Kế hoạch Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2014 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai

Căn cứ Kế hoạch số 5127/KH-SGD&ĐT ngày 14/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của ngành. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hè cho học sinh huyện Thanh Oai năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 929 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2014 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 263 /PGD&ĐT Thanh Oai, ngày 8 tháng 5 năm 2014 KẾ HOẠCH Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2014 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai Căn cứ Kế hoạch số 5127/KH-SGD&ĐT ngày 14/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của ngành. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hè cho học sinh huyện Thanh Oai năm 2014 với nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 1. Mục đích. - Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích. - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2014. 2. Yêu cầu. - Việc tổ chức hoạt động Hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền vận động khuyến khích học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha, mẹ học sinh, tránh áp đặt. - Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Phối hợp bàn giao học sinh về hoạt động hè tại địa phương - Nhà trường chủ động phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kì nghỉ hè. 2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật. - Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 60 năm giải phóng thủ đô và 60 năm thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo (10/1954 – 10/2014). - Tổ chức các hoạt động tham quan học tập, các di tích lích sử, văn hóa … giao lưu với cựu chiến binh, các cán bộ cách mạng lão thành; tham gia phong trào đề ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, đặc biệt tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ. - Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè cho học sinh, đặc biệt chú ý phong chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh..; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; phòng chống ma túy; phòng chống tội phạm; phòng chống các tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại, lạm dụng trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh… xây dựng phong cách học sinh thủ đô “Văn minh – Thanh lịch”. - Phối hợp với Ban đại diện cha, mẹ học sinh, công an, chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh chưa ngoan. Phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma túy, đua xe, đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác. 3. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. - Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hóa, sân chơi thể thao… của địa phương, nhà trường. - Căn cứ điều kiện nhà trường và nguyện vọng của hội cha, mẹ học sinh, nhà trường chủ động phối hợp với các trung tâm TDTT, các nhà văn hóa, nhà thiếu nhi…tổ chức có hiệu quả các lớp dạy bơi, lớp dạy vẽ, thể dục nhịp điệu, bóng rổ…mở các CLB như nghệ thuật, Toán học, Văn học, Ngoại ngữ, CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên, các lớp giáo dục kỹ năng sống, học kỳ quân đội… - Tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường, cụm trường, lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi học sinh. - Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe. - Bố trí nhân viên thư viện mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách báo, tài liệu… 4. Hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh. - Hiệu trưởng các nhà trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa trong dịp Hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng, chú ý đối tượng học sinh yếu, kém. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng Quy định về dạy thêm, học thêm của UBND Thành phố Hà Nội. - Tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai sau ngày 15/7/2014 trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp Hè dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2014- 2015 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp. 5. Hoạt động xã hội, học nghề, lao động công ích. - Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội, nhóm Thanh niên tình nguyện trên địa bàn dân cư do Đoàn thanh niên địa phương quản lý. - Tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới. - Đặc biệt quan tâm tới học sinh gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chậm tiến, học sinh có năng khiếu. III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO. 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, - Thành lập Ban chỉ đạo hè và xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị theo chỉ đạo của UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. - Báo cáo với UBND huyện chủ trương của ngành về việc sử dụng các trường học làm khu vui chơi cho học sinh trong dịp hè và xây dựng quy chế quản lý phù hợp. - Tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo tới lãnh đạo các nhà trường trước khi nghỉ hè. Tổ chức kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các đơn vị. - Phối hợp với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh. - Phân công cán bộ phụ trách, chỉ đạo theo dõi. 2. Các trường. - Thành lập Ban chỉ đạo hè, phân công cán bộ giáo viên tham gia quản lý hoạt động hè trong nhà trường. - Chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả Tháng hành động “Vì trẻ em năm 2014” - Lãnh đạo các trường xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hè của đơn vị tới cán bộ, giáo viên, học sinh và cha, mẹ học sinh, chịu trách nhiệm quản lý tổ chức hoạt động hè. - Tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các trường với các nội dung phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, trò chơi dân gian… - Thời gian thực hiện Kế hoạch từ khi học sinh nghỉ hè đến ngày tựu trường của năm học 2014 -2015. 4. Công tác kiểm tra, báo cáo. - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra của Phòng; phối hợp cùng Huyện đoàn tiến hành kiểm tra có báo trước, kiểm tra đột xuất các đơn vị trường học về thực hiện hoạt động hè. - Các nhà trường gửi Báo cáo tổng kết hoạt động hè về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ mail: pgd-thanhoai@hanoiedu.vn trước ngày 25/8/2014 (Tiêu đề ghi rõ: gửi đồng chí Hồng Phúc). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu xảy ra hiện tượng bất thường, cần thông báo ngay bằng điện thoại cho phòng Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 04 39996455 để phối hợp giải quyết. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận: Sở Giáo dục; Huyện ủy, UBND huyện; Ban tuyên giáo; Huyện đoàn; Lãnh đạo Phòng GD; Các tổ chuyên môn; Các đơn vị trường học(t/h); Lưu VT. TRƯỞNG PHÒNG Đỗ Tiến

File đính kèm:

  • docKe hoach hoat dong he 2014.doc
Giáo án liên quan