Môn: Lịch sử - Bài: Bến tre Đồng Khởi

I. Mục tiêu: Giúp HS

- Biết cuối năm 1959 – đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”):

- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh để trình bày sự kiện.

II. Đồ dùng dạy - học

1. Giáo viên

- Bản đồ tỉnh Bến Tre;

- Ảnh tư liệu ( về cảnh tàn sát của Mĩ – Diệm và phong trào đồng khởi);

- Ảnh trong sách giáo khoa (phóng to).

- Câu chuyện “Mỗi ngày một cuốn sách”

2. Học sinh

- Thẻ trắc nghiệm, sách giáo khoa.

 

doc10 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 3084 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn: Lịch sử - Bài: Bến tre Đồng Khởi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng trào lan nhanh ra các huyện khác ở tỉnh Bến Tre, từ Bến Tre phong trào lan ra khắp miền Nam. - 1HS thuật lại sự kiện ngày 17-1-1960 theo nội dung đã thảo luận: - HS theo dõi. - HS tường thuật diễn biến trên bản đồ. - HS nhắc lại. - HS tìm hiểu SGK và trình bày kết quả của phong trào Đồng khởi Bến Tre: + Nhân dân và các chiến sĩ tự vệ phá đồn giặc, tiêu diệt ác ôn, đập tan bộ máy cai trị của Mĩ-Diệm ở các xã, ấp. + Chỉ trong một tuần lễ, ở Bến Tre đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 29 xã khác đã tiêu diệt được ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. + Ở nhiều nơi, chính quyền địch bị tê liệt, tan rã. Nhân dân, chiến sĩ ta vui mừng được sống những ngày thực sự làm chủ quê hương. - HS nhắc lại. - HS đọc thông tin SGK. - Học sinh tìm hiểu thông tin trong SGK, thảo luận và trình bày: Ý nghĩa của phong trào Đồng khởi: + Là ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. + Đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng. - HS nhắc lại ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi Bến Tre. - HS trả lời. - HS nhắc lại nội dung ghi nhớ: Cuối năm 1959 – đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”. - HS lắng nghe câu chuyện “ Mỗi ngày một cuốn sách” - Cuối năm 1959 đầu năm 1960 phong trào Đồng khởi Bến Tre diễn ra mạnh mẽ nhất. - Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào Đồng khởi. - Ý nghĩa của phong trào Đồng khởi Bến Tre:Mở ra một thời kì đấu tranh mới; đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng. - HS chú ý lắng nghe. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Tội ác của Mĩ-Diệm đối với đồng bào miền Nam: Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh(ở Quảng Nam),Hướng Điền (ở Quảng Trị)...Đặc biệt, 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6000 người ở nhà giam Phú Lợi( nay là tỉnh Bình Dương), làm 1000 người chết. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Tội ác của Mĩ-Diệm đối với đồng bào miền Nam: Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh(ở Quảng Nam),Hướng Điền (ở Quảng Trị)...Đặc biệt, 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6000 người ở nhà giam Phú Lợi( nay là tỉnh Bình Dương), làm 1000 người chết. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Tội ác của Mĩ-Diệm đối với đồng bào miền Nam: Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh(ở Quảng Nam),Hướng Điền (ở Quảng Trị)...Đặc biệt, 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6000 người ở nhà giam Phú Lợi( nay là tỉnh Bình Dương), làm 1000 người chết. Kiểm tra bài cũ: Câu 2: Đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt vì: Sau Hiệp định Giơ- ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Kiểm tra bài cũ: Câu 2: Đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt vì: Sau Hiệp định Giơ- ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Kiểm tra bài cũ: Câu 2: Đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt vì: Sau Hiệp định Giơ- ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. *Diễn biến của phong trào Đồng khởi Bến Tre: - Vào ngày 17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mác,... cùng với tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm cho quân địch khiếp đảm. - Từ cuộc nổi dậy ở huyện Mỏ Cày, phong trào lan ra khắp tỉnh Bến Tre, từ Bến Tre phong trào lan ra khắp miền Nam. *Diễn biến của phong trào Đồng khởi Bến Tre: - Vào ngày 17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mác,... cùng với tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm cho quân địch khiếp đảm. - Từ cuộc nổi dậy ở huyện Mỏ Cày, phong trào lan ra khắp tỉnh Bến Tre, từ Bến Tre phong trào lan ra khắp miền Nam. *Diễn biến của phong trào Đồng khởi Bến Tre: - Vào ngày 17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mác,... cùng với tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm cho quân địch khiếp đảm. - Từ cuộc nổi dậy ở huyện Mỏ Cày, phong trào lan ra khắp tỉnh Bến Tre, từ Bến Tre phong trào lan ra khắp miền Nam. *Diễn biến của phong trào Đồng khởi Bến Tre: - Vào ngày 17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mác,... cùng với tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm cho quân địch khiếp đảm. - Từ cuộc nổi dậy ở huyện Mỏ Cày, phong trào lan ra khắp tỉnh Bến Tre, từ Bến Tre phong trào lan ra khắp miền Nam. *Diễn biến của phong trào Đồng khởi Bến Tre: - Vào ngày 17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.Với vũ khí thô sơ, gậy gộc, giáo mác,... cùng với tiếng hò reo vang dội của hàng vạn người đã làm cho quân địch khiếp đảm. - Từ cuộc nổi dậy ở huyện Mỏ Cày, phong trào lan ra khắp tỉnh Bến Tre, từ Bến Tre phong trào lan ra khắp miền Nam. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Tội ác của Mĩ-Diệm đối với đồng bào miền Nam: Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh(ở Quảng Nam),Hướng Điền (ở Quảng Trị)...Đặc biệt, 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6000 người ở nhà giam Phú Lợi( nay là tỉnh Bình Dương), làm 1000 người chết. Kiểm tra bài cũ: Câu 2: Đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt vì: Sau Hiệp định Giơ- ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Kiểm tra bài cũ: Câu 2: Đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt vì: Sau Hiệp định Giơ- ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Tội ác của Mĩ-Diệm đối với đồng bào miền Nam: Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh(ở Quảng Nam),Hướng Điền (ở Quảng Trị)...Đặc biệt, 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6000 người ở nhà giam Phú Lợi( nay là tỉnh Bình Dương), làm 1000 người chết. Tên: PHIẾU BÀI TẬP Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1: Do sự đàn áp tàn bạo của Mĩ-Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên Đồng khởi. ............... Câu 2: Nơi diễn ra phong trào Đồng khởi mạnh mẽ nhất là tỉnh Quảng Tri. ............. Câu 3: Phong trào Đồng khởi Bến Tre diễn ra mạnh mẽ nhất vào đầu năm 1959. ........... Câu 4: Nhân dân và chiến sĩ ta vui mừng vì được sống những ngày làm chủ quê hương. .......... Tên: PHIẾU BÀI TẬP Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1: Do sự đàn áp tàn bạo của Mĩ-Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên Đồng khởi. ............... Câu 2: Nơi diễn ra phong trào Đồng khởi mạnh mẽ nhất là tỉnh Quảng Tri. ............. Câu 3: Phong trào Đồng khởi Bến Tre diễn ra mạnh mẽ nhất vào đầu năm 1959. ........... Câu 4: Nhân dân và chiến sĩ ta vui mừng vì được sống những ngày làm chủ quê hương. .......... Tên: PHIẾU BÀI TẬP Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1: Do sự đàn áp tàn bạo của Mĩ-Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên Đồng khởi. ............... Câu 2: Nơi diễn ra phong trào Đồng khởi mạnh mẽ nhất là tỉnh Quảng Tri. ............. Câu 3: Phong trào Đồng khởi Bến Tre diễn ra mạnh mẽ nhất vào đầu năm 1959. ........... Câu 4: Nhân dân và chiến sĩ ta vui mừng vì được sống những ngày làm chủ quê hương. .......... Tên: PHIẾU BÀI TẬP Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1: Do sự đàn áp tàn bạo của Mĩ-Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên Đồng khởi. ............... Câu 2: Nơi diễn ra phong trào Đồng khởi mạnh mẽ nhất là tỉnh Quảng Tri. ............. Câu 3: Phong trào Đồng khởi Bến Tre diễn ra mạnh mẽ nhất vào đầu năm 1959. ........... Câu 4: Nhân dân và chiến sĩ ta vui mừng vì được sống những ngày làm chủ quê hương. .......... Tên: PHIẾU BÀI TẬP Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1: Do sự đàn áp tàn bạo của Mĩ-Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên Đồng khởi. ............... Câu 2: Nơi diễn ra phong trào Đồng khởi mạnh mẽ nhất là tỉnh Quảng Tri. ............. Câu 3: Phong trào Đồng khởi Bến Tre diễn ra mạnh mẽ nhất vào đầu năm 1959. ........... Câu 4: Nhân dân và chiến sĩ ta vui mừng vì được sống những ngày làm chủ quê hương. .......... Câu 1: Nhân dân huyện nào đứng lên khởi nghĩa mở đầu cho phong trào Đồng khởi? Câu 2: Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa vào thời gian nào? Câu 3: Nhân dân nhất loạt vùng dậy với vũ khí thô sơ gì? Câu 4: Cái gì đã làm cho quân địch khiếp đảm? Câu 5: Chỉ trong một tuần lễ, phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã thu được kết quả gi? Câu 6: Ở nhiều nơi, chính quyền địch như thế nào? Câu 7: Tại các thôn xã mới được giải phóng, nhân dân ta đã làm gì? Câu 8: Vì sao chiến sĩ ta, nhân dân ta phấn khởi, vui mừng? Câu 9: Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu diễn biến của phong trào nào?

File đính kèm:

  • doclich su Ben Tre Dong khoi.doc
Giáo án liên quan