Nhánh : quá trình phát triển của cây

* Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ nhận biết quá trình phát triển của cây.

- Trẻ nhớ tên của một số loại cây quen thuộc.

- Tác dụng, ích lợi của cây đối với đời sống con người.

- Cách chăm sóc và bảo vệ.

- Trẻ biết thực hiện kỹ năng bũ zớc zắc qua 7 điểm.

- Rèn cho trẻ sự khéo léo trong khi tập.

- Cho trẻ khám phá tỡm hiểu quỏ trỡnh phỏt triển của cõy

- Trẻ nhớ được tên truyện tác giả.

- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Rèn kỹ năng vẽ cõy, vẽ quả.

- Hát đọc thơ, kể chuyện về các loại cây.

 

doc26 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 2915 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhánh : quá trình phát triển của cây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động 2: Đo 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo khỏc nhau. - Bỳp bờ tặng cho 1 bạn 1 cỏi rổ cỏc con xem trong rổ cú gỡ? - Cụ đưa 2 thước đo hỏi trẻ cỏi gỡ? - Cho trẻ so sỏnh + 2 thước đo này như thế nào? - Cụ cú băng giấy màu gỡ? + Muốn biết được độ dài của băng giấy ta phải làm gỡ? + Dựng gỡ để đo? + Thước dài đõu? Màu gỡ? - Cho trẻ đo băng giấy - Cụ cú thước đo màu đỏ và thước đo màu xanh. Cụ chon thước đo dài hơn để đo băng giấy nhộ. + Băng giấy này dài bằng mấy lần thước đo? - Cụ nhắc lại cỏch đo. + Cụ đặt mộp đầu của thước đo trựng khớt với mộp đầu của băng giấy sau đú dựng bỳt chỡ vạch 1 vạch ở mộp đầu kia của thước đo để đỏnh dấu. sau đú nhấc thước đo lờn đặt tiếp tục mộp vừa vạch và tiếp tục như thế cho đến hết. * Cho trẻ đo thước ngắn - Hỏi trẻ kết quả đo (thước ngắn) - Chon thẻ số mấy? ² Chơi “Trả lời nhanh” Băng giấy dài bằng mấy lần thước đo dài? Băng giấy dài bằng mấy lần thước đo ngắn? + Vỡ sao thước đo ngắn hơn đo nhiều lần hơn? Dài đo ớt lần hơn? + Vỡ sao thước đo màu đỏ đo nhiều lần hơn thước đo màu xanh? 3. Hoạt động 3. Luyện tập ² Đi thăm mụ hỡnh vườn rau sạch của gia đỡnh bỏc 6 nhộ. Đến nhà bỏc 6 phải đi qua cầu nhưng bõy giờ ta đo xem cỏi cầu này dài bao nhiờu nhộ. - Cho 2 trẻ lờn đo chiều dài cầu bằng 2 thước đo. - So sỏnh kết quả đo và nờu nhận xột. Kết thỳc: Trẻ thu dọn đồ dựng cựng cụ - Trẻ tham quan - Trẻ nhận xột - Trẻ trả lời - Trẻ xem cụ đo và nhận xột kết quả đo. - Trẻ đo bằng đi nối gút. - Trẻ trả lời. - Trẻ hỏt lấy đồ dựng về chỗ ngồi. - Trẻ xem và trả lời. - Thước đo - Khụng bằng nhau - Màu đỏ - Đo - Thước đo - Trẻ giơ thước dài màu đỏ - Trẻ đo băng giấy bằng thước dài màu đỏ - 6 lần - Trẻ chỳ ý quan sỏt và lắng nghe - Trẻ đo thước ngắn - 7 lần - Số 7 - 6 lần - 7 lần - Trẻ trả lời theo suy nghĩ - Màu đỏ dài hơn - Trẻ chơi trũ chơi - Trẻ đo và núi kết quả đo - Vỡ thước bạn a dài hơn, thước bạn b ngắn hơn. C. hoạt động góc - TH: Vẽ, nặn, xộ dỏn, cắt 1 số loại quả.Làm đồ chơi bằng vật liệu thiờn nhiờn: Vẽ Tranh vườn cõy ăn quả. - AN: Hỏt về cỏc loại quả, chơi với nhạc cụ. - TN: Gieo hạt và theo dừi sự nảy mầm, QS sự phỏt triển của cõy. D. Hoạt động ngoài trời: - Hoạt động cú mục đớch : Tập tưới cõy, nhổ cỏ, nhặt lỏ rụng. - Trũ chơi vận động : Cõy cao, cỏ thấp. - Chơi tự do. 1. Yờu cầu: - Trẻ biết đặc điểm của cõy sống được là nhờ có nước, ánh sáng mặt trời cõy trồng để làm cảnh và lấy quả để ăn. - Biết cách tưới cõy, nhổ cỏ, nhặt lỏ rụng - Cỏch chăm súc và bảo vệ cõy. 2. Chuẩn bị: - cõy quất. 3. Tiến hành: Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Tập tưới cõy, nhổ cỏ, nhặt lỏ rụng. - Cụ cho trẻ đọc bài thơ “Ăn quả”. - Cụ hỏi trẻ vừa đọc xong bài thơ gỡ? + Bài thơ núi về gỡ? + Để cú nhiều quả ăn phải làm gì? Người trồng cõy đó làm những cụng việc gỡ? - Cõy đó mang lại ớch lợi gỡ đối với đời sống con người? - Cô con mình cùng tập tưới cõy, nhổ cỏ, nhặt lỏ rụng. - Cho cô hướng dẫn trẻ thực hiện cùng cô. => Giỏo dục trẻ cỏch chăm súc và bảo vệ cõy. * Hoạt động 2: Trũ chơi vận động: Cõy cao, cỏ thấp. - Cụ phổ biến luật chơi và cỏch chơi. - Cho trẻ chơi 2- 3 lần. - Nhận xột sau khi chơi. * Hoạt động 3: Chơi tự do - Cụ quản trẻ chơi. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời. tập tưới cõy, nhổ cỏ, nhặt lỏ rụng. - Trẻ nghe. - Trẻ chơi. E. VỆ SINH - GIỜ ĂN - NGỦ TRƯA - Trũ chuyện về cỏc loại bỏnh trẻ thớch ăn. - Cỏch pha chế nước chanh, nước cam. - Trũ chuyện về cỏc bữa ăn trong ngày - VS tay, răng miệng đỳng cỏch. - Dạy trẻ biết giỳp đỡ cụ chuẩn bị chỗ ngủ và vệ sinh cỏ nhõn. - Nhắc trẻ nằm đỳng tư thế, ngủ nhanh. - Cụ luụn bờn trẻ giỳp trẻ khi cú bất thường sảy ra. G. Hoạt động chiều - Thực hành xếp đồ dựng cỏ nhõn gọn gàng ( gấp quần ỏo) 1.Yờu cầu : - Trẻ được luyện cỏc kỹ năng xếp đồ dựng cỏ nhõn gọn gàng ( gấp quần ỏo) 2. Chuẩn bị : - Đồ dựng cỏ nhõn gọn gàng (quần ỏo) 3. Tiến hành : - Cụ hướng dẫn trẻ quan sỏt một số đồ dựng cỏ nhõn: quần ỏo, ghế ngồi... - Cụ cho trẻ thực hành xếp đồ dựng cỏ nhõn gọn gàng ( gấp quần ỏo) - Cụ nhận xột sản phẩm của trẻ. - Chơi theo ý thớch ở cỏc gúc chơi. - Vệ sinh hướng dẫn trẻ vứt rỏc đỳng nơi qui định. - Bỡnh cờ -vệ sinh - trả trẻ - Trũ chuyện cựng phụ huynh về cỏc bệnh trẻ thường mắc phải . - Hướng dẫn trẻ lau chựi, cất dọn đồ dựng đồ chơi - Trao đổi với phụ huynh về tỡnh hỡnh học tập của trẻ Nhận xét CuốI NGàY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… _____________________________________________________________________ Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 A. Đón trẻ - Điểm danh - Thể dục buổi sáng 1. Đón trẻ - Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 2. Trò chuyện sáng - QS một số loại cõy cú ở trong lớp, quan sỏt chồi non và cho trẻ kể tờn một vài cõy mà trẻ biết - Chơi theo ý thớch 3. Điểm danh:....................................................................................................... 4.Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài: “Em yờu cõy xanh” B. Hoạt động có chủ đích: Pttm: Vẽ cõy, vẽ quả I) Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết vẽ cây và vẽ quả. - Trẻ biết cây cho bóng mát, cho quả ăn và làm cho không khí trong lành. Quả đem lại nguồn dinh dưỡng quý báu cho cơ thể. 2. Kỹ năng: Trẻ biết vẽ hình dạng của cây - quả được thể hiện bằng các nét vẽ cơ bản đã học: nét cong tròn, nét thẳng, nét xiên, nét cong, nét lượn v.v...... - Trẻ biết cầm bút đúng và tô màu và có sáng tạo thêm các chi tiết. 3. Thái độ: - Trẻ tham hoạt đông vui vẻ cùng các bạn và biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây - quả. II) Chuẩn bị: - Tranh mẫu của cô: - Bàn ghế, giá treo tranh. - Cây và một số loại quả. - Kê bàn ghế để trẻ ngồi vẽ. - NDTH: PTNN, PTTM, BVMT. III) Tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ. 1) Ỗn định tổ chức, gây hứng thú: - Cho hát bài “quả”.Nhạc và lời: Xanh Xanh + Các con vừa hát bài gì? + Bài hát nói đền điều gì? + Con biết những loại cõy ăn quả nào?... - Cho trẻ xem một số loại cây ăn quả và gọi tên các loại cây ăn quả (gợi ý để trẻ nêu nhận xét về màu sắc, hình dạng,...của các loài cây - quả) - Để các loại cây ăn quả phát triển tốt các con phải làm gì? => Chăm sóc, bảo vệ cây, giữ cho môi trường trong sạch v.v... 2) Nội dung: a) Cô cho trẻ xem tranh mẫu: - Đưa tranh cô vẽ mẫu cho trẻ quan sát. + Cây cam... - Cho trẻ nêu nhận xét. - Than cay như thế nào? - Con có nhận xét gì về lá cây và quả . - Quả cam cung cấp những loại vitamin gì?... * Tiếp tục cho trẻ quan sát cây và quả mít, cây và quả xoài, cây và quả táo. (Tiến hành tương tự như cay và quả cam) - Cho trẻ xem và nêu nhận xét. b) Thăm dò ý tưởng của trẻ: - Cho trẻ ngồi ngay ngắn vào chỗ. - Phát đồ dùng cho trẻ. + Con định vẽ cây và quả gì? + Con vẽ như thế nào? Nếu trẻ chưa biết cách vẽ cô vẽ cho trẻ xem và kèm lời giải thích. - Cô bao quát hướng dẫn trẻ chưa làm được. - Nhắc trẻ vẽ thêm chi tiết phụ (như: trời mây, chim.) c) Trưng bày và nhận xét sản phẩm - Cho trẻ mang tranh lên trưng bày - Cho trẻ nêu nhận xét về bài của mình, của bạn. - Cô nhận xét chung. 3) Kết thúc - Cô và trẻ cùng hát bài “Vườn cây của ba”. - Trẻ hát - Trả lời -Trẻ nói - Quan sát, nhận xét. - Trẻ nói - Lắng nghe - Trẻ quan sát - Nhận xét - Trẻ nói - Quan sát, nhận xét - Trẻ nói - Trả lời - Trẻ thực hiện - Trưng bày - Nhận xét - Chú ý. - Trẻ hát C. hoạt động góc - HTS: Xem sỏch tranh về cỏc loại cõy, làm sỏch tranh về cỏc loại cõy, hoa. - AN: Hỏt mỳa cỏc bài về cõy xanh, chơi với nhạc cụ, nghe hỏt, mỳa vận động. - Tạo hỡnh: Dỏn lỏ cho cõy, xộ dỏn cõy to- nhỏ, làm đồ chơi bằng vật liệu thiờn nhiờn. D. Hoạt động ngoài trời: - Hoạt động cú mục đớch : Làm đồ chơi bằng lỏ cõy, tết đồ chơi bằng cỏc loại lỏ. - TCVĐ: Cõy cao cỏ thấp - Chơi tự do. 1.Yêu cầu : - Trẻ biết làm đồ chơi bằng lỏ cõy, tết đồ chơi bằng cỏc loại lỏ. - Làm được đồ chơi theo ý tưởng và biết giữ gìn sản phẩm. 2.Chuẩn bị : - Dưới gốc cây có bóng mát. - Trò chơi. 3. Tiến hành : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * HĐCMĐ : Làm đồ chơi bằng lỏ cõy, tết đồ chơi bằng cỏc loại lỏ. - Cô và trẻ vừa đi vừa hát ‘Em yêu cây xanh’ - Ra góc chơi cô và trẻ cùng nhau trò chuyện về cây xanh và tác dụng của nó. - Cho trẻ nhặt lá cây để làm đồ chơi tùy theo ý thích của trẻ. =>Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trờng xanh sạch đẹp. *Vận động : Cõy cao cỏ thấp. - Cô nói cách chơi. - Cho trẻ chơi 3-4 lần. - Nhận xét sau khi chơi. *Chơi tự do. - Trẻ hát. - Trò chuyện. - Trẻ nghe. - Trẻ chơi. E. VỆ SINH - GIỜ ĂN - NGỦ TRƯA - Trũ chuyện về cỏc loại bỏnh trẻ thớch ăn. - Cỏch pha chế nước chanh, nước cam. - Trũ chuyện về cỏc bữa ăn trong ngày - VS tay, răng miệng đỳng cỏch. - Dạy trẻ biết giỳp đỡ cụ chuẩn bị chỗ ngủ và vệ sinh cỏ nhõn. - Nhắc trẻ nằm đỳng tư thế, ngủ nhanh. - Cụ luụn bờn trẻ giỳp trẻ khi cú bất thường sảy ra. G. Hoạt động chiều - Dạy trẻ hỏt dõn ca và chơi cỏc trũ chơi dõn gian. - Vui văn nghệ cuối tuần. 1. Yờu cầu : - Trẻ biết cỏc bài hỏt dõn ca, cỏc trò chơi dân gian. - Giỏo dục trẻ biết cỏch chăm súc và bảo vệ cõy,. 2. Chuẩn bị : - Bài hỏt dõn ca, cỏc trò chơi dân gian. 3. Tiến hành : - Cụ giới thiệu với trẻ về bài hỏt dõn ca, cỏc trò chơi dân gian... - Cụ cựng trẻ hỏt dõn ca, cỏc trò chơi dân gian. - Cụ hỏi trẻ về nội dung cỏc bài hỏt dõn ca, cỏc trò chơi dân gian. - Cụ khỏi quỏt lại và giỏo dục trẻ. - Cho trẻ vui văn nghệ cuối tuần. - Chơi theo ý thớch ở cỏc gúc chơi. - Bỡnh bộ ngoan -vệ sinh - trả trẻ - Trũ chuyện cựng phụ huynh 2 ngày nghỉ cuối tuần. - Trũ chuyện cựng phụ huynh về chủ đề nhỏnh mới. - Trao đổi với phụ huynh về tỡnh hỡnh học tập cuả trẻ khi ở trường. Nhận xét CuốI NGàY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docgiao an mam non chu de the gioi thuc vat.doc
Giáo án liên quan