Thiết kế bài học khối 5 - Tuần 2 năm 2010

ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH.

HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH.

I- Mục tiêu:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

- Biết hát kết hợp vận động phù họa

Nghe 1 ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời

II- Chuẩn bị:

- GV: Nhạc cụ, băng đài.

- HS: Nhạc cụ gõ, kiến thức cũ.

III- Các hoạt động dạy học:

 

doc32 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài học khối 5 - Tuần 2 năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ừng nốt. - Gọi HS nói tên nốt từ thấp đến cao. - GV viết lên bảng. - GV đàn cao độ: Đ R M S . - GV viết tiết tấu lên bảng. 2/4 | | | | | | | | | | | ||. - Cho HS đọc tên hình nốt. - Hướng dẫn HS đọc bài TĐN số 6. - Yêu cầu HS tự đọc và ghép lời ca. - GV đàn giai điệu, HS hát lời ca. - Cho nhóm 1 hát lời, nhóm 2 đọc nhạc, các nhóm còn lại gõ đệm theo phách. - Động viên HS. - HS thực hiện. - HS thực hiện theo hình thức hát song ca, tốp ca. - HS tự sáng tạo các động tác vận động đơn giản. - Cả lớp cùng thực hiện. - HS quan sát. - HS trả lời. - Cả lớp đọc đồng thanh. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS quan sát. - HS thực hiện. - HS tập đọc bài theo GV. - HS trình bày theo nhóm. - HS tập đọc bài TĐN. - HS thực hiện. 4- Củng cố – dặn dò: (4’) - HS nhắc lại nội dung bài. - Tuyên dương HS, nhắc nhở giờ học. - Về học thuộc bài Thứ năm ngày tháng 2 năm 2010 Âm nhạc Tiết 23: ÔN TậP 2 BàI HáT: hát mừng; tre ngà bên lăng bác. ôn tập tập đọc nhạc số 6. I- Mục tiêu: - HS hát bài “Hát mừng; Tre ngà bên lăng Bác” kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - Đọc đúng nhạc, hát lời bài tập đọc nhạc số 6 kết hợp gõ phách. - Giáo dục HS qua nội dung 2 bài hát ôn . II- Chuẩn bị : - GV : Nhạc cụ, băng đài, bảng phụ. - HS : Nhạc cụ gõ . III- Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức. (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra kết hợp trong giờ ôn. 3. Bài mới. Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát. (20’) Hoạt động 2 : Ôn tập tập đọc nhạc số 6. (9’) - GV giới thiệu bài. * Ôn bài hát: “Hát mừng”. - GV cho HS khởi động giọng - GV cho HS hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - GV nhắc nhở HS thể hiện tình cảm vui tươi. - GV cho HS hát đối đáp, lĩnh xướng và hoà giọng. - GV cho HS vận động phụ hoạ theo bài hát. - GV cho các nhóm lên biểu diễn trước lớp. * GV hướng dẫn HS ôn bài hát “Tre ngà bên lăng Bác” như trên. - GV đàn cao độ Đ R M S L yêu cầu HS đọc. - Cho HS gõ lại tiết tấu bài TĐN số 6. - GV cho HS đọc nhạc trước sau đó từng nhóm hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. - Gọi 1 số HS đọc cá nhân kết hợp gõ đệm. - HS nghe. - HS luyện thanh La.la, uu. - HS hát ôn theo nhóm, dẫy, cá nhân. - HS hát thể hiện sắc thái. - HS thực hiện. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS biểu diễn theo nhóm. - HS thực hiện. - HS trình bày. 4. Củng cố, dặn dò : (5’) - GV cho HS nhắc nội dung bài học, hát lại 1 bài hát. - Về nhà tập hát gõ đệm, tập biểu diễn. Thứ năm ngày tháng 2 năm 2010 Âm nhạc. Tiết 24: học hát: bài màu xanh quê hương. Dân ca Khmer (Nam Bộ). Đặt lời mới: Nam Anh. I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu bài “Tre ngà bên lăng Bác”, hát đúng những tiếng hát luyến. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Giáo dục HS tình cảm yêu mến Bác Hồ và học tập theo tấm gương của Bác. II- Chuẩn bị: - GV: Nhạc cụ, băng đài, bảng phụ, tranh trực quan (nếu có). - HS: Nhạc cụ gõ, kiến thức cũ. III- Các hoạt động dạy học: HĐ 1: Học hát (16’) HĐ 2: Hát kết hợp gõ đệm (8’) - Giới thiệu bài. - GV treo tranh hoặc cho HS quan tranh trong SGK và khai thác nội dung bài hát. - GV mở băng đĩa nhạc hát mẫu. - ? HS nêu cảm nhận về bài hát? - Phân chia câu hát và hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. - GV đàn cho HS khởi động giọng. - GV đàn và hướng dẫn HS hát từng câu theo lối móc xích liên hoàn. - GV sửa sai cho HS ngay (nếu có). - Gọi 1 – 2 em hát và gõ đệm theo tiết tấu, phách. - Yêu cầu HS hát và gõ đệm . - Cho HS hát và gõ đệm. - Động viên và nhắc HS hát thể hiện sắc thái tươi vui. - Cho HS đứng tại chỗ hát và vận động theo nhạc. - Cho HS hát với hình thức song ca, tốp ca. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. - HS nghe. - HS trả lời - HS đọc đồng thanh. - HS luyện thanh. - HS tập hát từng câu theo GV. - HS luyện hát theo nhóm, tổ. - HS thực hiện. - HS thực hiện theo từng nhóm, cá nhân. - HS thực hiện. - HS trình bày. 2- Kiểm tra : (5’) - Gọi 2 HS biểu diễn bài hát “Tre ngà bên lăng Bác” . 3- Bài mới: 4- Củng cố – dặn dò: (5’) ? Nêu nội dung bài hát ? - Liên hệ HS. - GV nhận xét, tuyên dương HS trước lớp. - Về nhà học thuộc bài và xem trước bài sau. - ổn định tổ chức : (1’) Thứ năm ngày tháng năm 2010 Âm nhạc Tiết 25: ôn tập bài hát : màu xanh quê hương. Tập đọc nhạc : tập đọc nhạc số 7. I- Mục tiêu: - HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài “ Màu xanh quê hương”. - HS trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, tam ca, tốp ca và tập hát kết hợp vận động theo nhạc. Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 7. - Giáo dục HS chăm sóc và bảo vệ cây xanh. II- Chuẩn bị: - GV: - Nhạc cụ, đài đĩa, bảng phụ. - HS: - Nhạc cụ gõ. III- Các hoạc động dạy học chủ yếu : 1- ổn định tổ chức : (1’) 2- Kiểm tra : (5’) - 2 HS hát bài “ Màu xanh quê hương” 3- Bài mới : HĐ 1: Ôn tập bài hát (9’) HĐ 2: Hát kết vận động theo nhạc đơn giản (4’) HĐ 3: Tập đọc nhạc. (12’) - Giới thiệu bài. - Cho HS nghe lại bài hát. - GV đàn giai điệu và yêu cầu HS hát. - Gọi 1 vài HS hát cá nhân. - Yêu cầu HS hát theo hình thức hát đơn ca, tam ca, tốp ca. - Gọi 1 vài nhóm hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách. - GV cho HS đứng tại chỗ hát và vận động theo nhạc. - Cho lớp hát và gọi 1 vài nhóm trình bày. - Giới thiệu và treo bảng phụ có chép bài TĐN số 7. ? Bài TĐN viết ở nhịp gì? Có mấy nhịp? - Chỉ định 1 vài HS đọc tên nốt nhạc có trong bài. - GV chỉ từng nốt. - Gọi HS nói tên nốt từ thấp đến cao. - GV viết lên bảng. - GV đàn cao độ: Đ R M P S L . - GV viết tiết tấu lên bảng. 2/4 | | | | | | | | | | | | | ||. - Cho HS đọc tên hình nốt. - Hướng dẫn HS đọc bài TĐN số 7. - Yêu cầu HS tự đọc và ghép lời ca. - GV đàn giai điệu, HS hát lời ca. - Cho nhóm 1 hát lời, nhóm 2 đọc nhạc, các nhóm còn lại gõ đệm theo phách. - Động viên HS. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thể hiện cá nhân. - HS thực hiện. - Cả lớp cùng thực hiện. - HS quan sát. - HS trả lời. - Cả lớp đọc đồng thanh. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS quan sát. - HS thực hiện. - HS tập đọc bài theo GV. - HS trình bày theo nhóm. - HS tập đọc bài TĐN. - HS thực hiện. 4- Củng cố – dặn dò: (4’) - HS nhắc lại nội dung bài. - Tuyên dương HS, nhắc nhở giờ học. - Về học thuộc bài Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010 Âm nhạc. Tiết 26: học hát: bài em vẫn nhớ trường xưa. Nhạc và lời: Thanh Sơn. I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài “Em vẫn nhớ trường xưa” do nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Giáo dục HS tình cảm yêu quí mái trường, bạn bè và thầy cô giáo. II- Chuẩn bị: - GV: Nhạc cụ, băng đài, bảng phụ, tranh trực quan (nếu có). - HS: Nhạc cụ gõ, kiến thức cũ. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức : (1’) 2- Kiểm tra : (5’) - Gọi 2 HS biểu diễn bài hát “ Màu xanh quê hương” . 3- Bài mới: HĐ 1: Học hát (16’) HĐ 2: Hát kết hợp gõ đệm (8’) - Giới thiệu bài. - GV treo tranh hoặc cho HS quan tranh trong SGK và khai thác nội dung bài hát. - GV mở băng đĩa nhạc hát mẫu. - ? HS nêu cảm nhận về bài hát? - Phân chia câu hát và hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. - GV đàn cho HS khởi động giọng. - GV đàn và hướng dẫn HS hát từng câu theo lối móc xích liên hoàn. - GV sửa sai cho HS ngay (nếu có). - Gọi 1 – 2 em hát và gõ đệm theo nhịp, phách. - Yêu cầu HS hát và gõ đệm . - Cho HS hát và gõ đệm. - Động viên và nhắc HS hát thể hiện sắc thái tươi vui. - Cho HS đứng tại chỗ hát và vận động theo nhạc. - Cho HS hát với hình thức song ca, tốp ca. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. - HS nghe. - HS trả lời - HS đọc đồng thanh. - HS luyện thanh. - HS tập hát từng câu theo GV. - HS luyện hát theo nhóm, tổ. - HS thực hiện. - HS thực hiện theo từng nhóm, cá nhân. - HS thực hiện. - HS trình bày. 4- Củng cố – dặn dò: (5’) ? Nêu nội dung bài hát ? - Liên hệ HS. - GV nhận xét, tuyên dương HS trước lớp. - Về nhà học thuộc bài và xem trước bài sau. Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2010 Âm nhạc Tiết 27: ôn tập bài hát : em vẫn nhớ trường xưa. Tập đọc nhạc : tập đọc nhạc số 8. I- Mục tiêu: - HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài “ Em vẫn nhớ trường xưa”. - HS trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, tam ca, tốp ca và tập hát kết hợp vận động theo nhạc. Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca, kết hợp gõ phách bài tập đọc nhạc số 8. - Giáo dục HS yêu quí bạn bè, thầy cô giáo. II- Chuẩn bị: - GV: - Nhạc cụ, đài đĩa, bảng phụ. - HS: - Nhạc cụ gõ. III- Các hoạc động dạy học chủ yếu : 1- ổn định tổ chức : (1’) 2- Kiểm tra : (5’) - 2 HS hát bài “ Em vẫn nhớ trường xưa” 3- Bài mới : HĐ 1: Ôn tập bài hát (9’) HĐ 2: Hát kết vận động theo nhạc đơn giản (4’) HĐ 3: Tập đọc nhạc. (12’) - Giới thiệu bài. - Cho HS nghe lại bài hát. - GV đàn giai điệu và yêu cầu HS hát. - Gọi 1 vài HS hát cá nhân. - Yêu cầu HS hát theo hình thức hát đơn ca, tam ca, tốp ca. - Gọi 1 vài nhóm hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách. - GV cho HS đứng tại chỗ hát và vận động theo nhạc. - Cho lớp hát và gọi 1 vài nhóm trình bày. - Giới thiệu và treo bảng phụ có chép bài TĐN số 8. ? Bài TĐN viết ở nhịp gì? Có mấy nhịp? - Chỉ định 1 vài HS đọc tên nốt nhạc có trong bài. - GV chỉ từng nốt. - Gọi HS nói tên nốt từ thấp đến cao. - GV viết lên bảng. - GV đàn cao độ: Đ R M P S L . - GV viết tiết tấu lên bảng. 2/4 | | | | | | | | | | | ||. - Cho HS đọc tên hình nốt. - Hướng dẫn HS đọc bài TĐN số 8. - Yêu cầu HS tự đọc và ghép lời ca. - GV đàn giai điệu, HS hát lời ca. - Cho nhóm 1 hát lời, nhóm 2 đọc nhạc, các nhóm còn lại gõ theo phách. - Động viên HS. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thể hiện cá nhân. - HS thực hiện. - Cả lớp cùng thực hiện. - HS quan sát. - HS trả lời. - Cả lớp đọc đồng thanh. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS quan sát. - HS thực hiện. - HS tập đọc bài theo GV. - HS trình bày theo nhóm. - HS tập đọc bài TĐN. - HS thực hiện. 4- Củng cố – dặn dò: (4’) - HS nhắc lại nội dung bài. - Tuyên dương HS, nhắc nhở giờ học. - Về học thuộc bài

File đính kèm:

  • docgiao an 5 trong bo.doc