Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Tiết 5 đến tiết 70

 I- MỤC TIÊU

 Sau bài học, HS có khả năng:

 - Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.

 - Nêu ý nghĩa của sự sinh sản.

 - Học sinh yêu con người, xã hội, bố Mủ

II- CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng phân tích và đối chiếu các đặc điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con có đặc điểm giống nhau

III- ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC

- Bộ phiếu dùng cho trò chơi "bé là con ai?"

 - Hình trang 4, 5 SGK.

 IV- HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC

 

doc90 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Tiết 5 đến tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h bày kết quả làm việc của nhóm mình . Các nhóm khác bổ xung Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt , môi trường sẽ bị ô nhiễm ,... 3, củng cố dặn dò: Những bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về tác động của con người tới môi trường vầ tài nguyên thiên nhiên - Về chuẩn bị bài 65 Tuần : 33 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009 BÀI 65:TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG I, Mục tiêu sau bài học,HS biết: - Nêu những nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá - HS có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên II, Đồ dùng dạy- học - Hình trang 134,135, SGK - Sưu tsầm các tư liệu , thông tin về rững ở địa phương bị tàn phá và tác hại của việc phả rừng III,Hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra: Nêu vai trò của môi trường đối với đời sống con người 2, Bài mới a, Giới thiệu bài: b, Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận * Mục tiêu : HS nêu được những nguyên nhân dẫn đến việc phá rừng * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm câu 1: Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gi? Câu 2: Nguyên nhân nào khác khiến rừng bị tàn phá? Bước 2: Làm việc cả lớp GV yêu cầu cả lớp thảo luận : Phân tích những nguyên nhân gây ra việc phá rừng Rút ra kết luận : SGK trang 135 c, Hoạt động 2: Thảo luận * Mục tiêu : Hs nêu được tác hại của việc phá rừng * Cách tiến hành : Bước 1: Làm việc theo nhóm việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì ? Liên hệ đến thực tế ở địa phương bạn ( khí hậu , thời tiết có gì thay đổi ; thiên tai...) Bước 2: Làm việc cả lớp Rút ra kết luận : SGK trang 135 Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trang 134, 135 SGKđể trả lời các câu hỏi. - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. các nhóm khác bổ xung - Các nhóm thảo luận câu hỏi HS có thể quan sát các hình 5,6 trang 135 SGK, đồng thời tham khảo các thông tin sưu tầm được để trả lời câu hỏi trên Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . Các nhóm khác bổ xung . - HS nêu 3, Củng cố dặn dò: GV dặn HS tiếp tục sưu tầm các thông tin , tranh ảnh về nạn phá rừng và hậu quả của nó. Thứ ngày tháng năm 2009 BÀI 66: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT I,Mục tiêu - Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hóa - Có ý thức bảo vệ mmôi trường đất II, Đồ dùng dạy- học -Hình trang 136, 137 SGK -Có thể sưu tầm thông tin về sự gia tăng dân số ở địa phương và các mục đích sử dụng đất trồng trước kia và hiện nay III, Hoạt động dạy - học 1, Kiểm tra: Nêu hậu quả của việc phá rừng ? 2, Bài mới a, Giới thiệu bài: mới b, Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận * Mục tiêu: HS biết nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm + Hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào việc gì? + Nuyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó? Bước 2: Làm việc cả lớp + Nêu một số dẫn chứng về nhu cầu sử dụng diện tích đất thay đổi? + Nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó? Rút ra kết luận :SGK trang 137 c, Hoạt động 2: Thảo luận * Mục tiêu : HS biết phân tích những nguyên nhân dẫn đến môi trường đát trồng ngày càng suy thoái * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu ,.. đến môi trường đất? - Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất? Bước 2: Làm việc cả lớp Rút ra kết luận :SGK trang 137 - Nhóm trưởng điều khiển nhóm quan sát hình 1,2 trang 136 SGK để tả lời câu hỏi . - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ xung . - Nhu cầu lập khu công nghiệp, nhu cầu đô thị hóa cần phải mở thêm trường học, mở thêm học mở rộng đường. - HS nêu - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ xung - HS nêu 3, Củng cố dặn dò Dặn HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó Tuần : 34 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009 BÀI 67: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC I, Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm - Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương - Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước - Có ý thức bảo vệ môi trường không khí, nước II, Đồ dùng dạy -học Hình trang 138, 139 SGK III, Hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra: Nêu nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng thu hẹp và suy thoái? 2, Bài mới a, Giới thiệu bài: b, Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận * Mục tiêu: HS biết một số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm Nêu nguyên nhân dẫn đến việc làm ô nhiễm không khí và nước ? -Quan sát các hình trang 139 SGKvà thảo luận câu hỏi : + Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ? + Tai sao một số cây trong hình 5 trang 139 SGKbị trụi lá ?Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước? Bước 2: Làm việc cả lớp Rút ra kết luận :SGK trang 139 c, Hoạt động 2: Thảo luận * Mục tiêu : Giúp HS : - Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương * Cách tiến hành : + Lên hệ những việc làm của ngườ dân địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước? + Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước? GV đưa ra kết luận về tác hại của những việc làm trên Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình - Quan sát các hình trang 138 SGK và thảo luận câu hỏi Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ xung - HS nêu 3, Củng cố dặn dò Chuẩn bị bài 68 Thứ ngày tháng năm 2009 BÀI 68: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I, Mục tiêu Sau bài học, HS: - Xác định một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng gia đình - Gương mẫu thực hiện nếp vệ sinh , văn minh, góp phần giữ gìn vệ sinhmôi trường - Trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường - có ý thức bảo vệ môi trường II, Đồ dùng dạy- học - Hình và thông tin trang 140,141 III, Hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra: Nêu tác hại của việc ô nhiễm môi trường không khí và nước? 2, Bài mới a, Gới thiệu bài b, Hoạt động 1: quan sát * Mục tiêu: Giúp HS : - Xác định được một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng và gia đình - Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần giữ vệ sinh môi trường * cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân Bước 2; Làm việc cả lớp - ứng với mỗi hình , GV gọi một HS lên trình bày GV yêu cầu cả lớp thảo luận xem mỗi bien pháp bảo vệ môi trường - GV cho HS thảo luận câu hỏi : Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trrường Rút ra kết luận : SGK trang 141 Quan sát các hình và đọc ghi chú, tìm xem mỗi ghi chú ứng với hình nào các HS khác nhận xét - Hs trả lời - HS nêu 3, Củng cố dặn dò Về thực hiện bảo vệ môi trường Tuần : 35 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009 BÀI 69: ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I, Mục tiêu Sau bài học, HS được củng cố , khắc sâu hiểu biết về : - Một số từ ngữ liên quan đến môi trường - Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và một số biện pháp bảo vệ môi trường II,Đồ dùng dạy- học - Phiếu học tập III, Hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra : Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường ? 2, Bài mới a, Giới thiệu bài: b, Họat động 1: *Mục tiêu :Giúp HS hiểu về khái niệm môi trường * Cách tiến hành : Phương án 2: - GV phát cho mỗi HS một phiếu học tập (hoặc HS chép các bài tập trong SGK vào vở để làm ) - HS làm việc độc lập vào phiếu học tập. Ai xong trước nộp bài trước - GV chọn ra mười HS làm nhanh và đúng để tuyên dương c, Hoạt động 2: · Câu hỏi trắc nghiệm : Chọn câu trả lời đúng : Câu 1: Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều,khí độc thải vào không khí? Câu 2: Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước? câu 3: Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường đất ? Câu 4: Theo bạn , đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ? b, Không khí bị ô nhiễm c, Chất thải d, tăng cường dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu c, Gúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa , bệnh ngoài da, đau mắt,... 3, Củng cố dặn dò Về ôn bài - chuẩn bị bài sau Thứ ngày tháng năm 2009 BÀI 70:ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM I, Mục tiêu - Củng cố kiến thức đã học về sinh sản động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt những con vật có hại cho sức khỏe con người - Củng cố một số kiền thức về bảo vệ môi trường đất môi trường rừng và nhận các nguồn năng lượng sạch - Có ý thức sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên II, Dồ dùng Dạy- học Hình trang 114, 115 ,116 ,117 SGK III, Hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra : Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? 2, Bài mới a Giới thiệu bài: b, Hướng dẫn HS ôn tập Bài 1: Quan sát các hình dưới đây và trả lời các câu hỏi Bài 2: Hãy nói tên giai đưọan còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây Bài 3: chọn câu trả lời đúng Bài 4: Hãy xắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí Bài 5: Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây? Bài 6: Khi những cây trong rừng bị tàn phá như hình 45 SGK trang 146, 147. Điều gì xảy ra đối với đất ở đó? Bài 7: Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? Bài 8: Chọn câu trả lời đúng ? Bài 9: kể tên các nguồn năng lượng sạch đang được sử dụng ở nước ta ? HS quan sát hình vẽ trang 114 và trả lời câu hỏi HS nhận xét HS quan sát hình vẽ trang 145 trả lời HS nhận xét HS trả lời HS làm việc theo nhóm , xắp xếp các nội dung tương ứng (SGK trang 145) HS đọc ý kiến trang 146 SGK- trả lời HS quan sát trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời 3, Củng cố Về ôn tập bài

File đính kèm:

  • docKhoa hoc 5 ca nam(3).doc
Giáo án liên quan