Kiểm tra phổ cập Môn : Khoa Học Lớp 5 Trường TH&THCS Vĩnh Châu B

Câu 1: Cây con có thể mọc lên từ đâu ? (2 đ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Câu 2: Hãy kể quá trình sinh sản của ruồi ? (4 đ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Câu 3: Môi trường cung cấp cho con người những gì ? (4 đ)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra phổ cập Môn : Khoa Học Lớp 5 Trường TH&THCS Vĩnh Châu B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH CHÂU B KIỂM TRA PHỔ CẬP MÔN : Khoa học LỚP 5 Thời gian: 35 phút (Tính từ lúc bắt đầu làm bài) Họ & tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : Năm Câu 1: Cây con có thể mọc lên từ đâu ? (2 đ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 2: Hãy kể quá trình sinh sản của ruồi ? (4 đ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 3: Môi trường cung cấp cho con người những gì ? (4 đ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HƯỚNG DẪN CHẤM THI PHỔ CẬP MÔN KHOA HỌC LỚP 5 Câu 1: Cây con có thể mọc lên từ hạt và từ một số bộ phận của cây mẹ Mỗi ý đúng đạt 1 điểm Câu 2: Quá trình sinh sản của ruồi: Trứng à Aáu trùng à Nhộng à Ruồi Mỗi từ đúng đạt 1 điểm Câu 3: Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: -Thức ăn, nước uống, khí thở, vui chơi giải trí,. . . . (2 đ) -Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống (2 đ)

File đính kèm:

  • dockhoa hoc 5.doc