Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Trường PTCS Lê Đình Chinh

I.Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:

- Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình.

- Nêu ý nghĩa của sự sinh sản.

II.Đồ dùng dạy học:

- Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai” (đủ dùng theo nhóm).

- Hình trang 4, 5 SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.Kiểm tra bài cũ:

2.Bài mới:

 

doc64 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Trường PTCS Lê Đình Chinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ëc điểm về giới tính. Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. Tiến hành: -GV phát phiếu, yêu cầu từng HS làm việc trên phiếu. -Gọi một số HS lần lượt lên chữa bài. -GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét. KL: GV rút ra kết luận. c.Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học. Tiến hành: -GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Mỗi nhóm nêu tính chất và công dụng của 3 loại vật liệu. -Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm việc. -Đại diện từng nhóm trình bày. KL: GV nhận xét, chốt lại kết luận đúng. d.Hoạt động 3: Trò chơi “Đoán chữ”. Mục tiêu: HS củng cố một số kiến thức trong chủ đề “Con người và sức khoẻ”. Tiến hành: -GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. -GV nêu luật chơi. -Tổ chức cho HS chơi theo hướng dẫn ở bước 1. KL: GV tuyên dương nhóm thắng cuộc. d.Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò -Nhắc nhở HS ôn bài để chuẩn bị thi HKI. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -HS làm việc trên phiếu. -HS lần lượt lên chữa bài. -HS làm việc theo nhóm tổ. -Đại diện nhóm trình bày. -HS làm việc theo nhóm. -HS chơi trò chơi. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 17 Môn: Khoa học Tiết:34 Ngày dạy: 19/12/2008 Bài dạy: KIỂM TRA HỌC KỲ I Tuần 18 Môn: Khoa học Tiết:35 Ngày dạy: 23/12/2008 Bài dạy: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: Phân biệt 3 thể của chất. Nêu điều kiện để một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Kể tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí. Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. II.Đồ dùng dạy học: Hình trang 73 SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 8’ 7’ 6’ 2’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức: “Phân biệt 3 thể của chất” Mục tiêu: Phân biệt 3 thể của chất. Tiến hành: -GV chia lớp thành hai đội. Mỗi đội cử 5-6 em chơi. GV hươnùg dẫn cách chơi cho HS. -GV tổ chức cho HS chơi sau đó cho HS cùng kiểm tra. -GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. c.Hoạt động 2: Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”. Mục tiêu: HS nhận biết được đặc điểm của chất rắn, chất lỏng và chất khí. Tiến hành: -GV phổ biến cách chơi và luật chơi. -GV đọc câu hỏi, các nhóm thảo luận rồi ghi đáp án vào bảng. KL: GV nhận xét, tuyên dương các HS tích cực. d.Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận. Mục tiêu: HS nêu được một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày. Tiến hành: -GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 73 SGK và nói về sự chuyển thể của nước. -Dựa vào các hình vẽ trên, GV yêu cầu HS tự tìm thêm các ví dụ khác. KL:Qua những ví dụ trên cho thấy: Khi thay đổi nhiệt độ , các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác, sự chuyển thể này là một dạng biến đổi lí học. e.Hoạt động 4: Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”. Mục tiêu: Kể tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí. Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Tiến hành: -GV cho HS chơi như hoạt động 2. g.Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò -Nhắc nhở HS xem lại bài. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -HS lắng nghe. -HS chơi theo hai đội. -HS lắng nghe. -HS tham gia trò chơi. -HS quan sát tranh. -HS nêu các ví dụ khác. -HS tham gia trò chơi. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 18 Môn: Khoa học Tiết:36 Ngày dạy: 26/12/2008 Bài dạy: HỖN HỢP I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: Cách tạo ra một hỗn hợp. Kể tên một số hỗn hợp. Nêu một số chất tách các chất trong hỗn hợp. II.Đồ dùng dạy học: Hình trang 75 SGK. Chuẩn bị đồ dùng cho các nhóm. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: (4’) HS1: Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày. HS2: Kể tên một số chất ở thể rắn, thẻ lỏng, thể khí. -GV nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 8’ 10’ 8’ 8’ 1’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Thực hành “Tạo một hỗn hợp gia vị”. Mục tiêu: Cách tạo ra một hỗn hợp. Tiến hành: -GV cho HS làm việc theo nhóm. GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm các nhiệm vụ SGV/128. -Gọi đại diện các nhóm có thể nêu công thức trộn gia vị mời các nhóm khác nếm thử gia vị của nhóm mình. Các nhóm nhận xét, so sánh xem nhóm nào tạo ra một hỗn hợp gia vị ngon. -Gọi HS phát biểu hỗn hợp là gì? KL: GV đưa ra kết luận như SGV/129. c.Hoạt động 2: Thảo luận. Mục tiêu: HS kể được tên một số hỗn hợp. Tiến hành: -GV yêu cầu các nhóm điều khiển nhóm mình trả lời câu hỏi trong SGK/74. -Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. GV và HS nhận xét. KL: GV rút ra kết luận SGV/130. d.Hoạt động 3: Trò chơi “Tách các chất ra khỏi hỗn hợp”. Mục tiêu: HS biết được các phương pháp tách riêng các chất trong một số hỗn hợp. Tiến hành: -GV đọc câu hỏi, các nhóm thảo luận rồi ghi kết quả vào bảng. -GV và HS nhận xét. e.Hoạt động 4: Thực hành “Tách các chất ra khỏi hỗn hợp”. Mục tiêu: HS biết được các phương pháp tách riêng các chất trong một số hỗn hợp. Tiến hành: -GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hiện theo các bước như yêu cầu ở mục thực hành SGK/75. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. -GV và HS nhận xét. g.Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -HS làm việc theo nhóm. -Đại diện các nhóm trình bày. -HS phát biểu. -HS làm việc theo nhóm. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. -Thảo luận. -Làm việc theo nhóm 4. -Đại diện nhóm trình bày. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docKhoa hoc 5 hk1.doc
Giáo án liên quan