Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Tuần 29

Sự sinh sản của ếch

I.Mục tiêu: - Giúp học sinh:

- Nêu được đặc điểm sinh sản của ếch

- Vẽ sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của ếch

- GDHS : Yêu thích môn học .

II. Đồ dùng Dạy- Học: Sgk

III. Các hoạt động Dạy- Học

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Tuần 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN 29 Töø ngaøy 25 - 3 -2013 ñeán 29 - 3 – 2013 NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI DẠY Thứ 2 25/3/2013 SÁNG 5 Khoa(5B) Sự sinh sản của ếch CHIỀU Thứ 3 26/3/2013 SÁNG 5 Khoa ( 5C) Sự sinh sản của ếch CHIỀU Thứ 4 27/ 3/2013 SÁNG 2 Khoa(5A) Sự sinh sản của ếch CHIỀU 2 Khoa ( 5C) Sự sinh sản và nuôi con của chim Thứ 5 28/ 3 /2013 SÁNG 4 Khoa (5A) Sự sinh sản và nuôi con của chim CHIỀU Thứ 6 29/ 3 /2013 SÁNG CHIỀU 3 Khoa (5B) Sự sinh sản và nuôi con của chim Khoa học lớp 5 tiết 1 Sự sinh sản của ếch I.Mục tiêu: - Giúp học sinh: - Nêu được đặc điểm sinh sản của ếch - Vẽ sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của ếch - GDHS : Yêu thích môn học . II. Đồ dùng Dạy- Học: Sgk III. Các hoạt động Dạy- Học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Bài cũ: Sự sinh sản của côn trùng - Kiểm tra 3 HS B. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học * Hoạt động 1: Tm hiêủ sự sinh sản của ếch + Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? + Ếch đẻ trứng ở đâu? + Trứng ếch nở thành gì? + Mô tả sự phát triển của nòng nọc ( H1,2) + Nòng nọc sống ở đâu? ếch sống ở đâu? - Theo dõi, thống nhất kết quả - Kết luận: ếch là ĐV đẻ trứng. Trong quá trình phát triển, con ếch vừa trải qua đời sống dưới nước, vừa trải qua đời sống trên cạn (Giai đoạn nòng nọc chỉ sống ở dưới nước) * Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch . - Yêu cầu HS quan sát các hình Sgk/ 116, 117 nói nội dung của từng hình. - Cho HS thi giữa các tổ hoặc nhóm ... - Nêu yêu cầu: Vẽ vào vở, trình bày trước lớp - Theo dõi, hướng dẫn, góp ý cho HS C. Củng cố- Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Sự sinh sản và nuôi con của chim - Trả lời câu hỏi/ Sgk- 115 - HS quan sát các hình Sgk/ 116,trả lời ( hoạt động cá nhân) - 3 HS trình bày. - HS quan sát và vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch vào vở - Trao đổi với bạn cùng bàn: Nói về chu trình sinh sản của ếch - 2 HS chỉ vào sơ đồ và trình bày trước lớp - Đọc mục Bạn cần biết/Sgk Khoa học lớp 5 tiết 2 Sự sinh sản và nuôi con của chim I.Mục tiêu: - Giúp học sinh: -Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng. -Nói về sự nuôi con của chim. - GDHS : Tuyên truyền mọi người bảo vệ các loài chim . II. Đồ dùng Dạy- Học: III. Các hoạt động Dạy- Học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Bài cũ: Sự sinh sản của ếch - Kiểm tra 2 HS B. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học * Hoạt động 1: Quan sát Giúp HS: Có được biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng - Yêu cầu HS quan sát các hình Sgk/ 118, Gợi ý: + H2a: Đâu là lòng đỏ, lòng trắng của quả trứng? + H2a và H2b, quả trứng nào có thời gian ấp lâu hơn?Tại sao?..... + Mô tả từng giai đoạn ấp trứng,... + Kết luận: Trứng gà/chim,...đã được thụ tinh tạo thành hợp tử. Nếu được ấp, hợp tử sẽ phát triển thành phôi (phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai phát triển thành gà con/chim non,....Trứng gà cần ấp trong khoảng 21 ngày sẽ nở thành gà con. * Hoạt động 2: Thảo luận Giúp HS: Nói về sự nuôi con của chim - Nêu yêu cầu: Thảo luận nhóm 4 - Theo dõi, hướng dẫn, góp ý cho HS khi trình bày - Kết luận: Hầu hết chim non mới nở đều yếu ớt, chưa thể tự kiếm mồi được ngay. Chim bố và chim mẹ thay nhau đi kiếm mồi về nuôi chúng cho đến khi chúng có thể tự đi kiếm ăn - Gọi HS đọc mục bạn cần biết. C. Củng cố- Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Sự sinh sản của thú - 3 HS Nói về chu trình sinh sản của ếch - Trao đổi với bạn cùng bàn, TLCH/Sgk-118 - Thảo luận nhóm 4 và trình bày trước lớp, câu hỏi/ Sgk-119 - Các nhóm khác bổ sung - 3 HS Đọc mục Bạn cần biết/Sgk- 119 TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA TUẦN: .. BGH DUYỆT TUẦN:

File đính kèm:

  • dockhoa hoc l 5 tuan 29.doc