Minh chứng chuẩn giáo viên tiểu học

a.1. Giấy chứng nhận Gia đình Văn hoá

a.2. Danh sách đóng các loại quỹ của trường, Công đoàn.

a.3. Vận động cá nhân hoặc doanh nghiệp tài trợ cho cộng đồng dân cư nơi mình ở hoặc tài trợ xây dựng trường, hoặc tài trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

a.4. Minh chứng khác.

 

doc7 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 7766 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Minh chứng chuẩn giáo viên tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhân cách, lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. a.1. Xếp loại công chức cuối năm đạt xuất sắc. a.2. Bảng đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn hoặc đảng viên cuối năm xếp xuất sắc được cấp trên tặng Giấy khen. a.3. Tổ chuyên môn xếp loại xuất sắc. b.1. Xếp loại công chức cuối năm đạt xuất sắc. b.2. Bảng đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn hoặc đảng viên cuối năm xếp xuất sắc được cấp trên tặng Giấy khen. b.3. Nhận xét của phụ huynh, học sinh. c.1. Xếp loại công chức cuối năm đạt xuất sắc. c.2. Bảng đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn hoặc đảng viên cuối năm xếp xuất sắc được cấp trên tặng Giấy khen. c.3. Có ý kiến thảo luận thường xuyên trong các cuộc họp được hội đồng ghi nhận. d.1. Có bằng Đại học, Chứng chỉ Tin học. d.2. Tham gia thi và đạt danh hiệu GVG cấp huyện, cấp tỉnh. d.3. Kết quả thi khảo sát, thi khác đạt loại giỏi. d.4. Tình trạng Sức khoẻ tốt. YC5: Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh. a.1. Kết quả chấm bài của học sinh chính xác. a.2. Báo cáo theo yêu cấu của chuyên môn kịp thời. a.3. Tổ chuyên môn xếp loại xuất sắc. b.1. Kết quả thực hiện phân công một số nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp đạt kết quả tốt. b.2. Thực hiện kịp thời phân công của chuyên môn. b.3. Tổ chuyên môn xếp loại xuất sắc. c.1. Công tác chủ nhiệm được xếp xuất sắc hoặc Câu lạc bộ, liên đội, chi đội do mình phụ trách hoặc được phân công cùng phụ trách được xếp xuất sắc. d.2. Nhận xét tích cực của đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh. d.1. Không có học sinh học yếu, bỏ học. d.2. Công tác chủ nhiệm được xếp xuất sắc hoặc Câu lạc bộ, liên đội, chi đội do mình phụ trách hoặc được phân công cùng phụ trách được xếp xuất sắc. d.3. Kết quả xếp loại Hạnh kiểm, học lực lớp mình phụ trách đạt xuất sắc. LV2: KIẾN THỨC YC1: Kiến thức cơ bản a.1. Kết quả xếp loại giáo án xuất sắc. a.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên đề, toàn diện đạt loại tốt. b.1. Kết quả xếp loại giáo án xuất sắc. b.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên đề, toàn diện đạt loại tốt. b.3. Đã dạy ít nhất 3 khối lớp trong thời gian 5 năm gần nhất và kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên đề, toàn diện đạt loại tốt. c.1. Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên đề, toàn diện đạt loại tốt. c.2. Khác d.1. Có quyết định tham gia tổ nghiệp vụ của trường, được hiệu trưởng bổ nhiệm làm giám khảo các hội thi, dự giờ, thao giảng hoặc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. d.2. Có sáng kiến kinh nghiệm đạt xuất sắc cấp trường. d.3. Trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi, hoặc kết quả giảng dạy không có học sinh yếu. YC2: kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. a.1. Kết quả tham gia các hoạt động ngoại khoá đạt kết quả tốt. a.2. Không có học sinh bỏ học. a.3. Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm đạt kết quả xuất sắc. b.1. Kết quả tham gia các hoạt động ngoại khoá đạt kết quả tốt. b.2. Không có học sinh vi phạm đạo đức.. b.3. Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm đạt kết quả xuất sắc. c.1. Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên đề, toàn diện đạt loại tốt. c.2. Có quyết định tham gia tổ nghiệp vụ của trường, được hiệu trưởng bổ nhiệm làm giám khảo các hội thi, dự giờ, thao giảng hoặc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. c.3. Thực hiện các phong trào thi đua “ THTT-HSTC” xếp loại tốt. d.1. Kết quả giáo dục HSCB đạt loại tốt. d.2. Không có HS xếp loại yêu về Học lực và Hạnh kiểm . d.3. Có SKKN được HĐTĐ trường xếp xuất sắc về Giáo dục HSCB. YC3: Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. a.1. Xếp loại ngày công giờ công loại tốt; tham gia đầy đủ sinh hoạt 15 phút đầu buổi, các hoạt động do nhà trường tổ chức. a.2. Thực hiện đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định thông tư 32 và học sinh khuyết tật, học sinh khó khăn học hoà nhập. b.1. Xếp loại ngày công giờ công loại tốt; tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức. b.2. Biên bản, tờ trình của cá nhân đề xuất nhiều ý kiến đổi mới nội sung, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và được Hiệu trưởng phê duyệt và áp dụng. c.1. Thực hiện đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định thông tư 32 và học sinh khuyết tật, học sinh khó khăn học hoà nhập. c.2. Có quyết định tham gia tổ nghiệp vụ của trường, được hiệu trưởng bổ nhiệm làm giám khảo các hội thi, dự giờ, thao giảng hoặc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. d.1. Danh sách phân công giáo viên ra đề thi của chuyên môn. d.2. Đề thi được chuyên môn sử dụng để kiểm tra. YC4: Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc a.1. Tham gia đầy đủ, liên tục các đợt chuyên đề, tập huấn do trường hoặc cấp trên tổ chức. a.2. Kết quả đánh giá, thu hoạch sau các đợt chuyên đề xếp loại giỏi. a.3. Kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên đề; toàn diện đạt loại tốt. b.1. Giáo án xếp loại xuất sắc. b.2. Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của lớp mình phụ trách hoặc tổ chức mình phụ trách xếp xuất sắc. c.1. Biết sử dụng, lắp đặt máy chiếu, máy tính thành thạo và sử lí một số tình huống sự cố đơn giản. c.2. Khác. d.1. Có Chứng chỉ Tin học. Thiết kế được bài giảng điện tử. Thường xuyên cập nhật Intenét phục vụ cho chuyên môn. d.2. (Hoặc) Có bằng C Tiếng Anh hoặc tương đương. d.3. ( Hoặc) Có SKKN được báo cáo trong huyện, tỉnh. YC5: Kiến thức chính trị địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, huiyện, xã nơi giáo viên công tác. a.1. Tham giá đầy đủ, liên tục các đợt sinh hoạt chính trị. a.2. Có bài soạn ngoại khoá liên quan kiến thức địa phương theo quy định của chương trình giáo dục. b.1. Tham giá đầy đủ, liên tục các đợt sinh hoạt chính trị. b.2. Có bài soạn ngoại khoá liên quan kiến thức địa phương theo quy định của chương trình giáo dục. b.3. Kết quả giảng dạy ( hoạt động) xếp xuất sắc. c.1. Thường xuyên đi thăm một số gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc học sinh gặp khó khăn trong học tập. c. 2. Không có học sinh bỏ học, học yếu. d.1. b.2. Có bài soạn ngoại khoá liên quan kiến thức địa phương theo quy định của chương trình giáo dục. d.2. Có tham gia một số hoạt động thể thao, văn hoá ở địa phương nơi mình công tác. d.3. Tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc di tích Văn hoá-Lịch sử của địa phương. LV3: KĨ NĂNG SƯ PHẠM YC1: lập được kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới. a.1. Lập kế hoạch giảng dạy các môn học được BGH phê duyệt. a.2. Kết quả giảng dạy đạt kết quả xuất sắc. b.1. Kế hoạch tháng có phê duyệt của tổ chuyên môn. b.2. Kết quả giảng dạy đạt kết quả xuất sắc. c.1. Có lịch báo giảng hàng tuần. c.2. Kết quả giảng dạy đạt kết quả xuất sắc. d.1. Xếp loại giáo án xuất sắc. d.2. Kết quả kiểm tra chuyên đề, toàn diện hoặc bất thường đạt loại tốt. YC2: Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh. a.1. Kết quả kiểm tra chuyên đề, toàn diện hoặc bất thường đạt loại tốt. a.2. Ý thức tự quản, tự học của lớp, tổ chức mình phụ trách xếp loại tốt. a.3. Kết quả giảng dạy đạt kết quả xuất sắc. b.1. Xếp loại giáo án xuất sắc. b.2. Kết quả kiểm tra chuyên đề, toàn diện hoặc bất thường đạt loại tốt. c.1. Thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học. c.2. Đồ dùng dạy học tự làm có giá trị sử dụng, được tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. d.1. Kết quả xếp loại VSCĐ của học sinh xếp xuất sắc. d.2. Có học sinh tham gia thi VCĐ cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả. YC3: Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. a.1. Có kế hoạch được hiệu trưởng phê duyệt. a.2. Có quyết định tham gia tổ nghiệp vụ của trường, được hiệu trưởng bổ nhiệm làm giám khảo các hội thi, dự giờ, thao giảng hoặc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. b.1. Kết quả kiểm tra chuyên đề, toàn diện hoặc bất thường đạt loại tốt. b.2. Kết quả 1 hoạt động xếp xuất sắc các hoạt động được xếp thứ 4 trở lên. c.1. Sổ liên lạc được cập nhật đầy đủ thông tin và có ý kiến của phụ huynh. c.2. Số lượng phụ huynh tham gia các lần họp đạt tỷ lệ 85% trở lên. c. 3. Không có học sinh xếp loại học lực kém, hạnh kiểm chưa đày đủ. d.1. Kết quả 1 hoạt động xếp xuất sắc các hoạt động khác được xếp thứ 4 trở lên. d.2. Khác. YC4: Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục. a.1. Có quyết định tham gia tổ nghiệp vụ của trường, được hiệu trưởng bổ nhiệm làm giám khảo các hội thi, dự giờ, thao giảng hoặc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. a.2. Kết quả giảng dạy, giáo dục đạt xuất sắc. b.1. Dự giờ vượt theo quy định tối thiểu của chuyên môn. b.2. Xếp loại hàng tháng, hàng kì của tổ chuyên môn, đoàn thể đạt xuất sắc. b.3. Được trường giới thiệu hoặc cấp trên cử tham gia thao giảng, chuyên đề cấp phòng(cụm), tỉnh. c.1. Sổ liên lạc được cập nhật đầy đủ thông tin và có ý kiến của phụ huynh. c.2. Số lượng phụ huynh tham gia các lần họp đạt tỷ lệ 85% trở lên. c.3. Thường xuyên đi thực tế để năm bắt hoàn cảnh, tình hình học tập của học sinh. d.1. Kết quả xử lí một số tình huống ứng xử sư phạm đạt hiệu quả tốt được đồng nghiệp ghi nhận. d.2. Có KSKN giáo dục đạt xuất xắc cấp trường. d.3. Được đồng nghiệp, phụ huynh nhận xét tích cực. YC5: Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy. a.1. Sổ theo dõi kiểm tra đánh giá học sinh, sổ kế hoạch chủ nhiệm, sổ liên lạc, học bạ được xếp loại tốt. a.2. Bảo quản tốt hồ sơ quản lí học sinh (a.1), bảo quản tốt các bài kiểm tra của học sinh. b.1. Hồ sơ CN xếp loại xuất sắc. b.2. Lưu giữ hồ sơ ( tại trường) bao gồm Giáo án, các tư liệu, các lại liệu tham khảo liên quan đến giảng dạy toàn cấp. c.1. Sắp xếp hồ sơ khoa học, đúng thực tế, có giá trị sử dụng cao. d.1. Lưu trữ tốt các bài làm của học sinh chậm phát triển, học sinh khuyết tật. ......................, ngày 20 tháng 5 năm 2013 NGƯỜI LẬP MINH CHỨNG

File đính kèm:

  • docMinh chung chuan giao vien tieu hoc.doc
Giáo án liên quan