Phân phối chương trình Âm nhạc 7

I. Mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Mái trường mến yêu

- HS biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hòa giọng, hát lĩnh xướng.

- Qua nội dung bài hát giáo dục cho HS lòng yêu quí mái trường, ở đó có các Thầy, Cô ngày đêm chăm sóc vun trồng những mầm xanh đất nước.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: - Đàn organ– bảng phụ bài hát mái trường mến yêu

 - Aûnh và tiểu sử sơ lược của NS Lê Quốc Thắng

 - Hát và đệm đàn thành thạo bài hát Mái trường mến yêu

2. Học sinh: - Đồ dùng học tập.

III. Phương pháp dạy – học:

Thuyết trình, đặt vấn đề, gợi mở, thực hành, hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình dạy – học:

1. Ổn định tổ chức: (1p) - Chào đầu giờ, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc87 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 19/10/2015 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân phối chương trình Âm nhạc 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiện lần lượt. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. II. Tập hát Quốc ca. (Tiến quân ca) N&L: Văn Cao 4. Củng cố: (3p) - Cho cả lớp hát lại bài Quốc ca. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 5. Dặn dị: (1p) - Về nhà chuẩn bị tiết 2 và hát lời 2 bài Quốc ca. Kí và nhận xét của BGH Kí và nhận xét của tổ trưởng Tuần 01 Soạn ngày tháng năm 201 Tiết 01 Giới thiệu mơn học Âm nhạc ở trường THCS Tập hát Quốc ca I. Mục tiêu: - HS cĩ khái niệm về âm nhạc và nắm sơ lược về 3 phân mơn: Học hát, TĐN, ÂNTT. - Giúp HS xác định nhiệm vụ học tập mơn học âm nhạc ở trường THCS. - Ơn lại bài hát Quốc ca, HS hát chuẩn giai điệu, thêm yêu quí và tơn trọng các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, vì màu cờ của dân tộc mình II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Orgarn, Băng casset . 2. Học sinh: - Đồ dùng học tập. III. Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, đặt vấn đề, gợi mở, thực hành, hoạt động nhĩm. IV. Tiến trình dạy – học: 1. Ổn định tổ chức: (1p) - Chào đầu giờ, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG 20p Hoạt động 1: GV giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS - GV ghi bảng kết hợp giới thiệu bài mới trực tiếp. - HS lắng nghe, ghi bài. - GV yêu cầu HS đọc phần giới thiệu SGK-5 - HS thực hiện: - GV nhấn mạnh một số ý chính - HS lắng nghe, ghi bài. - GV giới thiệu sơ lược về học hát và một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu. + Tiếng chuơng và ngọn cờ (Phạm Tuyên) + Tia nắng hạt mưa - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu về TĐN - Nhạc lí + TĐN là làm quen với các nốt nhạc, giai điệu của một đoạn nhạc ngắn. + Nhạc lí là học các kí hiệu thơng thường trong bài hát như nhịp ,dấu luyến, nối, khung thay đổi - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của các nhạc sĩ, các nền văn hĩa của Việt Nam, các loại nhạc cụ . I. Giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS. 1. Sơ lược về nghệ thuật âm nhạc - Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, xuất hiện từ lâu đời gắn bó gần gũi và mật thiết với con người. - Âm nhạc có tính hấp dẫn, tập hợp, cổ vũ, động viên. Khả năng phổ cập và truyền bá của âm nhạc rất rộng rãi. 2. Các phân mơn chính. a. Học hát: b. Tập đọc nhạc – Nhạc lí: c. Âm nhạc thường thức: 20p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập hát bài Quốc ca. - GV cho HS nghe bài hát mẫu qua băng. - HS lắng nghe, cảm nhận. - GV đàn cho HS hát vài lần chú ý sửa sai cho HS. - GV chia nhĩm cho HS thực hiện lần lượt. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. II. Tập hát Quốc ca. (Tiến quân ca) N&L: Văn Cao 4. Củng cố: (3p) - Cho cả lớp hát lại bài Quốc ca. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 5. Dặn dị: (1p) - Về nhà chuẩn bị tiết 2 và hát lời 2 bài Quốc ca. Kí và nhận xét của BGH Kí và nhận xét của tổ trưởng Tuần 01 Soạn ngày tháng năm 201 Tiết 01 Giới thiệu mơn học Âm nhạc ở trường THCS Tập hát Quốc ca I. Mục tiêu: - HS cĩ khái niệm về âm nhạc và nắm sơ lược về 3 phân mơn: Học hát, TĐN, ÂNTT. - Giúp HS xác định nhiệm vụ học tập mơn học âm nhạc ở trường THCS. - Ơn lại bài hát Quốc ca, HS hát chuẩn giai điệu, thêm yêu quí và tơn trọng các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, vì màu cờ của dân tộc mình II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Orgarn, Băng casset . 2. Học sinh: - Đồ dùng học tập. III. Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, đặt vấn đề, gợi mở, thực hành, hoạt động nhĩm. IV. Tiến trình dạy – học: 1. Ổn định tổ chức: (1p) - Chào đầu giờ, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG 20p Hoạt động 1: GV giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS - GV ghi bảng kết hợp giới thiệu bài mới trực tiếp. - HS lắng nghe, ghi bài. - GV yêu cầu HS đọc phần giới thiệu SGK-5 - HS thực hiện: - GV nhấn mạnh một số ý chính - HS lắng nghe, ghi bài. - GV giới thiệu sơ lược về học hát và một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu. + Tiếng chuơng và ngọn cờ (Phạm Tuyên) + Tia nắng hạt mưa - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu về TĐN - Nhạc lí + TĐN là làm quen với các nốt nhạc, giai điệu của một đoạn nhạc ngắn. + Nhạc lí là học các kí hiệu thơng thường trong bài hát như nhịp ,dấu luyến, nối, khung thay đổi - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của các nhạc sĩ, các nền văn hĩa của Việt Nam, các loại nhạc cụ . I. Giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS. 1. Sơ lược về nghệ thuật âm nhạc - Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, xuất hiện từ lâu đời gắn bó gần gũi và mật thiết với con người. - Âm nhạc có tính hấp dẫn, tập hợp, cổ vũ, động viên. Khả năng phổ cập và truyền bá của âm nhạc rất rộng rãi. 2. Các phân mơn chính. a. Học hát: b. Tập đọc nhạc – Nhạc lí: c. Âm nhạc thường thức: 20p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập hát bài Quốc ca. - GV cho HS nghe bài hát mẫu qua băng. - HS lắng nghe, cảm nhận. - GV đàn cho HS hát vài lần chú ý sửa sai cho HS. - GV chia nhĩm cho HS thực hiện lần lượt. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. II. Tập hát Quốc ca. (Tiến quân ca) N&L: Văn Cao 4. Củng cố: (3p) - Cho cả lớp hát lại bài Quốc ca. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 5. Dặn dị: (1p) - Về nhà chuẩn bị tiết 2 và hát lời 2 bài Quốc ca. Kí và nhận xét của BGH Kí và nhận xét của tổ trưởng Tuần 01 Soạn ngày tháng năm 201 Tiết 01 Giới thiệu mơn học Âm nhạc ở trường THCS Tập hát Quốc ca I. Mục tiêu: - HS cĩ khái niệm về âm nhạc và nắm sơ lược về 3 phân mơn: Học hát, TĐN, ÂNTT. - Giúp HS xác định nhiệm vụ học tập mơn học âm nhạc ở trường THCS. - Ơn lại bài hát Quốc ca, HS hát chuẩn giai điệu, thêm yêu quí và tơn trọng các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, vì màu cờ của dân tộc mình II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Orgarn, Băng casset . 2. Học sinh: - Đồ dùng học tập. III. Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, đặt vấn đề, gợi mở, thực hành, hoạt động nhĩm. IV. Tiến trình dạy – học: 1. Ổn định tổ chức: (1p) - Chào đầu giờ, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG 20p Hoạt động 1: GV giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS - GV ghi bảng kết hợp giới thiệu bài mới trực tiếp. - HS lắng nghe, ghi bài. - GV yêu cầu HS đọc phần giới thiệu SGK-5 - HS thực hiện: - GV nhấn mạnh một số ý chính - HS lắng nghe, ghi bài. - GV giới thiệu sơ lược về học hát và một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu. + Tiếng chuơng và ngọn cờ (Phạm Tuyên) + Tia nắng hạt mưa - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu về TĐN - Nhạc lí + TĐN là làm quen với các nốt nhạc, giai điệu của một đoạn nhạc ngắn. + Nhạc lí là học các kí hiệu thơng thường trong bài hát như nhịp ,dấu luyến, nối, khung thay đổi - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của các nhạc sĩ, các nền văn hĩa của Việt Nam, các loại nhạc cụ . I. Giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS. 1. Sơ lược về nghệ thuật âm nhạc - Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, xuất hiện từ lâu đời gắn bó gần gũi và mật thiết với con người. - Âm nhạc có tính hấp dẫn, tập hợp, cổ vũ, động viên. Khả năng phổ cập và truyền bá của âm nhạc rất rộng rãi. 2. Các phân mơn chính. a. Học hát: b. Tập đọc nhạc – Nhạc lí: c. Âm nhạc thường thức: 20p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập hát bài Quốc ca. - GV cho HS nghe bài hát mẫu qua băng. - HS lắng nghe, cảm nhận. - GV đàn cho HS hát vài lần chú ý sửa sai cho HS. - GV chia nhĩm cho HS thực hiện lần lượt. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. II. Tập hát Quốc ca. (Tiến quân ca) N&L: Văn Cao 4. Củng cố: (3p) - Cho cả lớp hát lại bài Quốc ca. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 5. Dặn dị: (1p) - Về nhà chuẩn bị tiết 2 và hát lời 2 bài Quốc ca. Kí và nhận xét của BGH Kí và nhận xét của tổ trưởng Tuần 01 Soạn ngày tháng năm 201 Tiết 01 Giới thiệu mơn học Âm nhạc ở trường THCS Tập hát Quốc ca I. Mục tiêu: - HS cĩ khái niệm về âm nhạc và nắm sơ lược về 3 phân mơn: Học hát, TĐN, ÂNTT. - Giúp HS xác định nhiệm vụ học tập mơn học âm nhạc ở trường THCS. - Ơn lại bài hát Quốc ca, HS hát chuẩn giai điệu, thêm yêu quí và tơn trọng các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, vì màu cờ của dân tộc mình II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Orgarn, Băng casset . 2. Học sinh: - Đồ dùng học tập. III. Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, đặt vấn đề, gợi mở, thực hành, hoạt động nhĩm. IV. Tiến trình dạy – học: 1. Ổn định tổ chức: (1p) - Chào đầu giờ, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG 20p Hoạt động 1: GV giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS - GV ghi bảng kết hợp giới thiệu bài mới trực tiếp. - HS lắng nghe, ghi bài. - GV yêu cầu HS đọc phần giới thiệu SGK-5 - HS thực hiện: - GV nhấn mạnh một số ý chính - HS lắng nghe, ghi bài. - GV giới thiệu sơ lược về học hát và một số tác giả - tác phẩm tiêu biểu. + Tiếng chuơng và ngọn cờ (Phạm Tuyên) + Tia nắng hạt mưa - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu về TĐN - Nhạc lí + TĐN là làm quen với các nốt nhạc, giai điệu của một đoạn nhạc ngắn. + Nhạc lí là học các kí hiệu thơng thường trong bài hát như nhịp ,dấu luyến, nối, khung thay đổi - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của các nhạc sĩ, các nền văn hĩa của Việt Nam, các loại nhạc cụ . I. Giới thiệu mơn học âm nhạc ở trường THCS. 1. Sơ lược về nghệ thuật âm nhạc - Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, xuất hiện từ lâu đời gắn bó gần gũi và mật thiết với con người. - Âm nhạc có tính hấp dẫn, tập hợp, cổ vũ, động viên. Khả năng phổ cập và truyền bá của âm nhạc rất rộng rãi. 2. Các phân mơn chính. a. Học hát: b. Tập đọc nhạc – Nhạc lí: c. Âm nhạc thường thức: 20p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập hát bài Quốc ca. - GV cho HS nghe bài hát mẫu qua băng. - HS lắng nghe, cảm nhận. - GV đàn cho HS hát vài lần chú ý sửa sai cho HS. - GV chia nhĩm cho HS thực hiện lần lượt. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. II. Tập hát Quốc ca. (Tiến quân ca) N&L: Văn Cao 4. Củng cố: (3p) - Cho cả lớp hát lại bài Quốc ca. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 5. Dặn dị: (1p) - Về nhà chuẩn bị tiết 2 và hát lời 2 bài Quốc ca. Kí và nhận xét của BGH Kí và nhận xét của tổ trưởng

File đính kèm:

  • docGiao an am nhac 7.doc
Giáo án liên quan