Mẫu kế hoạch dạy học GVTH

1. Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp:

* Điểm mạnh:

* Điểm yếu:

2. Mục tiêu của môn học (nhiệm vụ của môn học):

3. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng

 3.1. Kiến thức:

 3.2. Kĩ năng:

 4. Phương pháp dạy học chủ yếu:

 5. Kế hoạch dạy học từng chương:

 

doc37 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mẫu kế hoạch dạy học GVTH, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
được ý nghĩa của câu chuyện. -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù. HS khá, giỏi kể được câu chuyện một cách sinh động, nêu đúng ý nghĩa câu chuyện Tập đọc (TĐ) Quang cảnh làng mạt ngày mùa - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giộng ở những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật. - Hiểu nội dung: Bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp. (Trả lời đước các câu hỏi trong sách giáo khoa) *GDMT: GD cho HS hiểu biết thêm về MT thiên nhiên đẹp đẽ ở làng quê Việt Nam HS khá, giỏi đọc diễn cảm được toàn bài, nêu được tác dụng gợi tả của từ ngữ tả màu vàng. Không hỏi CH5 Tập làm văm Cấu tạo của bài văn tả cảnh - Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài (ND ghi nhớ). - Chỉ rõ được cấu tạo ba phần của bài Nắng trưa (mục III) *GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên nhiên, có tác dụng GD BVMT. LT&C Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc (3 trong số 4 màu nêu ở BT1) và đặt câu với 1 từ tìm được ở BT1 (BT2) - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài học. - Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn (BT3) HS khá, giỏi đặt câu được với 2,3 từ tìm được ở BT1. Tập làm văm Luyện tập tả cảnh - Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sớm trên cánh đồng (BT1). - Lập được dàn bài văn tả cảnh một buổi trong ngày (BT2) * GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên nhiên, có tác dụng GD BVMT. MÔN: TOÁN Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú (HS Khá Giỏi, Bài tập cần làm) Ôn tập: Khái niệm về phân số (tr.3) Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số. - Giáo dục lòng tự tin, tinh thần ham hiểu biết cho học sinh. Bài1, Bài 2 Bài 3, Bài 4 Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (tr.5) Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số (trường hợp đơn giản) - Giáo dục tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết, hình thành hứng thú học tập cho HS. Bài 1, Bài 2 * HS khá, giỏi làm được hết các BT trong SGK. Ôn tập : So sánh hai phân số (tr. 6) Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự Bài 1 Bài 2 Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo) (tr.7) Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số cùng tử số Bài 1 Bài 2 Bai 3 Phân số thập phân (tr.8) Biết đọc, viết phân số thập phân. Biết rằng có một số phân số có thể viết thành phân số thạp phân và biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. Bài 1, Bài 2 Bài 3 Bài 4 (a,c) MÔN: KHOA HỌC Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú 1. Sự sinh sản Nhận biết mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có một đặc điểm giống với bố mẹ của mình. *GDKNS: Kĩ năng phân tích và đối chiếu các đặc điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con cái có đặc điểm giống nhau. 2. Nam hay nữ - Nhận ra sự cần thiết phải thay đỏi một số quan niệm xã hội về vai trò của nam và nữ. *GDKNS: -Kĩ năng phân tích, đối chiếu các đặc điểm đặc trưng của nam và nữ. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình về các quan niệm nam, nữ trong xã hội. - Kĩ năng tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân MÔN: ĐẠO ĐỨC Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú Em là học sinh lớp 5 (tuần 1-2) - Biết: Học sinh lớp 5 là học sinh của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập. - Có ý thức học tập, rèn luyện. - Vui và tự hào là học sinh lớp 5 *GDKNS: - Kĩ năng tự nhận thức (tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).- Kĩ năng xác định giá trị (xác định được giá trị của học sinh lớp 5).- Kĩ năng ra quyết định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS lớp 5) - Biết nhắt nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện. MÔN: KĨ THUẬT Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú Đính khuy hai lỗ (tuần 1-2) - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn. Rèn luyện HS thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì, giữ gìn-an toàn lao động. Với HS khéo tay: Đính được ít nhất hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu. Khuy đính chắc chắn .. TRƯỜNG TH C VĨNH THANH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tổ chuyên môn khối 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LỚP 5A -----š¯›----- KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 1 MÔN: TIẾNG VIỆT Phân môn Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú (HS Khá Giỏi, BT cần làm) Tập đọc (TĐ) Thư gửi các học sinh - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn. Học thuộc đoạn: Sau 80 năm công học tập của các em. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3) *GDĐĐ HCM: Bác Hồ là người có trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm GD trẻ em để tương lai đất nước tốt đẹp hơn. HS khá, giỏi đọc thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng. Chính tả (CT) Nghe – viết: Việt Nam thân yêu - Nghe - viết đúng bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức thơ lục bát. - Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài tập 2; thực hiện đúng BT3. Luyện từ và câu (LT&C) Từ đồng nghĩa - Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau; hiểu thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn (nội dung Ghi nhớ). - Tìm được từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2 (2 trong số 3 từ); đặt câu được với một từ đồng nghĩa, theo mẫu (BT3) HS khá, giỏi đặt câu được với 2,3 cặp từ đồng nghĩa tìm được (BT3). Kể chuyện (KC) Lý Tự Trọng - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được toàn bộ câu chuyện và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù. HS khá, giỏi kể được câu chuyện một cách sinh động, nêu đúng ý nghĩa câu chuyện Tập đọc (TĐ) Quang cảnh làng mạt ngày mùa - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giộng ở những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật. - Hiểu nội dung: Bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp. (Trả lời đước các câu hỏi trong sách giáo khoa) *GDMT: GD cho HS hiểu biết thêm về MT thiên nhiên đẹp đẽ ở làng quê Việt Nam HS khá, giỏi đọc diễn cảm được toàn bài, nêu được tác dụng gợi tả của từ ngữ tả màu vàng. Không hỏi CH5 Tập làm văm Cấu tạo của bài văn tả cảnh - Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài (ND ghi nhớ). - Chỉ rõ được cấu tạo ba phần của bài Nắng trưa (mục III) *GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên nhiên, có tác dụng GD BVMT. LT&C Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc (3 trong số 4 màu nêu ở BT1) và đặt câu với 1 từ tìm được ở BT1 (BT2) - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài học. - Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn (BT3) HS khá, giỏi đặt câu được với 2,3 từ tìm được ở BT1. Tập làm văm Luyện tập tả cảnh - Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sớm trên cánh đồng (BT1). - Lập được dàn bài văn tả cảnh một buổi trong ngày (BT2) * GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên nhiên, có tác dụng GD BVMT. MÔN: TOÁN Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú (HS Khá Giỏi, Bài tập cần làm) Ôn tập: Khái niệm về phân số (tr.3) Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số. - Giáo dục lòng tự tin, tinh thần ham hiểu biết cho học sinh. Bài1, Bài 2 Bài 3, Bài 4 Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (tr.5) Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số (trường hợp đơn giản) - Giáo dục tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết, hình thành hứng thú học tập cho HS. Bài 1, Bài 2 * HS khá, giỏi làm được hết các BT trong SGK. Ôn tập : So sánh hai phân số (tr. 6) Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự Bài 1 Bài 2 Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo) (tr.7) Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số cùng tử số Bài 1 Bài 2 Bai 3 Phân số thập phân (tr.8) Biết đọc, viết phân số thập phân. Biết rằng có một số phân số có thể viết thành phân số thạp phân và biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. Bài 1, Bài 2 Bài 3 Bài 4 (a,c) MÔN: KHOA HỌC Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú 1. Sự sinh sản Nhận biết mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có một đặc điểm giống với bố mẹ của mình. *GDKNS: Kĩ năng phân tích và đối chiếu các đặc điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con cái có đặc điểm giống nhau. 2. Nam hay nữ - Nhận ra sự cần thiết phải thay đỏi một số quan niệm xã hội về vai trò của nam và nữ. *GDKNS: -Kĩ năng phân tích, đối chiếu các đặc điểm đặc trưng của nam và nữ. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình về các quan niệm nam, nữ trong xã hội. - Kĩ năng tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân MÔN: ĐẠO ĐỨC Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú Em là học sinh lớp 5 (tuần 1-2) - Biết: Học sinh lớp 5 là học sinh của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập. - Có ý thức học tập, rèn luyện. - Vui và tự hào là học sinh lớp 5 *GDKNS: - Kĩ năng tự nhận thức (tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).- Kĩ năng xác định giá trị (xác định được giá trị của học sinh lớp 5).- Kĩ năng ra quyết định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS lớp 5) - Biết nhắt nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện. MÔN: KĨ THUẬT Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Giáo dục Ghi chú Đính khuy hai lỗ (tuần 1-2) - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn. Rèn luyện HS thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì, giữ gìn-an toàn lao động. Với HS khéo tay: Đính được ít nhất hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu. Khuy đính chắc chắn ..

File đính kèm:

  • docMau ke hoach day hoc GVTH.doc
Giáo án liên quan