Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 33

Tiết 161: ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH

MỘT SỐ HÌNH

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kĩ năng tính diện tích, thể tích một số hình đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ: (5phút)

 Nêu tên các hình hộp đã học? Hình HCN có đặc điểm như thế nào? Nêu đặc điểm của hình lập phương?

Hoạt động 2: Ôn tập các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương: (10phút)

- HS làm việc nhóm đôi- Viết các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương (theo hình vẽ tóm tắt trong SGK).

 - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc – Nhóm khác bổ sung ý kiến.

 - GV chốt kiến thức- HS mở SGK/ 168 đọc công thức tính S xq và S tp hình HCN và hình lập phương.

 

doc5 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2008 Tiết 161: ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kĩ năng tính diện tích, thể tích một số hình đã học. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ: (5phút) Nêu tên các hình hộp đã học? Hình HCN có đặc điểm như thế nào? Nêu đặc điểm của hình lập phương? Hoạt động 2: Ôn tập các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương: (10phút) - HS làm việc nhóm đôi- Viết các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương (theo hình vẽ tóm tắt trong SGK). - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc – Nhóm khác bổ sung ý kiến. - GV chốt kiến thức- HS mở SGK/ 168 đọc công thức tính S xq và S tp hình HCN và hình lập phương. HĐ3: Luyện tập thực hành.(32-33phút) a) Nháp: *Bài 1/168 - HS đọc thầm và phân tích đề bài . - Bài toán hỏi gì? cho biết gì? HS tự giải vào nháp- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình HCN vào giải toán. *Bài 2/ 168 - HS đọc thầm và phân tích đề bài. - Bài toán hỏi gì? cho biết gì? HS tự giải bài toán vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt:Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HLP vào giải toán. *Bài 3/ 168 - HS nêu đề bài và phân tích đề bài- Tự giải bài toán vào vở- GV chữa bài- Chốt KT. - Chốt: Vận dụng công thức tính thể tích HHCN vào giải toán. * Sai lầm HS thường mắc: - Nhầm lẫn giữa đơn vị đo diện tích với đơn vị đo thể tích? Hoạt động3: Củng cố( 3phút) - M: Nêu qui tắc tính Sxq, Stp, thể tích hình HCN, HLP? Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ ba ngày 6 tháng 5 năm 2008 Tiết 162: Luyện tập I.Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng thực tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III.Các HĐ dạy- học chủ yếu: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) BC: Viết công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN và HLP? Hoạt động 2: Luyện tập thực hành.( 32 phút) a) SGK: *Bài 1/169 - HS đọc thầm yêu cầu- Tự hoàn thành vào SGK- Đổi vở cho bạn - GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Củng cố cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của HHCN và HLP. b) Vở: *Bài 2/169 - HS đọc thầm và phân tích đề bài – Tự giải vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt:Tìm chiều cao HHCN khi biết thể tích, chiều dài và chiều rộng. *Bài 3/159 - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự giải vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt:Tính và so sánh diện tích toàn phần của 2 HLP. * Sai lầm HS thường mắc: - So sánh diện tích toàn phần của lập phương HS còn lúng túng. Họat động3: Củng cố( 3 phút ) - M:Nhắc lại qui tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình HCN và hình lập phương? .Rút kinh nghiệm sau giờ học Thứ tư ngày 7 tháng 5 năm 2008 Tiết 163. Luyện tập chung I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5') - BC: Ghi công thức tính Sxq,Stp hình HCN. Hình LP? Hoạt động2: Ôn tập (32'): a) Nháp: *Bài 1/169 - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự làm bài vào vở, GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Củng cố cách tính diện tích HCN. b) Vở: *Bài 2/149 - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự giải vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Tìm chiều cao của HHCN khi biết chiều dài, chiều rộng, diện tích xung quanh. *Bài 3/150 - Hs đọc thầm và quan sát hình vẽ- HS nêu cách hiểu về tỉ lệ xích 1/1000- Gv chữa bài, chốt KT. - Chốt: Củng cố về tỉ lệ xích; Cách tính diện tích của HCN và hình tam giác. * Sai lầm HS thường mắc: HS lúng túng chia hình vẽ thành hình chữ nhật và hình tam giác. Hoạt động3: Củng cố (3'). - M: Nêu cách tính chiều cao hình hộp chữ nhật? Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ năm ngày 8 tháng 5 năm 2008 Tiết 164: một số dạng bài toán đã học I. Mục tiêu:Giúp HS: - Ôn tập, hệ thống một số dạng bài toán đã học. - Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn ở lớp 5 (chủ yếu là phương pháp giải toán). II. Đồ dùng dạy- học. -Bảng phụ. III.Các hoạt động dạy -học: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5') M: Nêu các bài toán diển hình đã học ? Hoạt động2: Tổng hợp một số dạng bài toán đã học (8’) - HS làm việc nhóm đôi- nhắc lại các bước giải các bài toán điển hình vừa nêu? - Đại diện nhóm trình bày kết quả- Nhóm klhác bổ sung- GV chốt KT. Hoạt động 3: Luyện tập -Thực hành(22’)_ a)Nháp: *B ài 1/170 - HS đọc thầm và phân tích đề bài - Xác định dạng toán - Tự giải vào nháp - GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Giải toán trung bình cộng. *Bài 2/ 170 - HS đọc đề bài- Tự xác định dạng toán- Tự giải vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Vận dụng cách giải toán tổng hiệu vào giải toán. b) Vở: *Bài 3/ 170 - HS nêu đề bài- Tự giải vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Củng cố về dạng toán quan hệ tỉ lệ. * Sai lầm HS thường mắc: - Bài1. Hs xác định tính trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km còn lúng túng. Hoạt động3: Củng cố (3') M:Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thé nào?Nêu cách tính thể tích hình LP? - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ sáu ngày 9 tháng 5 năm 2008 Tiết 165: luyện tập I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng gải một số bài toán có dạng đặc biệt. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ. III. Các HĐ dạy- học chủ yếu. Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5'). M: Nhắc lại các bước giaỉ dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó? Hoạt động 2: Luyện tập- Thực hành(32'). a) Nháp: *Bài 1/171 - HS đọc thầm yêu cầu, kết hợp quan sát hình vẽ- HS tự giải bài toán vào BC- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Củng cố cách giải dạng toán "Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó" *Bài 2/151 - HS đọc thầm đề bài- Xác định dạng toán- Tự giải bài toán vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt:Củng cố cách giải dạng toán "Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó" b) Vở: * Bài 3/171 - HS nêu đề bài- Tự xác định dạng toán và giải vào vở- GV chữa bài, chốt KT. - Chốt: Vận dụng cách giải "rút về đơn vị" để giải dạng toán về quan hệ tỉ lệ. *Bài 4/171 - HS đọc thầm đề bài kết hợp quan sát hình vẽ- Tự giải bài toán bvào vở- GV chữa bài, chốtKT. - Chốt: Dựa vào biểu đồ giải toán về số phần trăm. *Sai lầm HS thường mắc: Bài 1 HS còn lúng túng. Hoạt động 3: Củng cố (3'). - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm sau giờ học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File đính kèm:

  • docToan - Tuan 33.doc
Giáo án liên quan