Tài liệu phân phối chương trình THPT môn Tiếng Anh

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung Phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho các lớp cấp THPT từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT.

1. Về khung Phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng nói trên quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày (thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu). Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THPT trong cả nước.

Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả chủ đề tự chọn nâng cao (nếu có) cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THPT thuộc quyền quản lí. Các trường THPT có điều kiện bố trí giáo viên và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể đề nghị để Sở GDĐT phê chuẩn điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

 

doc17 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THPT môn Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình; + Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong KTĐG kết quả học tập của học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kỳ thi theo chủ trương của Bộ GDĐT. + Thực hiện đúng quy định của Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. - Đổi mới đánh giá các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT): Đánh giá bằng điểm hoặc bằng nhận xét kết quả học tập theo quy định tại Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT. c) Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng hạn chế chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học, cần từng bước đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. d) Từ năm học 2008-2009, tập trung chỉ đạo đánh giá sâu hiệu quả dạy học của môn Giáo dục công dân để tiếp tục đổi mới PPDH, KTĐG nhằm nâng cao chất lượng môn học này (có hướng dẫn riêng). 5. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008) II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC 1. Sử dụng phân phối chương trình Kế hoạch dạy sách giáo khoa THPT không quy định chi tiết đến từng tiết học mà phân theo thời lượng quy định cho từng đơn vị bài học (Unit). Giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế giảng dạy để điều chỉnh tiết học của từng bài cho phù hợp với đối tượng học sinh. Tuy nhiên số tiết quy định cho toàn chương trình và số tiết kiểm tra là yêu cầu bắt buộc. Sau các bài kiểm tra giữa học kì hoặc cuối học kì giáo viên có thể sắp xếp thời gian để trả bài và chữa bài làm của học sinh. Giáo viên cũng có thể điều chỉnh một số bài tập trong SGK có yêu cầu cao và quá dài đối với học sinh vùng khó. Xem các hướng dẫn về giảm yêu cầu cần đạt một số loại hình bài tập trong các tài liệu Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình môn tiếng Anh THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập - Việc đánh giá kết quả học tập cần được thông qua bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc và viết. - Nội dung các bài kiểm tra cần gắn liền với mục tiêu của các bài học tại thời điểm kiểm tra. - Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cần được thực hiện qua hai phương thức: thường xuyên và định kì, với nhiều hình thức kiểm tra khác nhau thông qua các hoạt động thực hành, luyện tập bài học trên lớp, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra cuối học kì. - Cấu trúc của các bài kiểm tra viết 1 tiết và cuối kì gồm các phần sau: - Sử dụng ngôn ngữ (Grammar and vocabulary) 25% - Đọc (Reading) 25% - Nghe (Listening) 25% - Viết (Writing) 25% Tuy nhiên trong những năm đầu làm quen với sách giáo khoa mới, nhất là đối với các vùng có khó khăn về điều kiện học tập, tỉ lệ của phần kiểm tra kĩ năng nghe và viết có thể nâng dần từ 20% đến 25%. 3. Sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng dạy học - Các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy học bộ môn: máy cát sét, tranh và ảnh, đồ vật thật để minh hoạ từ ngữ mới hoặc tạo tình huống trong các bài dạy. Có đủ băng máy và các điều kiện cần thiết (như pin ở các vùng chưa có điện) để sử dụng băng máy dạy các bài luyện nghe trong sách giáo khoa là yêu cầu bắt buộc. Đối với những địa phương có điều kiện giáo viên có thể sử dụng thêm các trang thiết bị như máy tính, máy đèn chiếu, video, TV và các phương tiện nghe nhìn hiện đại khác. - Việc sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học tối thiểu trên được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng các giờ dạy. B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH líp 10 C¶ n¨m häc: 37 tuÇn (105 tiÕt) Trong ®ã cã c¸c tiÕt dµnh cho cho «n tËp, kiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®Þnh k×. Häc k× I Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt H­íng dÉn häc/ kiÓm tra 1 Unit 1 A day in the life of 5 Unit 2 School talks 5 Unit 3 People's background 5 Test yourself A 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 4 Special Education 5 Unit 5 Technology and you 5 Unit 6 An Excursion 5 Test yourself B 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 7 The Mass Media 5 Unit 8 Community 5 Test yourself C 1 ¤n tËp, kiÓm tra häc k× I 6 Häc k× II Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt Unit 9 Undersea world 5 Unit 10 Conservation 5 Unit 11 National parks 5 Test yourself D 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 12 Music 5 Unit 13 Film and cinema 5 Unit 14 The world cup 5 Test yourself E 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 15 Cities 5 Unit 16 Historical places 5 Test yourself F 1 ¤n tËp, kiÓm tra häc k× II 4 líp 11 C¶ n¨m häc: 37 tuÇn (105 tiÕt) Trong ®ã cã c¸c tiÕt dµnh cho cho «n tËp, kiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®Þnh k×. Häc k× I Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc H­íng dÉn häc/ kiÓm tra 1 1 Friendship 5 2 Personal experiences 5 3 A party 5 Test yourself A 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 4 Volunteer work 5 5 Illiteracy 5 6 Competitions 5 Test yourself B 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 7 World population 6 8 Celebrations 5 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× I 4 Häc k× II Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc 9 The post office 5 Test yourself C 1 10 Nature in danger 5 11 Sources of energy 5 Test yourself D 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 12 The asian games 5 13 Hobbies 5 14 Recreation 5 Test yourself E 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 15 Space conquest 5 16 The wonders of the world 5 Test yourself F 1 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× II 6 líp 12 C¶ n¨m häc: 37 tuÇn (105 tiÕt) Trong ®ã cã c¸c tiÕt dµnh cho cho «n tËp, kiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®Þnh k×. Häc k× I Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc ¤n tËp / kiÓm tra 2 1 Home life 5 2 Cultural diversity 5 3 Ways of socializing 5 Test yourself A 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 4 School Education System 5 5 Higher Education 5 6 Future jobs 5 Test yourself B 1 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 7 Economic reforms 5 8 Life in the future 5 Test yourself C 1 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× I 5 Häc k× II Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc 9 Deserts 5 10 Endangered species 5 Test yourself D 1 11 Books 5 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 12 Water sports 5 13 Sea Games 5 Test yourself E 1 14 International organizations 5 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 15 Woman in society 5 16 Association of southeast Asian nations 5 Test yourself F 1 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× II 4 líp 10 (n©ng cao) C¶ n¨m häc: 37 tuÇn (140 tiÕt) Trong ®ã cã c¸c tiÕt dµnh cho cho «n tËp, kiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®Þnh k×. Häc k× I (10 NC) Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc H­íng dÉn häc/ kiÓm tra 1 Unit 1 School talks 7 Unit 2 People’s background 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 3 Daily Activities 7 Unit 4 Special Education and Technology 7 Consolidation 1 2 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 5 Technology 7 Unit 6 School Outdoor Activities 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 7 The Mass Media 7 Unit 8 Life in the Community 7 Consolidation 2 2 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× I 5 Häc k× II (10 NC) Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc Unit 9 Undersea World 7 Unit 10 Conservation 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 11 National Parks 7 Unit 12 Music 7 Consolidation 3 2 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 13 Theater and Movies 7 Unit 14 The world cup 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 Unit 15 The Pacific Rim 7 Unit 16 Historical places 7 Consolidation 4 2 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× II 2 líp 11 (N©ng cao) C¶ n¨m häc: 37 tuÇn (140 tiÕt) Trong ®ã cã c¸c tiÕt dµnh cho cho «n tËp, kiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®Þnh k×. Häc k× I (11 NC) Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc H­íng dÉn häc/ kiÓm tra 1 1 Frienship 7 2 Personal experience 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 3 Parties 7 4 Volunteer work and literacy programs 7 Consolidation 1 2 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 5 Competitions 7 6 Population 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 7 Celebrations 7 8 Postal and tele communications service 7 Consolidation 2 2 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× I 5 Häc k× II (11 NC) Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc 9 Nature in endanger 7 10 Sources of Energy 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 11 The asian games 7 12 Hobbies 7 Consolidation 3 2 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 13 Entertainment 7 14 Space Conquest 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 15 Wonders of the World 7 16 An English Speaking World 7 Consolidation 4 2 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× II 2 líp 12 (N©ng cao) C¶ n¨m häc: 37 tuÇn (140 tiÕt) Trong ®ã cã c¸c tiÕt dµnh cho cho «n tËp, kiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®Þnh k×. Häc k× I (12 NC) Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc H­íng dÉn häc/ kiÓm tra 1 1 Home life 7 2 Cultural diversity 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 3 School Education System 7 4 Higher Education 7 Consolidation 1 2 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 5 Future jobs 7 6 Economic reforms 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 7 Youth 7 8 Future life 7 Consolidation 2 2 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× I 5 Häc k× II (12 NC) Bµi/Unit Néi dung Sè tiÕt häc 9 Deserts 7 10 Endangered species 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 11 Books 7 12 Water sports 7 Consolidation 3 2 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 13 Sea Games 7 14 International organizations 7 KiÓm tra vµ ch÷a bµi kiÓm tra 2 15 Woman in society 7 16 Association of southeast Asian nations 7 Consolidation 4 2 ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× II 2 -----------------------

File đính kèm:

  • docTieng Anh-THPT-08-09.doc
Giáo án liên quan