Kiểm tra môn công nghệ, học kì II, Lớp 8

1. Đồ dùng loại điện – nhiệt

- Vật liệu làm dây đốt nóng của bàn là

điện

- Ý nghĩa của số liệu kĩ thuật ghi trên

nồi cơm điện: 220V

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 26/09/2014 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra môn công nghệ, học kì II, Lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề 1(Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung 1. Đồ dùng loại điện – nhiệt - Vật liệu làm dây đốt nóng của bàn là điện - Ý nghĩa của số liệu kĩ thuật ghi trên nồi cơm điện: 220V 2. Nguyên lí làm việc của động cơ điện 3. Máy biến áp một pha 4. Đặc điểm cấu tạo mạng điện trong nhà 5. Thiết bị đóng cắt, bảo vệ mạch điện - Nguyên lí làm việc của cầu chì - Vai trò của aptomat Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Câu 1 0,5 Câu 2 0,5 Câu 3 1,5 Câu 5 2 Câu 6 2 Câu 4 Câu 7 1,5 2 4 2 6 60% 20% 1 2 Tổng số câu Tổng % điểm 2 20% 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 2). Câu 1. Dây đốt nóng của bàn là điện được làm bằng vật liệu: A. vonfram. B. vonfram phủ bari- oxit. C. niken-crom. D. fero- crom. Câu 2. Trên nồi cơm điện có ghi 220V, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là: A. cường độ dòng điện định mức của nồi cơm điện. B. điện áp định mức của nồi cơm điện. C. công suất định mức của nồi cơm điện. D. dung tích soong của nồi cơm điện. Câu 3. Chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được câu trả lời đúng. nhiệt; từ; cơ năng; điện năng; nhiệt năng Nguyên lí làm việc của động cơ điện dựa vào tác dụng ………………… của dòng điện, biến đổi ……………………..thành ………………….. Câu 4. Chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được câu trả lời đúng. nối tiếp, song song, dây chảy, ngắn mạch, hở mạch Trong cầu chì, bộ phận quan trọng nhất là …………………….. được mắc ………………….với mạch điện cần bảo vệ. Khi xảy ra sự cố ……………, dòng điện tăng lên quá giá trị định mức làm dây chảy cầu chì nóng chảy và bị đứt, mạch điện bị hở. Nhờ đó, mạch điện, các đồ dùng điện và thiết bị điện được bảo vệ. 2 II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 5. Một máy biến áp một pha có: U1= 220V; U2 = 110V; Số vòng dây N1 =440 vòng; N2 = 220 vòng. 1. Máy biến áp trên là máy biến áp tăng áp hay giảm áp? Tại sao? 2. Khi điện áp sơ cấp U1 =210V, nếu không điều chỉnh số vòng dây thì điện áp thứ cấp bằng bao nhiêu ? Câu 6. Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp bằng bao nhiêu? Hãy kể tên các thiết bị của mạng điện trong nhà: Thiết bị bảo vệ mạch điện và Thiết bị lấy điện. Câu 7. Ở mạng điện trong nhà, dùng aptomat thay cho cầu dao và cầu chì được không? Tại sao? 3

File đính kèm:

  • docBo_CN_82_01.doc