Kiểm tra định kì lần 2 -Năm học: 2013-2014 Môn: Khoa học - Lớp 4

1. Quá trình quang hợp của cây diễn ra trong điều kiện nào?

A. Khi có ánh sáng mặt trời.

B. Chỉ diễn ra vào ban đêm.

C. Cả ngày và đêm.

2. Bộ phận nào của cây chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp?

A. Rễ B. Thân

C. Lá D. Gốc

3. Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy khí gì và thải ra khí gì?

A. Lấy khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc.

B. Lấy khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi.

C. Lấy khí ô-xi và khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi và khí các-bô-níc.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì lần 2 -Năm học: 2013-2014 Môn: Khoa học - Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH VO THI SAU TP. PLEIKU Lớp: …………………………………………………………………………….. Họ và tên: ……………………………………………………………….… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2 -NH2013-2014 Môn: Khoa học - Lớp4 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm: Câu 1: Khoanh vào ý đúng: 1. Quá trình quang hợp của cây diễn ra trong điều kiện nào? A. Khi có ánh sáng mặt trời. B. Chỉ diễn ra vào ban đêm. C. Cả ngày và đêm. 2. Bộ phận nào của cây chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp? A. Rễ B. Thân C. Lá D. Gốc 3. Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy khí gì và thải ra khí gì? A. Lấy khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc. B. Lấy khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi. C. Lấy khí ô-xi và khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi và khí các-bô-níc. 4. Quá trình hô hấp của cây xanh diễn ra khi nào? A. Suốt ngày và đêm. B. Chỉ diễn ra vào ban ngày. C. Chỉ diễn ra vào ban đêm. 5. Bộ phận nào của cây chủ yếu thực hiện quá trình hô hấp? A. Lá cây B. Rễ cây C. Gốc cây D. Vỏ cây 6. Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy khí gì và thải ra khí gì? A. Lấy khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi. B. Lấy khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc. C. Lấy khí ô-xi và khí các-bô-níc, thải ra khí các-bô-níc và khí ô-xi . Câu 2: Lượng khí các-bô-níc trong thành phố đông dân, khu công nghiệp nhiều hơn mức cho phép. Làm thế nào để lượng khí các-bô-níc giảm đi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 3: Thế nào là trao đổi chất ở động vật? Nếu quá trình tao đổi chất không diễn ra thì động vật sẽ như thế nào? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 4: Điền tên của 4 loài động vật vào mỗi nhóm trong bảng sau cho phù hợp: Nhóm động vật ăn động vật khác Nhóm động vật ăn thực vật Nhóm động vật ăn tạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5: Điền tên các yếu tố vào mỗi ô của sơ đồ sự trao đổi chất của động vật cho phù hợp. Hãy giải thích sơ đồ đã điền hoàn chỉnh. ĐỘNG VẬT SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT * Giải thích sơ đồ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --------------------------------------------------------------------------------- HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC LỚP 4 (Kiểm tra định kì lần 2, năm học 2013-2014) Câu 1: 3 điểm (mỗi ý đúng cho 0,5 điểm) Các ý đúng: 1. A. Khi có ánh sáng mặt trời. 2. C. Lá 3. B. Lấy khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi. 4. A. Suốt ngày và đêm. 5. A. Lá cây. 6. B. Lấy khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc. Câu 2: 1 điểm Để làm giảm lượng khí các-bô-níc ở nơi đông dân và các khu công nghiệp, người ta trồng cây xanh. Câu 3: 2 điểm - Trình bày được thế nào là trao đổi chất ở động vật cho 1,5 điểm: Quá trình trao đổi chất ở động vật là quá trình động vật lấy thức ăn, nước uống, khí ô-xi từ môi trường, đồng thời động vật thải ra môi trường khí các-bô-níc, nước tiểu và phân. - Nếu quá trình trao đổi chất ở đông vật không diễn ra thì động vật sẽ chết. (0,5 điểm) Câu 4: 1,5 điểm Điền đúng tên 4 loài động vật vào mỗi nhóm cho 0,5 điểm Câu 5: 2, 5 điểm - Điền đúng các yếu tố vào sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật được 1,5 điểm. - Giải thích đầy đủ và đúng các ý của sơ đồ sự trao đổi chấât ở động vật được 1 điểm. ---------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docKhoa hoc 4.doc