Kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân - Trường THCS Phú Mãn

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)

Câu1: Điền tiếp vào chỗ chấm dưới đây để hoàn thành khái niệm sau

Đoàn kết là . .chung sức, .thành .để

.một việc nào đó.

Câu 2: Trong những câu tục ngữ d¬ưới đây câu nào nói về đức tính tự trọng.

A. Đói cho sạch rách cho thơm. B. Tốt gỗ hơn tốt nư¬ớc sơn.

C. Học thày không tày học bạn. D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Đ. Giấy rách phải giữ lấy lề E. Đồng cam cộng khổ

Câu 3: Nối các câu ca dao tục ngữ đã cho ở cột A sao cho t¬ương ứng với các phẩm

chất đạo đức ở cột B

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân - Trường THCS Phú Mãn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THCS Phó M·n. Hä vµ tªn:........................................ Líp : 7....... kiÓm tra HỌC KÌ I M«n : GDCD Thêi gian: 45’ §iÓm Lêi phª cña c« gi¸o ®Ò bµi . I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM) Câu1: Điền tiếp vào chỗ chấm dưới đây để hoàn thành khái niệm sau Đoàn kết là .................... ..chung sức, .........................thành .....................để ...........................một việc nào đó. Câu 2: Trong những câu tục ngữ dưới đây câu nào nói về đức tính tự trọng. A. Đói cho sạch rách cho thơm. B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. C. Học thày không tày học bạn. D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đ. Giấy rách phải giữ lấy lề E. Đồng cam cộng khổ Câu 3: Nối các câu ca dao tục ngữ đã cho ở cột A sao cho tương ứng với các phẩm chất đạo đức ở cột B A Nối B 1. Yêu thương con người 1. Lá lành đùm lá rách 2. Tôn sư träng ®¹o 2. Chết vinh còn hơn sống nhục. 3. Đoàn kết, tư¬ng trî. 3. Chung lưng, đấu cật. 4. Tự trọng 4. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây II. PHẦN TỰ LUẬN.( 7 điểm) Câu 4 (2đ): Em hiểu thế nào là trung thực. Tìm 4 hành vi biểu hiện của trung thực trong học tập và trong cuộc sống ? Câu 5 (2đ): Em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo. Em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ em (Tìm ít nhất 4 ví dụ)? Câu6: (3đ) a. Thế nào là giản dị? Tìm 2 câu ca dao, tục ngữ nói về giản dị? b.Chị gái của Nam vừa được nhận vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Từ hôm đi làm, Nam thấy chị gái mua sắm rất nhiều quần áo và giày dép. Tuần trước, Nam mới thấy chị mua một đôi dép rất đẹp nhưng chỉ sau một tuần lại thấy chị mua đôi khác và cất đôi dép mới mua tuần trước vào góc nhà không đi nữa. Em có nhận xét gì về việc làm của chị gái bạn Nam? Nếu là Nam em sẽ khuyên chị như thế nào? Bµi lµm. Đáp án GDCD7 (ma trận ) Nội dung chủ đề ( Mục tiêu ) Các cấp độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Nắm được thế nào là đoàn kết C 1 TN (1điểm Xác định được hành vi nào là thuộc đức tính tự trọng C 2 TN (0,5 điểm) Vận dụng kiến thức đã học để xác định đúng các phẩm chất đạo đức C 3 TN ( 1,5 điểm ) Hiểu được khái niệm trung thực. Tìm được những biểu hiện của trung thực trong cuộc sống C 4TN ( 2điểm ) Hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo. Tìm được ví dụ cụ thể chứng minh lòng tôn sư trọng đạo của mình đối với các thày cô giáo C 5TN ( 2điểm ) Hiểu thế nào là giản dị. Lấy ví dụ. Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 tình huống liên quan đến đức tính giản dị. C 6 TL ( 3 điểm ) Tổng số câu 2 3 1 Tổng số điểm 2 5 3 10 Tỉ lệ % 20% 50% 30% 100%

File đính kèm:

  • docDeKtraHKIGDCD720102011comatran.doc