Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 34

Tiết 166: LUYỆN TẬP

 I. MỤC TIÊU:

Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động đều.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)

M: Muốn tính vận tốc, thời gian, quãng đường ta làm thế nào?

Hoạt động2: Luyện tập – Thực hành (32 phút)

 a)Nháp : *Bài 1/171

 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải nháp. HS đổi chéo KT, nhận xét.

 - GV chữa chung, chốt KT.

 - Chốt: Vận dụng công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian vào giải toán.

 b)Vở : *Bài 2/171

 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải vở, chữa bảng phụ.

 - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức.

 - Chốt: Giải toán chuyển động cùng chiều, vận dụng công thức tính vận tốc vào giải toán.

 

doc5 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 12 tháng 5năm 2008 Tiết 166: luyện tập I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động đều. II. Đồ dùng dạy-học: Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) M: Muốn tính vận tốc, thời gian, quãng đường ta làm thế nào? Hoạt động2: Luyện tập – Thực hành (32 phút) a)Nháp : *Bài 1/171 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải nháp. HS đổi chéo KT, nhận xét. - GV chữa chung, chốt KT. - Chốt: Vận dụng công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian vào giải toán. b)Vở : *Bài 2/171 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải vở, chữa bảng phụ. - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: Giải toán chuyển động cùng chiều, vận dụng công thức tính vận tốc vào giải toán. *Bài 3/172 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải vở. - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: HS xác định dạng toán chuyển động ngược chiều, vận dụng cách giải dạng toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó" để giải bài toán. * Sai lầm HS thường mắc: HS lúng túng khi xác định thời gian với thời diểm. Hoạt động3: Củng cố (3 phút): - Nhận xét tiết học. *Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ ba ngày 13 tháng 5 năm 2008 Tiết 167: luyện tập I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải bài toán có nội dung hình học. II. Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ. III. Các Hoạt động dạy- học Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5 phút): M:Muốn tính diện tích hình thang, hình chữ nhật ta làm thế nào? Hoạt động2: Ôn tập (32 phút): a)Nháp. *Bài 1/172 - HS đọc thầm , phân tích đề, suy nghĩ, giải nháp. HS đổi chéo KT, nhận xét. - GV chữa chung, chốt KT. - Chốt: Vận dụng cách tính diện tích HCN vào giải toán. b) Vở: *Bài 2/172 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải vở. - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: Củng cố cách tính diện tích hình thang. *Bài 3/172 - HS đọc thầm và phân tích đề, suy nghĩ, giải vở, chữa bảng phụ. - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: Vận dụng cách tính chu vi HCN, diện tích hình thang để làm bài. *Sai lầm HS thường mắc: HS xác định dạng toán còn lúng túng. Hoạt động3: Củng cố (3 phút) Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ tư ngày 14 tháng 5 năm 2008 Tiết 168: ôn tập về biểu đồ I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng số liệu điều tra, biểu đồ trong SGK. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (2-3') M: ? Em đã học những dạng biểu đồ nào? Hoạt động 2: Luyện tập thực hành. (30-32') a)Miệng *Bài 1/173 - HS đọc thầm đề, phân tích các số liệu trên biểu đồ, làm việc theo nhóm bàn. - Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV chữa chung, chốt KT. - Chốt: Đọc và so sánh các số liệu trên biểu đồ. b)Làm SGK * Bài 2/174 - HS đọc yêu cầu, làm SGK. HS đổi chéo kiểm tra, nhận xét. - GV chấm, chữa chung. - Chốt: Bổ sung các số liệu vào biểu đồ dựa vào các số liệu đã cho. *Bài 3/174 - HS đọc thầm đề, suy nghĩ, khoanh vào phương án đúng. - HS đổi chéo kiểm tra, nhận xét. - HS nêu miệng, giải thích cách làm. - GV chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: Khả năng ước lượng dựa vào biểu đồ. * Sai lầm HS thường mắc: HS diễn đạt cách đọc biểu đồ còn lúng túng. Hoạt động 4: Củng cố (3') - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2007 Tiết 169: Luyện tập chung I. Mục tiêu :Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính cộng, trừ; vận dụng để tính giái trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán về chuyển động cùng chiều. II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ. III. Các Hoạt động dạy- học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5') BC: Tính:12 346 + 2 375= 6 345 – 3 678= Hoạt động 2: Luyện tập thực hành.(30-32') a)Làm nháp *Bài 1/175 - HS nêu yêu cầu, làm nháp. - HS đổi chéo kiểm tra, nhận xét. - GV chữa, chốt kiến thức. - Chốt: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không có ngoặc đơn chỉ có các phép tính cộng, trừ. b.Vở: *Bài 2/175. - HS nêu yêu cầu, làm vở. - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: Tìm số hạng, số bị trừ chưa biết. *Bài 3/175 - HS đọc thầm, phân tích đề bài, làm vở, chữa bảng phụ. - GV chấm, chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: +Tính diện tích hình thang. + Giải toán có lời văn. *Bài 4/175: Làm nháp. - HS đọc thầm , phân tích đề, suy nghĩ, giải nháp. HS đổi chéo KT, nhận xét. - GV chữa chung, chốt KT. - Chốt: Giải toán về chuyển động cùng chiều. *Bài 5/175: Làm nháp - HS nêu yêu cầu, làm nháp. Trình bày miệng, HS khác nhận xét. - GV chữa chung, chốt kiến thức. - Chốt: Tìm phân số bằng nhau. Hoạt động 3: Củng cố: (3') M:- Bài củng cố những kiến thức nào? Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ sáu ngày16 tháng 5 năm 2008 Tiết 170: luyện tập chung I. Mục tiêu: Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân, chia và vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính; giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ. III. Các Hoạt Động dạy - học: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5') - Làm BC: Tính: 23,35 – 0,123= 0,43+ 12,567= Hoạt động2: Luyện tập, thực hành (32'): a) BC: *Bài 1/176 - HS nêu yêu cầu, làm b/c. - HS trình bày lại cách làm, HS khác nhận xét. - GV chữa, chốt. - Chốt: Thực hiện nhân, chia STN, phân số, số thập phân, số đo thời gian. b)Vở: *Bài 2/176: Làm b/c phần a, c; làm vở phần b, d. - HS nêu yêu cầu, làm bài. - HS chữa bảng phụ. - GV chấm, chữa, chốt kiến thức. - Chốt: Tìm thừa số, số bị chia và số chia chưa biết. *Bài 3/176 - HS đọc bài, phân tích đề. Tự làm bài vào vở. - GV chấm, chữa chung, chốt KT. - Chốt: Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. c) Nháp: *Bài 4/176 - HS đọc bài, phân tích đề. Làm nháp, chữa bảng phụ. - GV chữa chung, chốt KT. - Chốt: Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. *Dự kiến sai lầmHS thường mắc: - HS lúng túng khi làm bài tập 4. Hoạt động3: Củng cố (3'). M:- Bài hôm nay củng cố những kiến thức gì? Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File đính kèm:

  • docToan - Tuan 34.doc