăng dõn số * Hoạt động 2 : Làm việc cỏ nhõn hoặc theo cặp Bước 1 : HS quan sỏt biểu đồ dõn số qua cỏc năm, trả lời cõu hỏi ở mục 2 – SGK. Bước 2 : HS trả lời cõu hỏi; HS khỏc bổ sung; GV sửa chữa kết luận. * Hoạt động 3 : Làm việc theo nhúm bàn Bước 1 HS dựa vào tranh ảnh và vốn hiểu biết, nờu một số hậu quả do dõn ssố tăng nhanh. Bước 2 : HS trỡnh bày kết quả – NX – Kết luận. Bài học SGK 4/ Củng cố, dặn dũ : - HS trả lời 2 cõu hỏi – SGK. - Về nhà học bài và đọc trước bài 9/84 - HS trả lời. - HS trỡnh bày. - HS trả lời. - HS thảo luận (3’) - Vài HS đọc &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Soạn: 21/10/2008 Giảng: Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2008 Tiết 1:Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI, KẾT BÀI) I.Mục tiờu: 1.Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, đoạn kết bài trong bài văn tả cảnh. 2.Biết cỏch viết cỏc kiểu mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh. II.Đồ dựng dạy học: Vở BT Tiếng Việt 5, tập 1 (nếu cú). III.Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trũ. 3’ 1’ 16’ 14’ 3’ 1.Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn đó viết ở tiết 15. -GV nhận xột. 2.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Nờu mục đớch yờu cầu của tiết học. b.Nội dung: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1,2. Mục tiờu: Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, đoạn kết bài trong bài văn tả cảnh. Tiến hành: Bài 1/83: -Gọi 1 HS đọc yờu cầu bài tập. -GV giao việc, yờu cầu HS làm bài cỏ nhõn. -Gọi HS trỡnh bày ý kiến. -GV và cả lớp nhận xột. Bài 2/84: -Gọi HS đọc yờu cầu bài tập. -Yờu cầu 1 HS đọc đoạn văn. -GV giao việc, phỏt giấy và bỳt dạ, yờu cầu HS làm việc theo nhúm. -Gọi đại diện nhúm trỡnh bày. -GV và cả lớp nhận xột. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làmbài tập 3. Mục tiờu: Biết cỏch viết cỏc kiểu mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh. Tiến hành: Bài 3/84: -Gọi HS đọc yờu cầu bài tập. -GV giao việc, yờu cầu HS làm bài vào giấy nhỏp. -Gọi HS trỡnh bày kết quả làm việc. -GV nhận xột, khen những HS viết đỳng, viết hay. 3.Củng cố, dặn dũ: (3’) -Thế nào là kiểu mở bài trực tiếp, giỏn tiếp? -Thế nào là kết bài tự nhiờn, kết bài mở rộng trong tả cảnh? -GV nhận xột tiết học. -Về nhà làm bài tập. -Kiểm tra 2 HS. -HS nhắc lại đề. -1 HS đọc yờu cầu đề bài. -HS làm việc cỏ nhõn. -1 HS đọc yờu cầu. -HS đọc đoạn văn. -HS làm việc theo nhúm 4. -Đại diện nhúm trỡnh bày. -1 HS đọc yờu cầu bài tập. -HS làm việc cỏ nhõn. -HS trả lời. Tiết 2:Toán Tiết 40:Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân I - Mục tiêu: Giúp HS ôn: Bảng đơn vị đo độ dài - Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng. - Luyện tập viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau. II - Đồ dùng dạy học: GV kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài III - Các hoạt động dạy học A - Kiểm tra: - HS lên bảng chữa BT4 - CN nhận xét, cho điểm B - Dạy bài mới a) Giới thiệu bài CN mục đích yêu cầu của giờ học, yêu cầu HS tính: 2,1m = ? dm CN dẫn dắt vào bài b) Ôn lại hệ thống đơn vị đo độ dài đã học - GV yêu cầu HS đọc tên và nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề. km hm 1dam 1km 1hm 1dam = 10km = 1 dam = 10hm = km = hm = 0,1km = 0,1hm ? 1km = hm? (10) ? 1 hm =. km? () => KL: + Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị đo độ dài liền sau nó. + Mỗi đơn vị đo độ dài = (hay 0,1) đơn vị liền trước nó. - Yêu cầu HS điền bảng ở BT4 (VBT) 2) Thực hành Bai 2,1: Viết số thích hợp vào chỗ trống - CN nêu yêu cầu của bài: Hướng dẫn HS làm mẫu H: 13km 216m = km? 13km 216m = 13kmkm = 13,216km - CN lưu ý trường hợp: 4km 1m = 4km + km = 4,001km => Củng cố kỹ năng đổi từ hỗn số => về số thập phân có kèm danh số (là độ dài) - CN hướng dẫn HS cách đổi ngắn gọn 1) Trường hợp từ số tự nhiên => đổi về số thập phân 88cm = 0,88m m dm cm 2) 7,8dm = 780mm dm cm mm Bài số 3: Viết số thập phân thích hợp vào (GV treo bảng phụ) - Yêu cầu HS nghiên cứu đề: Từ số đo cho trước hãy đổi về km - Yêu cầu HS dựa vào cách hướng dẫn ở trên để làm bài vào vở. - Gọi HS chữa III - Củng cố - dặn dò: - CN chốt lại ND bài không khắc sâu cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân - N/x giờ học, giao BTVN - HS nêu lại các đơn vị đo độ dài đã học từ lớn -> bé - HS biết cách chuyển từ phân số thập phân -> số thập phân - HS tự nhận xét và rút ra kết luận "Mối quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề hơn kém nhau 10 lần" - HS làm bài cá nhân - HS làm bài vào vở - 2 em lên bảng lớp làm - Lớp n/x - chữa kết quả - HS suy nghĩ nắm chắc cách đổi dựa vào mỗi đơn vị đo độ dài tương ứng với một chữ số để dịch chuyển dấu phẩy - HS nghiên cứu yêu cầu - 2 HS lên bảng làm - Lớp làm vào vở - n/x và nêu cách làm VD: 3m = km = 0,003km Tiết 3:Khoa học Bài 16 PHềNG TRÁNH HIV/AIDS I, Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Giải thớch một cỏch đơn giản HIV là gỡ? AIDS là gỡ? - Nờu cỏc đường lõy truyền và cỏch phũng trỏnh HIV/AIDS. - Cú ý thức tuyờn truyền, vận động mọi người cựng phũng trỏnh HIV/AIDS. II. Đồ dựng dạy học: - Thụng tin và hỡnh trang 35 SGK. - Cú thể sưu tầm cỏc tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động và cỏc thụng tin về HIV/AIDS. - Cỏc bộ phiếu hỏi- đỏp cú nội dung như trang 34 SGK (đủ cho mỗi nhúm một bộ). III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Hoạt động giỏo viờn Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Trũ chơi “Ai nhanh, ai đỳng?” Mục tiờu: Giỳp HS: - Giải thớch được một cỏch đơn giản HIV là gỡ, AIDS là gỡ. - Nờu được cỏc đường lõy truyền HIV. - HS lắng nghe. Cỏch tiến hành: - Nhúm trưởng điều khiển nhúm mỡnh làm việc. - Tổ chức và hướng dẫn. - Cho HS làm việc. - Cho HS trỡnh bày kết quả. Hoạt động 3: Sưu tầm thụng tin hoặc tranh ảnh và triển lóm. Mục tiờu: Giỳp HS: - Nờu được cỏch phũng trỏnh HIV/AIDS. - Cú ý thức tuyờn truyền, vận động mọi người cựng phũng trỏnh HIV/AIDS. - HS lắng nghe. Cỏch tiến hành: - Nhúm trưởng điều khiển và phõn cụng cỏc bạn trong nhúm làm việc. - Tổ chức và hướng dẫn. - Cho HS làm việc theo nhúm. - Cho HS trỡnh bày triển lóm. 3. Củng cố, dặn dũ: (2') - GV nhận xột tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Tiết 4: Tiết: Mĩ thuật Bài 8: Vẽ theo mẫu Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu I. Mục tiêu: - HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu. - HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh. II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu có dạng hình trụ, hình cầu. - Bài vẽ mẫu có dạng hình trụ hình trụ, hình cầu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:(2,) - Để vẽ được bức tranh đề tài an toàn giao thông em cần phải thực hiện qua các bước nào ? 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1,) b. Giảng bài: Hoạt động 1:(4-5,) Quan sát, nhận xét - GV bày mẫu. - Vật mẫu có dạng hình gì ? - Từ chỗ em ngồi, em thấy vị trí của 2 vật mẫu như thế nào ? - Tỉ lệ về chiều ngang và chiều cao của hai vật ra sao ? - Vật mẫu nào có độ đậm hơn ? Hoạt động 2:(4-5,) Cách vẽ - GV vẽ nhanh lên bảng các bước tiến hành 1 bài vẽ để hướng dẫn HS. - Khi vẽ ta cần chú ý điều gì ? - GV gợi ý HS vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen. Hoạt động 3:(15-17,) Thực hành -Yêu cầu HS quan sát kĩ mẫu và vẽ. - GV quan sát, góp ý cho HS. Hoạt động 4:(3-4,) Nhận xét, đánh giá - GV gợi ý HS nhận xét một số bài vẽ về : + Bố cục. + Tỉ lệ và đặc điểm của hình vẽ. + Đậm nhạt. - GV nhận xét bổ sung và chỉ ra những bài vẽ đẹp và những thiếu sót ở một số bài. - Nhận xét chung tiết học. - HS quan sát. - HS trả lời. - HS quan sát, nêu lại cách vẽ. - Lựa chọn bố cục cho hợp lí. - HS vẽ bài theo đúng vị trí hướng nhìn của mình. - HS nhận xét. 3. Dăn dò:(1,) - Sưu tầm ảnh chụp về điêu khắc cổ chuẩn bị cho bài học sau. Tiết 1:Sinh hoạt Tuần 8 I- Mục tiêu: - Đánh giá tình hình của lớp trong tuần,nhận xét ưu khuyết điểm của lớp.Tuyên dương những học sinh có tiến bộ nhắc nhở những học sinh còn yếu,thực hiện vệ sinh cá nhân. II- Đồ dùng dạy học: III- Các hoạt động dạy và học cơ bản: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 7p 27p 6p I- ổn định tổ chức: - Sinh hoạt văn nghệ II- Nhận xét - Lớp trưởng lên điều khiển lớp 1- Bốn tổ trưởng lên nhận xét ưu khuyết điểm của tổ mình. 2- Lớp trưởng nhận xét chung ưu khuyết điểm của lớp. a, Ưu điểm: - Lớp đi học đủ, đúng giờ 100%, ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc, hát đầu giờ đều, thực hiện suy bài đầu giờ nghiêm túc. - Không khí học tập sôi nổi rõ rệt. Các em đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp. - Số HS quên vở đã hạn chế, sách vở bọc đầy đủ. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ gọn gàng. - Trong lớp hăng hái giơ tay phát biểu như: Hoà, Kim Anh, Sơn, Huyền Trang, Trọng Tú, Ngọc ánh - Các bạn tham gia vào các hoạt động ngoài giờ sôi nổi.Nghiêm túc khi tập thể dục. - HS đóng góp quỹ đầu năm đầy đủ. b- Nhược điểm: - Bên cạnh đó vẫn còn HS đi học muộn . - Duy trì 15 phút đầu giờ chưa nghiêm túc. - Một số bạn chưa nghiêm túc trong khi hoạt động ngoài giờ. - Trong lớp còn 1 số bạn nói chuyện riêng. c, ý kiến của HS. 3- Xếp loại và phương hướng. Tổ 1: 3 Tổ 2: 2 Tổ 3: 1 Tổ 4: 4 - ddi học chuyên cần,chuẩn bị bài trước khi đi học. - Không được ăn quà vặt - Vệ sinh sạch sẽ. Cả lớp hát. HS thảo luận và phát biểu ý kiến. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

File đính kèm:

  • docTuan 58 Cac mon.doc