Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4 -Tháng 12 (thời gian làm bài 60 phút)

Bài1: 50000 : 600 = .

 A. 83 dư 20 B. 830 dư 200 C.8300 dư 2 D. 83 dư 200

Bài 2: 15m27dm2 = .dm2

 A- 157 B- 22 C- 1507 D- 1570

 

doc2 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Ngày: 23/04/2016 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4 -Tháng 12 (thời gian làm bài 60 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4-tháng 12 (Thời gian làm bài 60 phút) Họ và tên: ..................................................Lớp 4B Trường Tiểu học Xuân Châu Phần I: (4đ): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo chữ A,B,C,D trước các kết quả. Hãy khoanh vào chữ trước kết quả đúng. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: Bài1: 50000 : 600 = ... A. 83 dư 20 B. 830 dư 200 C.8300 dư 2 D. 83 dư 200 Bài 2: 15m27dm2 = ...dm2 A- 157 B- 22 C- 1507 D- 1570 Bài 3: Số trung bình cộng của: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 là: ... A- 2006 B- 2007 C- 2008 D- 2009 Bài 4: Trước đây 3 năm, bạn Hoà 7 tuổi. Vậy 5 năm nữa Hoà ... tuổi? A- 10 B- 12 C- 8 D-15 Phần II(16đ) Bài 1(6đ) : Hai rổ táo có 80 quả táo. Nếu chuyển từ rổ một sang rổ hai 12 quả và chuyển 15 quả từ rổ hai sang rổ một thì rổ một nhiều hơn rổ hai là 10 quả.Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả táo? Bài làm .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2:( 6đ): Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 5 cm và tăng chiều rộng 5 cm thì diện tích tăng thêm là 80 cm2.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu? Bài 3(4đ): Hiệu của hai số bằng 10. Nếu tăng số bị trừ thêm 15 đơn vị và tăng số trừ 12 đơn vị thì hiệu của hai số khi đó là bao nhiêu? Bài làm **************@@@***************

File đính kèm:

  • dockhshsg4.doc
Giáo án liên quan