Phân phối chương trình phụ đạo môn Anh lớp 6 năm học 2012 - 2013

1 Greeting

2 Numbers to 100 and ordinal numbers to tenth

3,4 Present simple tense

5,6 Wh-questions

7 Personal pronouns and possesive pronouns

8 Time

9,10 Nouns and adjectives

11,12 Yes/ no questions

13,14 Present progressive tense

15,16 Exercises

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 955 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình phụ đạo môn Anh lớp 6 năm học 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO MÔN ANH LỚP 6 Năm học 2012-2013 -------------- Cả năm: 25 tuần x 2 = 50 tiết Học kì 1: 8 tuần x 2 – 16 tiết; Học kì 2: 17 tuần x 2 – 34 tiết HỌC KỲ I Tiết Nội dung dạy Ghi chú 1 Greeting 2 Numbers to 100 and ordinal numbers to tenth 3,4 Present simple tense 5,6 Wh-questions 7 Personal pronouns and possesive pronouns 8 Time 9,10 Nouns and adjectives 11,12 Yes/ no questions 13,14 Present progressive tense 15,16 Exercises HỌC KỲ II Tiết Nội dung dạy Ghi chú 17,18 Present simple tense (review) 19,20 Physical descriptions of people 21,22 Reading 23,24 Vocabularies about food and drink 25,26 A, an, some, any 27,28 Speaking: at the store and at the canteen 29,30 Present progressive tense (review) 31,32 Questions 33,34 Adverb of frequency 35,36 Weather and season 37,38 Making plans 39,40 Suggestions 41,42 Introduce oneself 43,44 Dimentions 45,46 Comparatives and superlatives 47 Prepositions 48 Modal verbs 49,50 Exercises Ba Lòng,ngày 27 tháng 10 năm 2012 NGƯỜI LẬP Hồ Thị Kim Liên HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docPPCT ANH LOP 6.doc