Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Tiết 19 đến tiết 31

I. MỤC TIÊU :

v Học sinh hiểu :

Trẻ em có quyền có một quê hương, có quyền giữ gìn các tục lệ của quê hương mình.

Trẻ em có quyền tham gia ý kiến, có việc làm phù hợp với khả năng của mình, để góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Học sinh có những thía độ, tình cảm :

Yêu mến, tự hào về quê hương mình.

Đồng tình, ủng hộ những người tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, không đồng tình, phê phán những hành vi, việc làm làm tổn hại đến quê hương.

Học sinh có những hành vi, việc làm tích cực tham gia xây dựng quê hương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

SGK Đạo đức 5 .

Điều 12,13,17 – Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Một số tranh ảnh, bài thơ, bài hát về quê hương.

Một số tranh minh hoạ cho truyện kể Cây đa làng em.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Tiết 19 đến tiết 31, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m nhìn thấy những gì trong tranh ? Nội dung nói lên điều gì? Học sinh đọc các thông tin trang 38, 39 SGK Các nhóm thảo luận. Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Sau mỗi ý kiến, các nhóm thảo luận vì sao lại tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự đối với các ý kiến này. Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Học sinh làm việc cá nhân. Trao đổi với bạn ngồi bên cạnh. Một số học sinh trình bày ý kiến trước lớp. Cả lớp trao đổi,nhận xét. Một số học sinh trình bày. Giáo viên ghi tóm tắt thành 2 ý trên bảng. Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình. Trẻ em củng có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình bằng những việc làm phù hợp với khả năng. Học sinh đọc câu ghi nhớ trong SGK. Hoạt động tiếp nối : Học sinh sưu tầm các tranh, ảnh, bài báo, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và thế giới, sưu tầm các bài thơ, bài hát, truyện về chủ đề “Yêu hoà bình”. Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề “Yêu hoà bình”. Học sinh làm việc cá nhân. Trao đổi trong nhóm nhỏ. Học sinh trình bày trước lớp và giới thiệu các tranh, ảnh, băng hình, bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã sưu tầm được. Học sinh hiểu được ý nghĩa của tranh vẽ : Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh. Lấcc việc làm, cách ứng xử thể hiện tinh thần hoà bình trong sinh hoạt cũng như trong cách ứng xử hàng ngày. Hoa, quả và lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ em nói riêng và mọi người nói chung. Các nhóm vẽ tranh. Từng nhóm giới thiệu tranh của mình. Các nhóm khác hỏi và nhận xét. Học sinh treo tranh và giới thiệu tranh của mình trước lớp. Học sinh trình bày các bài thơ, bài hát, điệu múa, tiểu phẩm về chủ đề “ Yêu hoà bình”. TUẦN 28 - 29 TIẾT 28 – 29: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC Ngày dạy: I. MỤC TIÊU : Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này. Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở nước ta. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : SGK Đạo đức 5. Tranh, ảnh, băng hình, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở Việt Nam. Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : Kiểm tra bài cũ : Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT 1 : Hoạt động 1 : Phân tích thông tin Mục tiêu : Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản nhất về Liên Hợp Quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. Cách tiến hành : Giaó viên yêu cầu học sinh đọc các thông tin trang 41,42 SGK. Giáo viên hỏi : Ngoài những thông tin trong SGK, em nào còn biết gì về tổ chức Liên Hợp Quốc ? Giáo viên giới thiệu thêm với học sinh một số tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước, ở Việt Nam và ở địa phương. Giáo viên kết luận : Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay. Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình, công lí và tiến bộ xã hội. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm bài tập 2, SGK. Mục tiêu : học sinh có thái độ và suy nghĩ đúng về tổ chức Liên Hợp Quốc. Cách tiến hành : Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong bài tập 2, SGK. Giáo viên kết luận : Các ý kiến c,d là đúng. Các ý kiến a,b,đ là sai. TIẾT 2 : Hoạt động 1 : Trò chơi phóng viên. Mục tiêu : Giúp học sinh tiềm hiểu về tên của một số cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, về hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và địa phương em. Cách tiến hành : Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 5, SGK. Mục tiêu : Học sinh có thái độ tôn trọng Liên Hợp Quốc. Cách tiến hành : Giáo viên nêu câu hỏi : Em cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng Liên Hợp Quốc ? Hoạt động 3 : Triển lãm tranh, ảnh, băng hình, về các hoạt động của Liên Hợp Quốc mà giáo viên và học sinh sưu tầm được. Học sinh nêu những điều các em biết về Liên Hợp Quốc (ngoài những thông tin trong SGK) Thảo luận 2 câu hỏi trang 42, SGK. Học sinh thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm trình bày (mỗi nhóm trình bày về một ý kiến) Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động tiếp nối : Tìm hiểu về tên của một số cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, về hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. Tôn trọng và hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em. Một số học sinh thay phiên nhau đóng vai phóng viên (có thể là phóng viên Báo TNTP, phóng viên Đài Phát Thanh THVN, ) và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến Liên Hợp Quốc. Ví dụ : Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào? Trụ sở Liên Hợp Quốc đóng ở đâu ? Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc khi nào? Bạn hãy kể tên một cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam. Bạn hãy kể tên một cơ quan Liên Hợp Quốc dành riêng cho trẻ em. Bạn hãy kể một việc làm mà Liên Hợp Quốc đã làm cho trẻ em. Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Viêt Nam hoặc ở địa phương mà bạn biết. Học sinh suy nghĩ nhanh và mỗi em nêu một việc cần làm. Giáo viên ghi tóm tăt lên bảng. Học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK. Củng cố, dặn dò : RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : TUẦN 30 - 31 TIẾT 30 – 31: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ngày dạy: I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần cho cuộc sống con người. Học sinh có thái độ bảo vệ và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Học sinh biết sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bên vững. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : SGK Đạo đức 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : Kiểm tra bài cũ : Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT 1 : Hoạt động 1 : Thảo luận tranh trang 44, SGK. Giáo viên chia nhóm học sinh. Giáo viên giao nhiêm vụ cho nhóm học sinh quan sát và thảo luận theo các câu hỏi . Tại sao các bạn nhỏ trong tranh say sưa ngắm nhìn cảnh vật ? Tài nguyên thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho con người ? Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào? Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 1, SGK. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh. Giáo viên kết luận : Tất cả đều là tài nguyên thiên nhiên trừ nhà máy xi-măng và vườn cà phê. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lí là điều kiện bảo đảm cuộc sống trẻ em được tốt đẹp, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau được sống trong môi trường trong lành, an toàn như Quyền trẻ em đã qui định. Lưu ý : Hoạt đông 2 có thể tiến hành dưới hình thức cho học sinh dán các ô giấy (có ghi các từ trong bài tập 1) theo 2 cột : tài nguyên thiên nhiên và không phải là tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động 3 : Giáo viên kết luận : việc làm đ,e là đúng. Hoạt động 4 : Giáo viên kết luận : Các ý kiến c,d là đúng. Các ý kiến a,b là sai. Hoạt động tiếp nối : Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hoặc của địa phương. TIẾT 2 : Hoạt động 1 : Giáo viên nhận xét, bổ sung và có thể giới thiệu thêm một số tài nguyên thiên nhiên chính của Việt Nam như : Mỏ than Quảng Ninh. Dầu khí Vũng Tàu. Mỏ A-pa-tít Lào Cai. Hoạt động 2 : Giáo viên chia nhóm và giao nhiêm vụ cho nhóm học sinh thảo luận bài tập 5. Giáo viên kết luận : có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động 3 : Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên : rừng đầu nguồn, nước, các giống thú quí hiếm Giáo viên lết luận : Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp vơi khả năng của mình. Từng nhóm thảo luận. Từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Học sinh đọc ghi nhớ trong SGK. Học sinh làm việc cá nhân. Một số học sinh lên trình bày trước lớp. Học sinh làm bài tập 4, SGK. Học sinh làm việc cá nhân. Trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh. Học sinh trình bày trước lớp. Học sinh cả lớp trao đổi, nhận xét. Học sinh làm bài tập 3, SGK. Học sinh thảo luận nhóm bài tập 3. Đại diện mỗi nhóm trình bày đánh giá về một ý kiến. Cả lớp trao đổi, bổ sung . Học sinh đọc câu ghi nhớ trong SGK. Học sinh giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa phương. Học sinh giới thiệu, có kèm theo tranh ảnh minh hoạ. Cả lớp nhận xét, bổ sung. Thảo luận nhóm theo bài tập 5, SGK. Các nhóm thảo luận . Đại diên từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Thảo luận nhóm theo bài tập 6, SGK Từng nhóm thảo luận. Từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.

File đính kèm:

  • docKHOA HOC-5KÌ2.doc