Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Sau bài học, HS có khả năng :

1. Kiến thức: Nêu và chỉ được đâu là nhị, nhuỵ,. Nói tên được các bộ phận chính của nhị, nhuỵ.

2. Kĩ năng: HS phân biệt được hoa có cae nhị và nhuỵ với hoa chỉ có nhịhoặc nhuỵ.

3. Thái độ: HS có ý thức tích kiệm năng lợng điện .

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 + Hình trang 104,105 SGK.

+ HS và GV sưu tầm một số hoa thật.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS có khả năng : 1. Kiến thức: Nêu và chỉ được đâu là nhị, nhuỵ,. Nói tên được các bộ phận chính của nhị, nhuỵ. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được hoa có cae nhị và nhuỵ với hoa chỉ có nhịhoặc nhuỵ. 3. Thái độ: HS có ý thức tích kiệm năng lợng điện . II. Đồ dùng dạy - học + Hình trang 104,105 SGK. + HS và GV sưu tầm một số hoa thật. III. Hoạt động dạy học . Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - Kể tên một số loài hoa mà em biết. 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. - GV yêu cầu HS quan sát H 1, 2 ( 104 ) chỉ vào hình và kể tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng Gv giới thiệu cơ quan sinh sản của một số loại hoa khác và GT : hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa. HĐ2 . Quan sát. * Mục tiêu: HS phân biệt được nhuỵ và nhị; hoa đực và hoa cái. * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp. - GV y/c HS thực hiện theo y/c trang 104 SGK. - Y/c HS chỉ vào nhị( nhị đực) và nhuỵ( nhị cái ) của hoa râm bụt và hoa sen trong hình 3 ( hoặc một số hoa thật khác) Bước 2: Làm việc cả lớp. - Mời 1 số em đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. - Gv chốt lại kết quả đúng. HĐ3: Thực hành với vật thật. * Mục tiêu: HS phân biệt được hoa có cả nhị và nhuỵ. * Cách tiến hành: * Bước 1: Làm việc theo nhóm. - Y/c nhóm trưởng điều khiển nhóm làm nhiệm vụ sau: + Quan sát các bộ phận của bông hoa đã sưu tầm được và chỉ đâu là nhị( nhị đực) đâu là nhuỵ ( nhị cái) + phân loại các bông hoa xem hoa nào có cả nhị và nhuỵ, hoa nào chỉ có nhị hoặc nhuỵ. - * Bước 2: Làm việc cả lớp. - Mời 1 số em trình bày từng nhiệm vụ.. - Y/c HS kết luận theo mục bóng đèn SGK. HĐ4: Thực hành với sơ đồ nhị và nhuỵ ở hoa lưỡng tính. * Mục tiêu: HS nói được tên các bộ phận chính của nhị và nhuỵ. * Cách tiến hành. Bước 1: Làm việc cá nhân. _ y/ c HS quan sát sơ đồ nhị và nhuỵ trang 105 SGK và đọc ghi chú ứng với từng bộ phận của nhị và nhuỵ. Bước 2: Làm vịc cả lớp. - Mời 1 số em lên chỉ bản đồ câm và nói tên một số bộ phận chính của nhị và nhuỵ. 3. Củng cố, dặn dò. -Nhận xét chung tiết học, - Chuẩn bị bài sau “Sự sinh sản của thực vật có hoa.”. - Một số HS nêu. - HS làm việc cá nhân. - Các nhóm thảo luận. HS làm việc theo cặp theo gợi ý của GV. - Đại diện trình bày kết quả. - Các nhóm trình bầy kết quả thảo luận - Nhóm trưởng điểu khiển theo y/c của GV. - Đại diện cầm hoa đã sưu tầm để giới thiệu từng bộ phận của hoa - đại diện nhóm khác trình bày về nhị, nhuỵ - HS làm việc cá nhân, và đại diện trả lời. Khoa học Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa. I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS có khả năng : 1. Kiến thức: Nói về sự thụ phấn, sự thụ tinh , sự hình thành hạt và quả. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió. 3. Thái độ: HS có ý thức tự tìm hiểu khám phá. II. Đồ dùng dạy - học +Thông tin và hình trang 106,107 SGK. + HS và GV sưu tầm một số hoa thật. - Sơ đồ sự thụ phấn của hoa lưỡng tính và thẻ từ ghi sẵn chú thích. III. Hoạt động dạy học . Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhuỵ. 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. - GV nêu mục đích y/c của giờ học. HĐ2: Thực hành làm bài tập xử lí thông tin SGK. * Mục tiêu: HS nói về được sự thụ phấn , sự thụ tinh , sự hình thành hạt và quả. * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp. - GV y/c HS đọc thông tin trang 106 SGK và. chỉ vào H1 để nói với nhau về : Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả. Bước 2: Làm việc cả lớp. - Mời 1 số em đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Bước 3: Làm việc cá nhân. - Y/c HS thực hiện bài tập trang 106 SGK. - Gv chốt lại kết quả đúng.1- a; 2 –b; 3 – b; 4 – a ; 5- b) HĐ3: Trò chơi ghép chữ vào hình. * Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức về sự thụ phấn, thụ tinh của thực vật có hoa. * Cách tiến hành: * Bước 1: HS chơi ghép chữ vào hình cho phù hợp theo nhóm. - GV phát cho các nhóm và Y/c nhóm trưởng điều khiển nhóm làm nhiệm vụ thi đư gắn các chú thích vào hình cho phù hợp. * Bước 2: Làm việc cả lớp. - Mời 1 số nhóm giới thiệu sơ đồ gắn chú thích của nhóm mình. - GV và HS nhận xét và kết luận. HĐ4: Thảo luận. * Mục tiêu: HS phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió. * Cách tiến hành. Bước 1: Làm việc theo nhóm. _ y/ c các nhóm thảo lận câu hỏi SGK – 107.. Bước 2: Làm vịêc cả lớp. - Mời 1 số em nhóm đại diện trình bày. 3. Củng cố, dặn dò. - Nhận xét chung tiết học, - Dặn HS chuẩn bị bài sau “Cây con mọc lên từ hạt..”. - Một số HS nêu. - HS thảo luận theo cặp. - Đại diện trình bày kết quả. - Nhóm khác nhận xét bổ sung. - HS tự làm bài và trình bầy kết quảảtước lớp. - Nhóm trưởng điểu khiển theo y/c của GV. - đại diện nhóm giới thiệu. - HS làm việc theo nhóm theo nội dung SGk và các loại hoathật đã sưu tầm được., - đại diện trình bày kết quả.

File đính kèm:

  • docKHOA HOC BAI 5152.doc
Giáo án liên quan