Lịch báo giảng lớp 5 cả năm

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Đạo đức TPT

Tiết 1: Ôn tập khái niệm về phân số

Thư gửi các học sinh

Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 1)

Tin

Chính tả

Luyện Toán

Thể dục Giáo viên chuyên

Nghe viết: Việt Nam thân yêu

Luyện thêm

 Bài 1: Giới thiệu chương trình.

Tiếng Anh

Toán

Khoa học

LTVC Giáo viên chuyên

Tiết 2: Ôn tập t/c cơ bản của phân số

Sự sinh sản

Từ đồng nghĩa

Tin học

Kể chuyện

Luyện TV Giáo viên chuyên

Lý Tự Trọng

Luyện thêm

 

docx35 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 01/04/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lịch báo giảng lớp 5 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên Lớp trưởng lớp tôi Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Con gái Hoàn thành thống nhất đất nước Tiết 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp) CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Tập viết đoạn đối thoại Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học GV chuyên Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, ... ) Tiết 144: Ôn tập về đo độ dài và đo KL Sự sinh sản và nuôi con của chim CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV Giáo viên chuyên Môn TT tự chọn - Nhảy ô tiếp sức Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 145: Ôn tập về đo độ dài và đo KL Châu Đại Dương và châu Nam Cực Lắp máy bay trực thăng (tiết 3) CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Trả bài văn tả cây cối Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng TUẦN 30 (Từ 07/4 đến 11/4) Ngày thứ/buổi Môn Tên bài dạy Đồ dùng (Ghi chú) Hai S Á N G Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức TPT Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích Luyện đọc các bài tập đọc đã học Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 1) C H IỀ U Tin Chính tả Luyện Toán Thể dục Giáo viên chuyên Nghe viết: Cô gái của tương lai Luyện thêm Môn TT tự chọn - Lò cò tiếp sức Vở luyện Ba S Á N G Tiếng Anh Toán Khoa học LTVC GV chuyên Tiết 147: Ôn tập về đo thể tích Sự sinh sản của thú MRVT: Nam và nữ CH IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên KC đã nghe, đã đọc Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Tà áo dài Việt Nam Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình Tiết 148: Ôn tập về đo DT và đo TT CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Ôn tập về tả con vật Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học GV chuyên Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) Tiết 149: Ôn tập về đo thời gian Sự nuôi và dạy con của một số loài thú CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV Giáo viên chuyên Môn TT tự chọn - Trao tín gậy Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 150: Phép cộng Các đại dương trên thế giới Lắp rô bốt (tiết 1) CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Tả con vật (kiểm tra viết) Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng TUẦN 31 (Từ 14/4 đến 18/4) Ngày thứ/buổi Môn Tên bài dạy Đồ dùng (Ghi chú) Hai S Á N G Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức TPT Tiết 151: Phép trừ Công việc đầu tiên Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 2) C H IỀ U Tin Chính tả Luyện Toán Thể dục Giáo viên chuyên Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam Luyện thêm Môn thể thao tự chọn Vở luyện Ba S Á N G Tiếng Anh Toán Khoa học LTVC GV chuyên Tiết 152: Luyện tập Ôn tập: Thực vật và động vật MRVT: Nam và nữ CH IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên KC được chứng kiến hoặc tham gia Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Bầm ơi Tìm hiểu lịch sử xã Yên Phú Tiết 153: Phép nhân CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Ôn tập về tả cảnh Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học GV chuyên Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) Tiết 154: Luyện tập Môi trường CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV Giáo viên chuyên Môn TT tự chọn - Chuyển đồ vật Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 155: Phép chia Tìm hiểu địa lí xã Yên Phú Lắp rô bốt (tiết 2) CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Ôn tập về tả cảnh Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng TUẦN 32 (Từ 21/4 đến 25/4) Ngày thứ/buổi Môn Tên bài dạy Đồ dùng (Ghi chú) Hai S Á N G Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức TPT Tiết 156: Luyện tập Út Vịnh Tìm hiểu truyền thống xã Yên Phú C H IỀ U Tin Chính tả Luyện Toán Thể dục Giáo viên chuyên Nhớ viết: Bầm ơi Luyện thêm Môn TT tự chọn - TC Lăn bóng Vở luyện Ba S Á N G Tiếng Anh Toán Khoa học LTVC GV chuyên Tiết 157: Luyện tập Tài nguyên thiên nhiên Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) CH IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên Nhà vô địch Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Những cánh buồm Tìm hiểu lịch sử xã Yên Phú Tiết 158: Ôn tập về các phép toán với ... CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Trả bài văn tả con vật Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học Giáo viên chuyên Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm) Tiết 159: Ôn tập về tính chu vi, diện ... Vai trò của môi trường tự nhiên đối ... CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV GV chuyên Môn TT tự chọn - TC Dẫn bóng Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 160: Luyện tập Tìm hiểu địa lí xã Yên Phú Lắp rô bốt (tiết 3) CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Tả cảnh (kiểm tra viết) Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng TUẦN 33 (Từ 28/4 đến 02/5) Ngày thứ/buổi Môn Tên bài dạy Đồ dùng (Ghi chú) Hai S Á N G Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức TPT Tiết 161: Ôn tập về tính S, V một số hình Luật Bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em Tìm hiểu truyền thống xã Yên Phú C H IỀ U Tin Chính tả Luyện Toán Thể dục Giáo viên chuyên Nghe viết: Trong lời mẹ hát Luyện thêm Môn TT tự chọn - TC Dẫn bóng Vở luyện Ba S Á N G Tiếng Anh Toán Khoa học LTVC GV chuyên Tiết 162: Luyện tập Tác động của con người đến MT rừng MRVT: Trẻ em CH IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên KC đã nghe, đã đọc Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Sang năm con lên bảy Ôn tập Tiết 163: Luyện tập chung CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Ôn tập về tả người Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học Giáo viên chuyên Ôn tập về dấu câu (dấu ngoặc kép) Tiết 164: Một số dạng bài toán đã học Tác động của con người đến MT đất CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV GV chuyên Môn thể thao tự chọn Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 165: Luyện tập Ôn tập cuối năm Lắp ghép mô hình tự chọn CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Tả người (kiểm tra viết) Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng TUẦN 34 (Từ 05/5 đến 09/5) Ngày thứ/buổi Môn Tên bài dạy Đồ dùng (Ghi chú) Hai S Á N G Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức TPT Tiết 166: Luyện tập chung Lớp học trên đường Tìm hiểu truyền thống xã Yên Phú C H IỀ U Tin Chính tả Luyện Toán Thể dục Giáo viên chuyên Nhớ viết: Sang năm con lên bảy Luyện thêm TC Nhảy ô tiếp sức - Dẫn bóng Vở luyện Ba S Á N G Tiếng Anh Toán Khoa học LTVC GV chuyên Tiết 167: Luyện tập Tác động của ... nước và không khí Luyện tập một số kiến thức đã học CH IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên KC được chứng kiến hoặc tham gia Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Nếu trái đất thiếu trẻ con Ôn tập Tiết 168: Ôn tập về biểu đồ CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Trả bài văn tả cảnh Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học Giáo viên chuyên Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) Tiết 169: Luyện tập chung Một số biện pháp bảo vệ môi trường CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV GV chuyên TC Nhảy đúng nhảy nhanh-Ai kéo khỏe Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 170: Luyện tập chung Ôn tập cuối năm Lắp ghép mô hình tự chọn CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Trả bài văn tả người Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng TUẦN 35 (Từ 12/5 đến 16/5) Ngày thứ/buổi Môn Tên bài dạy Đồ dùng (Ghi chú) Hai S Á N G Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức TPT Tiết 171: Luyện tập chung Ôn tập cuối học kì II (tiết 1) Thực hành cuối học kì II C H IỀ U Tin Chính tả Luyện Toán Thể dục Giáo viên chuyên Ôn tập cuối học kì II (tiết 2) Luyện thêm TC Lò cò tiếp sức - Lăn bóng Vở luyện Ba S Á N G Tiếng Anh Toán Khoa học LTVC GV chuyên Tiết 172: Luyện tập chung Ôn tập: Môi trường và tài nguyên TN Ôn tập cuối học kì II (tiết 3) CH IỀ U Tin học Kể chuyện Luyện TV Giáo viên chuyên Ôn tập cuối học kì II (tiết 4) Luyện thêm Tranh KC Vở luyện Tư S Á N G Tiếng Anh Tập đọc Lịch sử Toán Giáo viên chuyên Ôn tập cuối học kì II (tiết 5) Kiểm tra định kì cuối kì II Tiết 173: Luyện tập chung CH IỀ U Âm nhạc Tập làm văn Luyện Toán Giáo viên chuyên Ôn tập cuối học kì II (tiết 6) Luyện thêm Vở luyện Năm S Á N G Tiếng Anh LTVC Toán Khoa học Giáo viên chuyên Ôn tập cuối học kì II (tiết 7) Tiết 174: Luyện tập chung Ôn tập và kiểm tra cuối năm CH IỀ U Mĩ thuật Thể dục Luyện TV GV chuyên Tổng kết môn học Luyện thêm Vở luyện Sáu S Á N G Tiếng Anh Toán Địa lí Kĩ thuật Giáo viên chuyên Tiết 175: Kiểm tra cuối năm Kiểm tra định kì cuối kì II Lắp ghép mô hình tự chọn CH IỀ U Tập làm văn Luyện Toán Sinh hoạt Ôn tập cuối học kì II (tiết 8) Luyện thêm Tổng kết hoạt động trong tuần Vở luyện Ngày . tháng . năm 2014 Kiểm tra, nhận xét .. Hiệu trưởng

File đính kèm:

  • docxLICH BAO GIANG LOP 5 CA NAM.docx
Giáo án liên quan