Khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3A Năm học : 2013 – 2014 Môn: Toán

Bài 1 : Tổng của các số hạng 72 và 11 là :

 a. 83 b. 84 c. 82 d. 73

Bài 2 : Kết quả đúng của phép tính 49 dm – 3 dm =

 a. 45dm b. 46 dm c. 47 dm d. 51dm

Bài 3 : Hình vẽ bên có :

a . 6 hình chữ nhật b. 8 hình chữ nhật

 c. 7 hình chữ nhật d. 9 hình chữ nhật

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3A Năm học : 2013 – 2014 Môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Họ, tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 3A . . . Ngày kiểm tra : ... – 8 - 2013 Điể Điểm KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học : 2013 – 2014 MƠN : TỐN Thời gian : 40 phút I, PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) * Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất . Bài 1 : Tổng của các số hạng 72 và 11 là : a. 83 b. 84 c. 82 d. 73 Bài 2 : Kết quả đúng của phép tính 49 dm – 3 dm = a. 45dm b. 46 dm c. 47 dm d. 51dm Bài 3 : Hình vẽ bên có : a . 6 hình chữ nhật b. 8 hình chữ nhật c. 7 hình chữ nhật d. 9 hình chữ nhật Bài 4: Số bị trừ là 87, số trừ là 32 , hiệu là : a. 53 b . 54 c. 55 d. 56 Bài 5 :Kết quả đúng của phép tính : 8 + 79 là : a. 84 b .85 c. 86 d. 87 Bài 6 :Các dấu cần điền của các phép so sánh : 8 + 5 . . . 8 + 4 18 + 9 . . . 19 + 8 a. > , = b. > , , > Bài 7 : 3 x 4 = a. 10 b. 11 c. 12 d. 13 Bài 8 : 18 : 6 = a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 I, PHẦN TỰ LUẬN :( 6 điểm ) Bài 1: Đặt tính rồi tính : Bài 2 : Tính ? 47 + 26 8 +69 76 – 23 4 x 6 - 9 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. = . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 16 : 3 + 47 = . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . Bài 3 : Bao bắp cân nặng 53 kg , bao gạo nặng hơn bao bắp 19 kg . Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô–gam ? Bài giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 4 : Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có ba chữ số . Bài giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docKhao sat toan lop 3.doc
Giáo án liên quan