Phân phối chương trình phụ đạo môn Tiếng Anh lớp 7

1+2+3 The simple present tense

4+5+6 The simple future tense

7+8+9 The future with Tobe-going to

10+11+12 The present progressive tense

13+14+15 Adverbs of frequency

16+17+18 Comparisons

19+20 Consolidation

21+22 Grammar structures

23+24 The test and correction

Học kì II

 

doc1 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 1575 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình phụ đạo môn Tiếng Anh lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Cả năm học: 25 tuần x 3 = 75 tiết Học kì I: 8 tuần x 3 = 24; Học kì II: 17 tuần x 3 = 51 tiết. Học kì I Tiết Nội dung Ghi chú 1+2+3 The simple present tense 4+5+6 The simple future tense 7+8+9 The future with Tobe-going to 10+11+12 The present progressive tense 13+14+15 Adverbs of frequency 16+17+18 Comparisons 19+20 Consolidation 21+22 Grammar structures 23+24 The test and correction Học kì II Tiết Nội dung Ghi chú 25+26 Consolidation 27+28 Prepositions of position 29+30+31 The past simple tense. 32+33 Notes about past verbs 34+35 Consolidation 36+37+38 Adjective for making comparisons 39+40+41 Development for Speaking skills 42+43+44 Development for Listening skills 45+46+47 Development for Reading skills 48+49+50 Development for Writing skills 51+52 The test and correction 53+54+55 Yes/No questions 56+57+58 “Wh” questions 59+60+61 Responses with Too,So, Either and Neither 62+63+64 Modal verbs 65+66 Consolidation 67+68 Adjectives and Adverbs 69+70 Verbs with To-infinitive or Gerunds 71+72+73 The past progressive tense 74+75 The test and correction Ba Lòng,ngày 27 tháng 10 năm 2012 NGƯỜI LẬP Trần Hoài Nam HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docPPCT ANH LOP 7.doc
Giáo án liên quan