Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam

Thực hiện Công văn số 615/KH-SGDĐT ngày 15/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam” trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Tiểu học thị trấn Đạm Ri xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam với các nội dung sau:

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THỊ TRẤN ĐẠM RI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 50/KH-NTr Thị trấn ĐạM’ri, ngày 20 tháng 04 năm 2014 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách Việt Nam Thực hiện Công văn số 615/KH-SGDĐT ngày 15/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam” trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Tiểu học thị trấn Đạm Ri xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Mục đích. -Để xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. -Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể tham gia vào quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. -Nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. 2. Yêu cầu. -Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. -Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển trí thức, tâm hồn của mỗi con người trong quá trình phát triển. II. THỜI GIAN TỔ CHỨC. Bắt đầu từ ngày 21/4/2014 đến hết ngày 23/4/2014. III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC. 1. Tổ chức “Ngày Hội đọc sách” theo chủ đề chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5). 2. Phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường; tổ chức tìm hiểu sách và đọc to nghe chung. 3. Tổ chức đọc sách theo mô hình thư viện xanh, thư viện lớp học nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. 4. Tiếp tục tổ chức cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng, ủng hộ sách vở trong nhà trường, khuyến khích học sinh giữ gìn sách giáo khoa sạch, đẹp để quyên góp, ủng hộ học sinh các lớp sau trong nhà trường và học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. -Thời gian thực hiện cuộc vận động: Bắt đầu từ ngày 20/5/2014 đến hết ngày 15/9/2014. - Hình thức thu gom: +Đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Nộp trực tiếp cho Cán bộ thư viện vào sáng thứ Hai đầu tuần của tháng 5/2014 và tháng 8 và 9/2014. +Đối với học sinh: Nộp trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó giáo viên chủ nhiệm tổng hợp và nộp cho Cán bộ Thư viện; Lần 1, vào sáng ngày 26/5/2014; lần 2, vào sáng 11/9/2014. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 1. Cán bộ Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam”. Chịu trách nhiệm lựa chọn, sắp xếp các loại sách theo chủ đề chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5); đồng thời phối hợp với Tổng phụ trách Đội và nhóm cộng tác viên thư viện giới thiệu, hướng dẫn đến bạn đọc sử dụng sách có hiệu quả; và tổ chức cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng sách giáo khoa cũ năm 2014 và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường trước ngày 21/4/2014. đồng thời thu gom và chuyển tặng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa trong huyện. -Cán bộ Thư viện phối hợp với Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm rà soát số lượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để lập danh sách nhận sách tặng vào đầu năm học mới 2014-2015. Căn cứ vào số lượng sách được tặng và danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận sách tặng; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/9/2014. 2. Tổng phụ trách đội chịu trách nhiệm tuyên truyền “Ngày Sách Việt Nam” và cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng sách giáo khoa cũ năm 2014 đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường vào buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, giờ ra chơi hàng ngày và các buổi sinh hoạt hè năm 2014. 3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ kế hoạch và triển khai đến toàn thể học sinh của lớp minh; thông báo thời gian và địa điểm đọc sách và thu gom sách tăng. Tổng hợp và nộp sách cho cán bộ Thư viện. Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam” của Trường Tiểu học thị trấn Đạm Ri năm học 2013-2014. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -Phòng GD&ĐT; (Đã ký và đóng dấu) -Tất cả CBVC qua Email; -Lưu HSTV, VP. Trần Đình Hiếu

File đính kèm:

  • docke hoach ngay sach viet nam.doc
Giáo án liên quan