Phân phối chương trình phụ đạo môn Tiếng Anh lớp 9

Review simple present tense

Review past simple tense.

 The past simple with “Wish”

Review present progressive tense

Review past progressive tense

Review simple future tense

Consolidation

Review The passive form

The test and correction

 

doc1 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình phụ đạo môn Tiếng Anh lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 Cả năm học: 25 tuần x 3 = 75 tiết Học kì I: 8 tuần x 3 = 24; Học kì II: 17 tuần x 3 = 51 tiết. Học kì I Tiết Nội dung Ghi chú 1+2+3 Review simple present tense 4+5+6 Review past simple tense. 7+8+9 The past simple with “Wish” 10+11+12 Review present progressive tense 13+14+15 Review past progressive tense 16+17 Review simple future tense 18+19 Consolidation 20+21+22 Review The passive form 23+24 The test and correction Học kì II Tiết Nội dung Ghi chú 25+26 Consolidation 27+28+29 Reported speech 30+31+32 Reported questions 33+34 Tag questions 35+36+37 Adverb clauses 38+39 Consolidation 40+41 Verbs with To-infinitive or Gerunds 42+43 Prepositions 44+45+46 Comparisons 47+48 Conditional sentense type 1 49+50 The test and correction 51+52+53 Connectives 54+55+56 Making suggestions 57+58 Relative pronouns 59+60+61 Relative clauses 62+63 Consolidation 64+65+66 Adjectives and Adverbs 67+68+69 Conditional sentense type 2 70+71+72 Modal verbs 73+74+75 The test and correction Ba Lòng,ngày 27 tháng 10 năm 2012 NGƯỜI LẬP Trần Hoài Nam HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docPPCT ANH LOP 9.doc