Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài 59: Sự sinh sản của thú

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Sau bài học, HS biết :

1. Kiến thức: Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ.Kể tên một số loài thú mỗi lứa đẻ một con , một số loài thú mỗi lứa đẻ nhiều con.

2. Kĩ năng: So sánh tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim.

3. Thái độ: Nêu cao tính tự giác chăm sóc và bảo vệ loài thú.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Hình trang 120,121 SGK.

 - Phiếu học tập.

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài 59: Sự sinh sản của thú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học Bài 59 : Sự sinh sản của thú. I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS biết : 1. Kiến thức: Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ.Kể tên một số loài thú mỗi lứa đẻ một con , một số loài thú mỗi lứa đẻ nhiều con. 2. Kĩ năng: So sánh tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim. 3. Thái độ: Nêu cao tính tự giác chăm sóc và bảo vệ loài thú. II. Đồ dùng dạy - học - Hình trang 120,121 SGK. - Phiếu học tập. III. Hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - Kể tên một số động vật đẻ trừng và động vật đẻ con mà em biết? 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. HĐ2 . Quan sát: * Mục tiêu: Giúp HS : + Biết bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ. + Phân tích sự tiến hoá trong chu trình sinh sản của thú so với chu trình sinh sản của chim và ếch.. * Cách tiến hành.: Bước 1: Làm việc theo nhóm. Các nhóm quan sát H1,2 trang 120 SGK và trả lời các câu hỏi: - Chỉ vào bào thai trong hình và cho biết bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu? -Chỉ và nói tên một số bộ phận của thai mà bạn nhìn thấy. -Bạn có nhận xét gì về hình dáng của thú con và thú mẹ. - Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì? - So sánh sự sinh sản của thú và của chim? Bước 2 : Làm việc cả lớp. Mời các nhóm đại diện trình bầy kết quả thảo luận. * GV kết luận nội dung trên. HĐ3: Làm việc với phiếu học tập. * Mục tiêu: HS biết kể tên một số loài thú đẻ mỗi lứa một con và mỗi lứa nhiều con. + Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của ruồi và gián để có biện pháp tiêu diệt chúng. * Cách tiến hành: Bước 1. Làm việc theo nhóm. GV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm, nhóm trưởng điều khiển nhóm ình quan sát các hình trong SGK và dựa vào hiểu biết của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành bảng sau. Số con trong một lứa. Tên động vật. Thông thường chỉ đẻ 1 con( Không kể trường hợp đặc biệt 2 con trở lên trong một lứa . Bước 2: Làm việc cả lớp. - Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận GV theo dõi HS chữa bài và tuyên dương nhóm điền được nhiều... 3. Củng cố, dặn dò. - GV giúp HS thấy được sự tiến hoá của loài thú so với loài chim. - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau “Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú.”. - Một số HS nêu. 2 HS đọc. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm quan sát và thảo luận nội dung bài. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.Nhóm khác nhận xét bổ sung. - HS thảo luận theo nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng. . Khoa học Bài 60 : Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú. I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS có khả năng : 1. Kiến thức: Nắm được sự sinh sản và nuôi con của hổ và của hươu và tập tính dạy con của một số loài thú. 2. Kĩ năng: So sánh sự sih sản và nuôi con của thú với chim. 3. Thái độ: Nêu cao tính tự giác bảo vệ vật có ích. II. Đồ dùng dạy - học - Thông tin và hình trang 122, 123 SGK. - Sưu tầm tranh ảnh về ếch. III. Hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - So sánh sự sinh sản của thú với chim. 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. - Gv nêu mục đích yêu cầu của giờ học. HĐ2 . Quan sát và thảo luận. * Mục tiêu: Giúp HS trình bày được sự sinh sản và nuôi con của hổ và hươu. * Cách tiến hành.: Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn. - GV chia lớp thành 4 nhóm ( 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hổ, 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hươu. Bước 2 : Làm việc theo nhóm. _ Đối với nhóm tìm hiểu về sự sinh sản của hổ: Từng thành viên trong nhóm đọc các thông tin về sự sinh sản và nuôi con của hổ , tiếp theo các nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời câu hỏi SGK. - Đối với nhóm tìm hiểu về sự sinh sản của hươu: Từng thành viên trong nhóm đọc các thông tin về sự sinh sản và nuôi con của hươu , tiếp theo các nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời câu hỏi SGK trang 123 Bước 3: Làm việc cả lớp. Mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác bổ sung. GV nhận xét kết luận và giải thích thêm ở những câu hỏi khó. HĐ3: Trò chơi “Thú săn mồi và con mồi ’’ * Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức cho HS về tập tính dạy con của một số loài thú .Gây hứng thú cho HS. * Cách tiến hành. Bước 1: Tổ chức chơi TC “ Hổ mẹ dạy hổ con săn mồi và hươu mẹ dạy hươu con tập chạy.” Bước 2: HS tiến hành chơi. - Đại diện HS tham gia trò chơi. * GV và HS nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò. - Yêu cầu HS đọc lại thông tin SGK. - So sánh sự sinh sản của thú với chim khác nhau như thế nào? - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Một số HS nêu. - HS thảo luận theo nhóm đã phân công. - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả. - Từng nhóm hai bạn lên tham gia chơi các nhóm khác quan sát nhận xét, đánh giá. - 2, 3 em đọc nội dung thông tin SGK. - HS tự rút ra nội dung so sánh

File đính kèm:

  • docKHOA HOC BAI 5960.doc