Luyện từ và câu – 4

Câu 1. Tìm từ đồng nghĩa với từ “ ngạc nhiên” .

Câu 2. Từ “ lời khuyên” thuộc loại từ nào?

Câu 3. Xét về mặt cấu tạo, câu sau thuộc kiểu câu gì?

 Chúng tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 1490 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện từ và câu – 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:………………………………………………… Luyện từ và câu – 4 Câu 1. Tìm từ đồng nghĩa với từ “ ngạc nhiên”……………………………………………. Câu 2. Từ “ lời khuyên” thuộc loại từ nào? ………………………………………………… Câu 3. Xét về mặt cấu tạo, câu sau thuộc kiểu câu gì? Chúng tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó. ……………………………………………………………………………………………… Câu 4. Câu “ Ai trong ba vị là thần Tình Yêu, xin mời hãy vào và trở thành khách của chúng tôi!” thuộc kiểu câu gì? ……………………………………………………………………………………………… Câu 5. Dấu gạch ngang trong hai câu sau có tác dụng gì? Hai vợ chồng đều muốn mời cả ba người đàn ông – vẫn đang ngồi ở trước cửa nhà họ - vào nhà. ……………………………………………………………………………………………… Thật tuyệt! – Người chồng vui mừng. Đây đúng là một cơ hội tốt. ………………………………………………………………………………………………. Câu 6. Hai câu “ Vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang.” liên kết với nhau bằng biện pháp gì? …………………………………………………………………………………………….. Câu 7. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi chobiết quan hệ từ đó nối những từ ngữ nào trong câu: Quảng rất thích đi câu cá với bố, bố câu cá rất giỏi. …………………………………………………………………………………………... Cánh đồng vẫn đấy, màu xanh của lúa mượt mà vẫn đấy ………………………………………………………………………………………….. Câu 8. Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ trống trong các thành ngữ,tục ngữ sau: Chân ……………………...đá mềm. Gần nhà ………………….…ngõ. Trong ấm …………………..…êm. Trong héo ngoài ……………………… …………....nhà ………………bụng Lá lành đùm lá …………………….. Việc ………………………nghĩa………………….. Thức ………………………..dậy……………………… Chết ………………………còn hơn sống ………………………….. Tập làm văn: Có dịp nào đó em đã được đi thăm quan du lịch ở biển. Hãy tả cảnh biển vào lúc bình minh. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docon tap tu va cau lop 5(2).doc