Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài: Nam hay nữ

I.Mục tiêu :

-Học sinh biết một số đặc điểm khác nhau về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ.

-Phân biệt được các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ.

-Các em có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt nam hay nữ.

II.Chuẩn bị : -Giáo viên và học sinh : Tìm hiểu một số quan niệm xã hội giữa nam và nữ.

III.Các hoạt động dạy và học :

 1.Bài cũ : Nam hay nữ?

-Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ (Tú)

-Nêu một số đặc điểm khác nhau về mặt sinh học giữa nam và nữ (Dương)

 2.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Nam hay nữ? (tt)

 b.Nội dung :

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài: Nam hay nữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học : Nam hay nữ ?(tt) I.Mục tiêu : -Học sinh biết một số đặc điểm khác nhau về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. -Phân biệt được các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. -Các em có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt nam hay nữ. II.Chuẩn bị : -Giáo viên và học sinh : Tìm hiểu một số quan niệm xã hội giữa nam và nữ. III.Các hoạt động dạy và học : 1.Bài cũ : Nam hay nữ? -Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ (Tú) -Nêu một số đặc điểm khác nhau về mặt sinh học giữa nam và nữ (Dương) 2.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Nam hay nữ? (tt) b.Nội dung : Hoạt động dạy của thầy Hoạt động học của trò Hoạt động 1 : Tìm hiểu một số quan niệm xã hội về nam và nữ (15’) Mục tiêu : Hs biết một số quan niệm không hợp lí thể hiện sự phân biệt giữa nam và nữ. -Yêu cầu hs thực hiện : +Thảo luận nhóm : (trình bày câu 1 trên bảng nhóm) 1.Em biết những quan niệm nào thể hiện sự phân biệt giữa nam và nữ? 2.Em suy nghĩ gì về quan niệm này? Vì sao? +Đại diện nhóm trình bày -Giới thiệu thêm một số quan niệm xã hội về nam và nữ. =>Những quan niệm của xã hội thể hiện sự phân biệt giữa nam và nữ là không hợp lí. Những quan niệm này cần phải được thay đổi. -Nhóm 4 -Trình bày, bổ sung -Theo dõi Hoạt động 2 : Liên hệ thực tế (15’) Mục tiêu : Hs thấy được vai trò của mình trong việc góp phần thay đổi các quan niệm XH không hợp lí -Yêu cầu hs thực hiện : +Liên hệ với gia đình, trả lời các câu hỏi : 1.Trong gia đình em còn có những quan niệm hay việc làm nào thể hiện sự phân biệt giữa nam và nữ? 2.Những quan niệm hay việc làm nào thể hiện không có sự phân biệt giữa nam và nữ? +Thảo luận nhóm : 1.Trong lớp em có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ không? Như vậy có hợp lí không? 2.Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? 3.Có thể thay đổi những quan niệm đó bằng cách nào? +Đại diện trình bày trước lớp -Nói về sự phân biệt giữa bạn nam và nữ trong lớp. =>Quan niệm xã hội về nam và nữ có thể thay đổi. Mỗi hs đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi này bằng cách bày tỏ suy nghĩ và thể hiện bằng hành động ngay từ trong gia đình, trong lớp học. -Cá nhân thực hiện -Nêu ý kiến cá nhân -Nhóm 4 -Trình bày, bổ sung -Nghe giảng 3.Củng cố : -Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? Dặn dò : -Xem lại bài và chuẩn bị bài sau. ---------------------------------------------- Khoa học : Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? I.Mục tiêu : -Học sinh biết cơ thể của mỗi con người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. -Phân biệt được một vài giai đoạn phát triển của thai nhi. -Các em kính yêu, tôn trọng bố mẹ. II.Chuẩn bị : -Giáo viên : Phiếu bài tập. 1.Cơ quan nào trong cơ thể quyết định giới tính của mỗi người? a.Cơ quan tiêu hoá b.Cơ quan hô hấp c.Cơ quan tuần hoàn d.Cơ quan sinh dục 2.Cơ quan sinh dục nam có khả năng gì? a.Tạo ra trứng b.Tạo ra tinh trùng 3.Cơ quan sinh dục nữ có khả năng gì? a.Tạo ra trứng b.Tạo ra tinh trùng III.Các hoạt động dạy và học : 1.Bài cũ : Nam hay nữ? (tt) -Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ (Vân) -Nêu một số đặc điểm khác nhau về mặt sinh học giữa nam và nữ (Thanh) -Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? (P.Linh) 2.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? b.Nội dung : Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của trò Hoạt động 1 : Tìm hiểu về quá trình thụ tinh (15’) Mục tiêu : Hs nắm sơ lược về sự hình thành cơ thể của mỗi con người. -Yêu cầu hs thực hiện : +Hoàn thành phiếu trắc nghiệm (1-d; 2-b; 3-c) +Thảo luận nhóm : 1.Quan sát sơ đồ hình 1 và đọc phần chú thích 2.Tìm phần chú thích phù hợp với mỗi hình +Mô tả quá trình thụ tinh =>Cơ thể người được hình thành từ một tế bào trứng của mẹ kết hợp với tinh trùng của bố. Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi là sự thụ tinh. -Nhóm 2 -Nhóm 4 -3 hs thực hiện -Bổ sung Hoạt động 2 : Tìm hiểu về sự phát triển của thai nhi (15’) Mục tiêu : Hs biết và phân biệt được một vài giai đoạn phát triển của thai nhi -Yêu cầu hs thực hiện : +Quan sát hình 2, 3, 4, 5 và “tìm xem hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng” +Trao đổi theo nhóm +Trình bày trước lớp (Hình 5 – 5 tuần; hình 4 – 8 tuần; hình 3 – 3 tháng; hình 2 – 9 tháng) =>Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai. Đến tháng thứ 3, thai đã có đầy đủ các cơ quan của cơ thể và có thể coi là một con người. Đến khoảng tháng thứ 5, bé thường xuyên cử động và cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài, . Sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé sẽ được sinh ra. -Cá nhân thực hiện -Nhóm 2 -Đại diện nhóm trình bày 3.Củng cố : -Cơ thể của chúng ta được hình thành như thế nào? Dặn dò : -Xem lại bài và chuẩn bị bài sau. -----------------------------------------------

File đính kèm:

  • dockhoa hoc2.doc
Giáo án liên quan