Phân phối chương trình chi tiết môn Tin học lớp 6

Chương 1.Làm quen với tin học vàmáy tính điện tử 8 (7, 1, 0)*

Chương 2.Phần mềm học tập 9 (4,4, 1)

Chương 3.Hệ điều hành 14 (7, 6, 1)

Chương 4.Soạn thảo văn bản 29 (15, 12, 2)

Ôn tập 2

Kiểm tra 8

Cộng 70

Ghi chú:Con số: 8 (7, 1, 0) nghĩa làtổng số8 tiết, trong đógồm: 7 tiết líthuyết, 1

tiết thực hành, 0 tiết bài tập.

pdf9 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình chi tiết môn Tin học lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 1 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 6 Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kì I 19 tuần (36 tiết) Học kì II 18 tuần (34 tiết) Nội dung Thời lượng Chương 1. Làm quen với tin học và máy tính điện tử 8 (7, 1, 0)* Chương 2. Phần mềm học tập 9 (4, 4, 1) Chương 3. Hệ điều hành 14 (7, 6, 1) Chương 4. Soạn thảo văn bản 29 (15, 12, 2) Ôn tập 2 Kiểm tra 8 Cộng 70 Ghi chú: Con số: 8 (7, 1, 0) nghĩa là tổng số 8 tiết, trong đó gồm: 7 tiết lí thuyết, 1 tiết thực hành, 0 tiết bài tập. HỌC KÌ I Chương 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết 1, 2 Bài 1. Thông tin và tin học Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin Tiết 3, 4, 5 Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính Tiết 6, 7 Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính Tiết 8 Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính Chương 2. PHẦN MỀM HỌC TẬP Tiết 9, 10 Bài 5. Luyện tập chuột Tiết 11, 12 Bài 6. Học gõ mười ngón Tiết 13, 14 Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím Tiết 15, 16 Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời Tiết 17 Bài tập Tiết 18 Kiểm tra (1 tiết) Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 2 Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH Tiết 19 Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành ? Tiết 20, 21 Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì ? Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính Tiết 22, 23, 24, 25 Bài 12. Hệ điều hành Windows Tiết 26, 27 Bài thực hành 2. Làm quen với Windows Tiết 28 Bài tập Tiết 29, 30 Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục Tiết 31, 32 Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin Tiết 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 34 Ôn tập Tiết 35, 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Chương 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản Tiết 37, 38, 39 Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản Tiết 40, 41 Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em Tiết 42, 43 Bài 15. Chỉnh sửa văn bản Tiết 44, 45 Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản Bài 16. Định dạng văn bản Tiết 46, 47, 48 Bài 17. Định dạng đoạn văn Tiết 49, 50 Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản Tiết 51 Bài tập Tiết 52 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 53, 54 Bài 18. Trình bày trang văn bản và in Bài 19. Tìm kiếm và thay thế Tiết 55, 56, 57 Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa Tiết 58, 59 Bài thực hành 8. Em "viết" báo tường Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 3 Tiết 60, 61 Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng Tiết 62 Bài tập Tiết 63, 64 Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em Tiết 65, 66 Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền Tiết 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 68 Ôn tập Tiết 69, 70 Kiểm tra học kì II Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 4 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 7 Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kì I 19 tuần (36 tiết) Học kì II 18 tuần (34 tiết) Nội dung Thời lượng Phần 1. Bảng tính điện tử 42 (18, 22, 2)* Phần 2. Phần mềm học tập 16 (8, 8, 0) Ôn tập 4 Kiểm tra 8 Cộng 70 Ghi chú: Con số: 42 (18, 22, 2) nghĩa là tổng số 42 tiết, trong đó gồm: 18 tiết lí thuyết, 22 tiết thực hành, 2 tiết bài tập. HỌC KÌ I Tiết 1, 2 Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ? Tiết 3, 4 Bài thực hành 1. Làm quen với Excel Tiế 5, 6 Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính Tiết 7, 8 Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính Tiết 9, 10, 11, 12 Luyện gõ phím bằng Typing Test Tiết 13, 14 Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính Tiết 15, 16 Bài thực hành 3. Bảng điểm của em Tiết 17, 18 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán Tiết 19, 20 Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em Tiế 21 Bài tập Tiết 22 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 23, 24, 25, 26 Học địa lí thể giới với Earth Explorer Tiết 27, 28 Bài 5. Thao tác với bảng tính Tiết 29, 30 Bài thực hành 5. Bố trí lại trang tính của em Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 5 Tiết 31 Bài tập Tiết 32 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 33, 34 Ôn tập Tiết 35, 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 37, 38 Bài 6. Định dạng trang tính Tiết 39, 40 Bài thực hành 6. Định dạng trang tính Tiết 41, 42 Bài 7. Trình bày và in trang tính Tiết 43, 44 Bài thực hành 7. In danh sách lớp em Tiết 45, 46 Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Tiết 47, 48 Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi? Tiết 49, 50, 51, 52 Học toán với Toolkit Math Tiết 53 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 54, 55 Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ Tiết 56, 57 Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ Tiết 58, 59, 60, 61 Học vẽ hình học động với GeoGebra Tiết 62, 63, 64, 65 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp Tiết 66 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 67, 68 Ôn tập Tiết 69, 70 Kiểm tra học kì II Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 6 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 8 Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kì I 19 tuần (36 tiết) Học kì II 18 tuần (34 tiết) Nội dung Thời lượng Phần 1. Lập trình đơn giản 42 (20, 14, 8)* Phần 2. Phần mềm học tập 18 (9, 9, 0) Ôn tập 4 Kiểm tra 6 Cộng 70 Ghi chú: Con số: 42 (20, 14, 8) nghĩa là tổng số 42 tiết, trong đó gồm: 20 tiết lí thuyết, 14 tiết thực hành, 8 tiết bài tập. HỌC KÌ I Tiết 1, 2 Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính Tiết 3, 4 Bài 2. Làm quen với Chương trình và Ngôn ngữ lập trình Tiết 5, 6 Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal Tiết 7, 8 Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out Tiết 9, 10 Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu Tiết 11, 12 Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán Tiết 13,14 Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình Tiết 15, 16 Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến Tiết 17 Bài tập Tiết 18 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 19,20, 21, 22 Bài 5. Từ bài toán đến chương trình Tiết 23, 24 Bài tập Tiết 25, 26, 27, 28 Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times Tiết 29, 30 Bài 6. Câu lệnh điều kiện Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 7 Tiết 31, 32 Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if ... then Tiết 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 34, 35 Ôn tập Tiết 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 37, 38 Bài 7. Câu lệnh lặp Tiết 39, 40 Bài tập Tiết 41, 42 Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for ... do 43, 44, 45, 46, 47, 48 Học vẽ hình với phần mềm Geogebra Tiết 49, 50 Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước Tiết 51, 52 Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while...do Tiết 53, 54 Bài tập Tiết 55 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 56, 57 Bài 9. Làm việc với dãy số Tiết 58 Bài tập Tiết 59, 60 Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình Tiết 61, 62, 63, 64, 65, 66 Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka Tiết 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 68, 69 Ôn tập Tiết 70 Kiểm tra học kì II Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 8 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 9 Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kì I 19 tuần (36 tiết) Học kì II 18 tuần (34 tiết) Nội dung Thời lượng Chương I. Mạng máy tính và Internet 20 (10, 10, 0)* Chương II.Một số vấn đề xã hội của Tin học 6 (4, 2, 0) Chương III. Phần mềm trình chiếu 22 (10, 12,0) Chương IV. Đa phương tiện 10 (4,6, 0) Ôn tập 6 Kiểm tra 6 Cộng 70 Ghi chú: Con số: 20 (10, 10, 0) nghĩa là tổng số 20 tiết, trong đó gồm: 10 tiết lí thuyết, 10 tiết thực hành, 0 tiết bài tập. HỌC KÌ I Tiết 1, 2 Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính Tiết 3, 4 Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet Tiết 5, 6 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet Tiết 7, 8 Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Web Tiết 9, 10 Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet Tiết 11, 12 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử Tiết 13, 14 Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử Tiết 15, 16 Bài 5: Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer Tiết 17,18, 19,20 Bài thực hành 4: Tạo trang Web đơn giản Tiết 21 Ôn tập Tiết 22 Kiểm tra 1 tiết Tiết 23, 24 Bài 6: Bảo vệ thông tin máy tính Tiết 25, 26 Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét Virus Tiết 27, 28 Bài 7: Tin học và xã hội Tiết 29, 30 Bài 8: Phần mềm trình chiếu Tiết 31, 32 Bài 9: Bài trình chiếu Phân phối chương trình môn Tin học THCS – Năm học 2011-2012 9 Tiết 33 Ôn tập Tiết 34 Kiểm tra 1 tiết Tiết 35 Ôn tập HK I Tiết 36 Kiểm tra HK I HỌC KÌ II Tiết 37, 38 Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em Tiết 39, 40 Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu Tiết 41, 42 Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu Tiết 43, 44 Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu Tiết 45, 46 Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh Tiết 47, 48 Bài 12: Tạo các hiệu ứng động Tiết 49, 50 Bài thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động. Tiết 51,52, 53,54 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp Tiết 55 Ôn tập Tiết 56 Kiểm tra thực hành 1 tiết Tiết 57, 58 Bài 13: Thông tin đa phương tiện Tiết 59, 60 Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Tiết 61, 62 Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản Tiết 63, 64, 65, 66 Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện Tiết 67 Ôn tập Tiết 68 Kiểm tra 1 tiết Tiết 69 Ôn tập HK II Tiết 70 Kiểm tra HK II

File đính kèm:

  • pdfPPCT TIN THCS1314.pdf