Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Bài 1 đến bài 54

I. MỤC TIÊU

HS cần phải:

- Nhận ra mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra, con cái có những đặc điểm giống bố mẹ của mình.

- Biết nhìn hình giới thiệu được các thành viên trong gia đình.

- Hiểu và nêu được ý nghĩa của sự sinh sản.

II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC.

- HS: Các hình minh hoạ trang 4, 5 SGK.

- GV: Bộ đồ dùng để thực hiện trò chơi: Bé là con ai (Phiếu dán ảnh, hình ảnh bố, mẹ; hình ảnh em bé có đặc điểm giống nhau).

 

doc71 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Bài 1 đến bài 54, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cái. - Hoạt động cặp đôi: Thực hiện yêu cầu trang 104, SGK, trao đổi với nhau để phân biệt được nhị và nhuỵ, hoa đực và hoa cái. - Đại diện HS trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 2. Hoạt động 2: Thực hành với thực vật. - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm: + Nhóm trưởng điều hành nhóm thực hiện các yêu cầu sau: Quan sát các bộ phận của các bông hoa hình 1, 2, 3, 4, 5 SGK và chỉ đâu là nhị đực và nhị cái. Phân loại hoa theo bảng SGK, trang 105. - Nhận xét. * GV kết thúc hoạt động 2: Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cơ quan sinh sản đực gọi là nhị và cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ. Có hai kiểu sinh sản tuỳ theo kiểu hoa của cây: sinh sản đơn tính và sinh sản lưỡng tính. - Hoạt động theo nhóm: Thảo luận và hoàn thành bảng nội dung bài tập 1, SGK, trang 105 để phân biệt được hoa có cả nhị và nhuỵ với hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ. - Đại diện các nhóm lần lượt trình bày từng nhiệm vụ. Nhóm bạn nhận xét và bổ sung. - Nêu nội dung bạn cần biết SGK, trang 105. 3. Hoạt động 3: Thực hành với sơ đồ nhị và nhuỵ ở hoa lưỡng tính. - Vẽ nhanh sơ đồ lên bảng cùng với phần chú thích. - Tổ chức cho HS lên bảng chỉ hình và giới thiệu cấu tạo của nhị và nhuỵ trên hoa lưỡng tính. - Quan sát HS làm việc và hỗ trợ khi cần. - Nhận xét và hỏi thêm HS khá, giỏi: + Nhị hoa gồm những bộ phận nào? + Cơ quan sinh dục cái của hoa gồm những bộ phận nào? * Lưu ý HS: Noãn đó là bộ phận rất quan trọng trong quá trình sinh sản của hoa sau này. * GV kết thúc hoạt động 3. - Hoạt động cá nhân: Quan sát GV thực hành trên bảng và đọc tên các bộ phận của nhị và nhuỵ cho lớp nghe. - Đại diện HS lần lượt trình bày nhiệm vụ. Lớp nhận xét và bổ sung. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. + Hãy mô tả cơ quan sinh sản của thực vật có hoa? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa học Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa. (trang 106). I. Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Nói về sự thụ phấn, sự hình thành hạt và quả. - Phân biệt hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió. - Có ý thức quan sát thiên nhiên và ham tìm hiểu thiên nhiên quanh mình. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 106, 107 SGK. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Câu hỏi kiểm tra bài cũ: + Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản gì? + Dựa vào cơ quan sinh sản của hoa, người ta chia hoa thành mấy dạng? Đó là những dạng nào? - Nhận xét và dẫn vào bài. - Lần lượt HS trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Thực hành làm bài tập xử lí thông tin trong SGK. - Hướng dẫn HS hoạt động cặp đôi theo nội dung câu hỏi SGK, trang 106. - Nhận xét. * GV kết thúc hoạt động 1: Sự thụ phấn bắt đầu cho quá trình sinh sản của thực vật có hoa: Là quá trình đầu nhuỵ nhận được hạt phấn của nhị. Sự thụ tinh diễn ra khi: Tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn và tạo ra hợp tử. Quá trình tạo thành hạt: Hoa tàn, bầu nhuỵ phát triển thành quả. - Hoạt động cặp đôi: Đọc thông tin trang 106 SGK, chỉ vào hình 1 để nói với nhau về: Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả. - Đại diện HS trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 2. Hoạt động 2: Trò chơi: Đoán chữ. - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để chơi trò chơi trang 106. - Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. - Nhận xét và khen ngợi nhóm nào làm nhanh và đúng. * GV kết thúc hoạt động 2. - Hoạt động theo nhóm: Thảo luận và chơi trò chơi SGK, trang 106 để củng cố kiến thức về sự thụ phấn, thụ tinh của thực vật có hoa. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 3. Hoạt động 3: Thảo luận. - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhận dựa vào nội dung câu hỏi trang 107 để hoàn thiện nội dung bảng thống kê: Hoa thụ phấn nhờ côn trùng Hoa thụ phấn nhờ gió Đặc điểm Tên cây - Nhận xét * GV kết thúc hoạt động 3: Hoa thụ phấn nhờ gió và côn trùng. Loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng bao giờ cũng đẹp, thơm, có mật ngọt hơn hoa thụ phấn nhờ gió. - Hoạt động cá nhân: Quan sát các hình minh hoạ SGK, trang 107 và trả lời câu hỏi để phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió. - Đại diện HS lần lượt trình bày nhiệm vụ. Lớp nhận xét và bổ sung. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. + Tại sao có những loại hoa rất đẹp và rất thơm nhưng lại có những loài hoa lại rất bình thường? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài 53: Cây con mọc lên từ hạt và thực hành gieo mầm nảy hạt. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa học Bài 53: Cây con mọc lên từ hạt. (trang 108) I. Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Mô tả cấu tạo của hạt. - Nêu được điều kiện nảy mầm của hạt, giới thiệu được kết quả gieo hạt nảy mầm đã chuẩn bị trước. - Có ý thức quan sát thiên nhiên và ham tìm hiểu thiên nhiên quanh mình. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 108, 109 SGK. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Câu hỏi kiểm tra bài cũ: + Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? + Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? - Nhận xét và sử dụng câu hỏi: Nhờ đâu mà hạt mọc được thành cây, có cái gì bên trong hạt không để dẫn vào bài. - Lần lượt HS trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Thực hành tìm hiểu cấu tạo của hạt. - Hướng dẫn HS hoạt động cặp đôi theo nội dung câu hỏi SGK, trang 108, 109. - Nhận xét. * GV kết thúc hoạt động 1: Cấu tạoc ủa hạt gồm 3 phần: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ để nuôi phôi. Cấu tạo của hạt mầm gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. - Hoạt động cặp đôi: Đọc thông tin các khung chữ trang 108, 109 SGK, để làm bài tập: Mô tả cho nhau nghe được cấu tạo của hạt. - Đại diện HS trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 2. Hoạt động 2: Điều kiện để hạt nảy mầm. - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để chơi trò chơi trang 106. - Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. - Nhận xét và khen ngợi nhóm nào làm nhanh và đúng. * GV kết thúc hoạt động 2. - Hoạt động theo nhóm: Thảo luận và chơi trò chơi SGK, trang 106 để củng cố kiến thức về sự thụ phấn, thụ tinh của thực vật có hoa. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 3. Hoạt động 3: Thảo luận. - Hướng dẫn HS hoạt động theo tổ. - Nhận xét * GV kết thúc hoạt động 3: Điều kiện để hạt có thể nảy mầm được chính là độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. - Hoạt động theo tổ: Từng HS giới thiệu về kết quả gieo hạt của mình, trao đổi kinh nghiệm với nhau để nêu điều kiện hạt nảy mầm chọn ra những hạt nảy mầm tốt để giới thiệu với cả lớp. - Đại diện HS lần lượt trình bày. Lớp nhận xét và bổ sung. 4. Hoạt động 4: Quan sát. - Hướng dẫn HS hoạt động cả lớp. - Tổ chức cho HS mô tả quá trình phát triển của cây mướp từ khi gieo hạt cho đến khi ra hoa, kết quả và cho hạt mới. - Nhận xét * GV kết thúc hoạt động 4. - Hoạt động cả lớp: Quan sát hình 7, SGK để nêu được quá trình phát triển thành cây của hạt. - Đại diện HS lần lượt trình bày. Lớp nhận xét và bổ sung. 5. Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa học Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. (trang 110) I. Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Ngoài cách mọc lên từ hạt, cây con có thể mọc lên từ các bộ phận khác của cây mẹ như: thân, lá, rễ... - Xác định được vị trí chồi mầm của một số cây khác nhau, kể tên được một số loài cây mọc lên từ thân, lá, rễ...của cây mẹ. - Thực hành trồng cây con từ cây mẹ. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 110, 111 SGK. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Câu hỏi kiểm tra bài cũ: + Nêu cấu tạo của hạt? + Nêu cấu tạo phôi của hạt mầm? - Nhận xét và dẫn vào bài. - Lần lượt HS trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Quan sát. - Hướng dẫn HS hoạt động cặp đôi theo nội dung câu hỏi SGK, trang 110 và kết hợp quan sát các hình vẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Tổ chức cho HS báo cáo từng hình và thống nhất ý kiến. - Nhận xét. * GV kết thúc hoạt động 1: Một số loại cây được trồng bằng thân hay đoạn như hoa hồng, mía, khoai tây... Một số loài cây được trồng bằng thân rễ như gừng nghệ; bằng thân giò như hành tỏi... Một số ít cây con được mọc ra từ lá như cây bỏng và cây sống đời... - Hoạt động cặp đôi: Quan sát các hình trong SGK, trang 110 và trả lời các câu hỏi để tìm vị trí chồi một số cây khác nhau; kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ. - Đại diện HS trình bày từng hình và nhóm bạn nhận xét, bổ sung. - Nêu nội dung bạn cần biêtSGK, trang 111. 2. Hoạt động 2: Điều kiện để hạt nảy mầm. - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để chơi trò chơi trang 106. - Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. - Nhận xét và khen ngợi nhóm nào làm nhanh và đúng. * GV kết thúc hoạt động 2. - Hoạt động theo nhóm: Thảo luận và chơi trò chơi SGK, trang 106 để củng cố kiến thức về sự thụ phấn, thụ tinh của thực vật có hoa. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 3. Hoạt động 3: Thảo luận. - Hướng dẫn HS hoạt động theo tổ. - Nhận xét * GV kết thúc hoạt động 3: Điều kiện để hạt có thể nảy mầm được chính là độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. - Hoạt động theo tổ: Từng HS giới thiệu về kết quả gieo hạt của mình, trao đổi kinh nghiệm với nhau để nêu điều kiện hạt nảy mầm chọn ra những hạt nảy mầm tốt để giới thiệu với cả lớp. - Đại diện HS lần lượt trình bày. Lớp nhận xét và bổ sung. 4. Hoạt động 4: Quan sát. - Hướng dẫn HS hoạt động cả lớp. - Tổ chức cho HS mô tả quá trình phát triển của cây mướp từ khi gieo hạt cho đến khi ra hoa, kết quả và cho hạt mới. - Nhận xét * GV kết thúc hoạt động 4. - Hoạt động cả lớp: Quan sát hình 7, SGK để nêu được quá trình phát triển thành cây của hạt. - Đại diện HS lần lượt trình bày. Lớp nhận xét và bổ sung. 5. Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. ––––––––––––––––––––––––––––––––

File đính kèm:

  • docKHOA HOC 5 CA NAM(1).doc
Giáo án liên quan