Lịch sử Nước Âu Lạc

I. MỤC TIÊU:

- Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc: Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kỳ đầu nhờ tinh thần đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên dành thắng lợi, nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Các hình minh họa trong SGK, phóng to nếu có điều kiện.

 - Bảng phụ viết sẵn nội dung gợi ý cho các họat động.

 - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, phóng to.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trang 14 SGK.

- GV nhận xét việc học bài ở nhà của HS.

 - GV hỏi : các em biết gì về thành Cổ Loa, thành này ở đâu, do ai xây dựng ?

 2. Bài mới: Giới thiệu bài:.

 

doc3 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử Nước Âu Lạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ NƯỚC ÂU LẠC I. MỤC TIÊU: - Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc: Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kỳ đầu nhờ tinh thần đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên dành thắng lợi, nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Các hình minh họa trong SGK, phóng to nếu có điều kiện. - Bảng phụ viết sẵn nội dung gợi ý cho các họat động. - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, phóng to. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trang 14 SGK. - GV nhận xét việc học bài ở nhà của HS. - GV hỏi : các em biết gì về thành Cổ Loa, thành này ở đâu, do ai xây dựng ? 2. Bài mới: Giới thiệu bài:. Giáo viên Học sinh HĐ1: Cuộc sống của người Lạc Việt và người Aâu Việt - GV yêu cầu HS đọc SGK, sau đó lần lượt hỏi các câu sau : + Người Âu Việt sống ở đâu ? + Đời sống của người Âu Việt có những điểm gì giống với đời sống của người Lạc Việt ? + Người dân Âu Việt và Lạc Việt sống với nhau như thế nào ? Nêu kết luận HĐ2: Sự ra đời của nước Aâu Lạc. - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo định hướng như sau : 1. Vì sao người Lạc Việt và người Âu Việt lại hợp nhất với nhau thành 1 đất nước ? §iỊn tõ thÝch hỵp vµo chç chÊm. 2. Ai là người có công hợp nhất đất nước của người Lạc Việt và người Âu Việt ? 3. Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt có tên là gì ? Đóng đô ở đâu ? Nước Đóng đô ở - HS trình bày kết quả thảo luận. - GV hỏi : Nhà nước tiếp sau nhà nước Văn Lang là nhà nước nào ? Nhà nước này ra đời vào thời gian nào? - GV kết luận HĐ3: Những thành tựu của người dân Aâu Lạc - HS làm việc theo cặp + Về xây dựng ? + Về sản xuất ? + Về làm vũ khí ? - GV yêu cầu HS nêu kết quả thảo luận. - GV hỏi : So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc ? - GV :Hãy nêu về tác dụng của thành Cổ Loa và nỏ thần. -GV kết luận HĐ4: Nước Aâu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà. - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn từ “ Từ năm 207 TCN phong kiến phương Bắc”. - Dựa vào SGK, bạn nào có thể kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc ? -GV hỏi : Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại? -Vì sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi : + Người Âu Việt sống ở mạn Tây Bắc của nước Văn Lang. + Người Âu Việt cũng biết trồng lúa, chế tạo đồ đồng, .Âu Việt cũng giống người Lạc Việt. + Họ sống hòa hợp với nhau . - 4 đến 5 HS thành 1 nhóm, thảo luận với nhau theo nội dung định hướng 1.V× n¨m 218 TCN qu©n TÇn trµn xuèng x©m l­ỵc c¸c n­íc ph­¬ng Nam Thơc Ph¸n ®· l·nh ®¹o ng­êi ¢u ViƯt vµ ng­êi L¹c ViƯt ®¸nh lui giỈc ngo¹i x©m råi sau ®ã dùng n­íc ¢u L¹c. 2. Người có công hợp nhất đất nước của người Lạc Việt và người Âu Việt là Thục Phán An Dương Vương 3. Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt là nước Âu Lạc, kinh đô ở vùng Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. - Nhà nước tiếp sau nhà nước văn Lang là nước Âu Lạc, ra đời vào cuối thế kỷ thứ III TCN. - Lắng nghe. - 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi với nhau theo yêu cầu. - Những thành tựu của người dân Aâu Lạc: + Người Âu Lạc đã xây dựng được kinh thành Cổ Loa với kiến trúc ba vòng hình ốc đặc biệt. + Người Âu Lạc sử dụng rộng rãi các lưỡi cày bằng đồng, biết kỹ thuật rèn sắt. + Người Âu Lạc chế tạo được loại nỏ một lần bắn được nhiều mũi tên. - Một số HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi, bổ sung và nhận xét. - Nước Văn Lang đóng đô ở Phong Châu là vùng rừng núi, còn nước Âu Lạc đóng đô ở vùng đồng bằng. -1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi trong SGK. -1 đến 2 HS kể trước lớp, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. -HS : Vì người dân Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm, .. vũ khí tốt, thành lũy kiên cố. -Vì Triệu Đà dùng kế hoãn binh, cho con trai là Trọng Thủy . bố trí lực lượng và chia rẽ nội bộ những người đứng đầu nhà nước Âu Lạc. 3. Củng cố, dặn dò: GV gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài. (1 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi trong SGK)

File đính kèm:

  • docNuoc Au Lac.doc