Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 29

TIẾT 141: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ ( TIẾP THEO )

 I.MỤC TIÊU:

 Củng cố tiếp về khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số và vận dụng trong quy đồng mẫu số để so sánh các phân số có mẫu số khác nhau.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

 Bảng phụ.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

 Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ ( 5 phút )

 - BC: Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số:

 12 / 30 và 20 / 25

 Hoạt động2: Luyện tập - Thực hành ( 32 phút ):

 a.SGK: *Bài 1/149

 - HS đọc thầm đề bài và quan sát hìnhvẽ- Chọn đáp án đúng để khoanh kết quả đúng.

 - Chốt: Xác định phân số dựa vào hình vẽ.

 

doc5 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008 Tiết 141: Ôn tập về phân số ( tiếp theo ) I.Mục tiêu: Củng cố tiếp về khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số và vận dụng trong quy đồng mẫu số để so sánh các phân số có mẫu số khác nhau. II.Đồ dùng dạy-học: Bảng phụ. III.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ ( 5 phút ) - BC: Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số: 12 / 30 và 20 / 25 Hoạt động2: Luyện tập - Thực hành ( 32 phút ): a.SGK: *Bài 1/149 - HS đọc thầm đề bài và quan sát hìnhvẽ- Chọn đáp án đúng để khoanh kết quả đúng. - Chốt: Xác định phân số dựa vào hình vẽ. *Bài 2/149 - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Làm bài ra nháp- Chọn đáp án đúng. - Chốt: Tìm một phần mấy của một số. b.Nháp: *Bài 3/150 - HS đọc thầm yêu cầu - Tự làm ra nháp- GV chữa. - Chốt: Phân số bằng nhau. c.Vở: *Bài 4/150 - HS đọc thầm và tự làm vào vở. - Chốt: Quy đồng mẫu số, so sánh phân số. *B ài 5/150: Làm vở. - HS đọc thầm yêu cầu- GV nhắc lại yêu cầu đề bài- Tự làm vào vở. - Chốt: So sánh, xếp thứ tự các phân số. *Sai lầm HS thường mắc: - Xếp thứ tự các phân số hay xếp ngược. - Trình bày phân số chưa khoa học. Hoạt động3: Củng cố ( 3 phút ). - M: Nêu cách so sánh hai phân số? ý nghĩa của phân số? *Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: .. Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008 Tiết 142: ÔN TậP Về Số thập phân I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân. II.Đồ dùng dạy – học. Bảng phụ. III.Các HĐ dạy – học chủ yếu: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ ( 5 phút ) M: Nêu cách đọc, viết các số thập phân? Hoạt động2: Luyện tập - Thực hành (32 Phút ) a.Miệng: *B ài 1/150 - HS đọc theo nhóm đôi- Đọc cả lớp nghe, nhận xét. - Chốt: Cách đọc, cấu tạo số thập phân, hàng của số thập phân. b.BC: * Bài 2/ 150 - HS nêu yêu cầu- GV đọc- HS viết BC. - Chốt: Cách viết số thập phân. c.Nháp: * Bài 3/ 150 - HS đọc thầm yêu cầu- Tự làm nháp - GV chữa bài. - Chốt: Số thập phân bằng nhau. d.Vở: *Bài 4/ 151 - HS đọc thầm yêu cầu- Tự làm vào vở. - Chốt: Cách chuyển phân số, hỗn số thành STP. *Bài 5/151: Làm vở. - HS nêu yêu cầu- Tự làm vở. - Chốt: So sánh số thập phân. * Sai lầm HS thường mắc: - Đọc số thập phân còn đọc tắt. - Chuyển phân số thập phân dưới dạng số thập phân HS còn lúng túng cách đặt dấu phẩy. Hoạt động3: Củng cố ( 3 phút ) BC: Xếp các STP sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 27,02; 72,2; 27,20; 72,22. *Rút kinh nghiệm sau giờ học: .. Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2008 Tiết 143: Ôn tập về số thập phân ( tiếp theo ) I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân. II.Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ. III.Các HĐ dạy -học chủ yếu. Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ). M: Nêu cách so sánh số thập phân? Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành ( 32 phút ). a.Nháp: * Bài 1/151 - HS đọc thầm đề bài- Tự làm nháp- GV chữa bài. - Chốt: Chuyển số thập phân, phân số thành phân số thập phân. b.SGK: *Bài 2/151 - HS đọc yêu cầu- Tự làm vào SGK. - Chốt: + Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm. + Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân. c.Vở: * Bài 3/151 - HS đọc thầm yêu cầu- Tự làm vở. - Chốt: Cách chuyển phân số thành số thập phân. *Bài 4/151 - HS đọc thầm đề bài- GV nhắc lạii yêu cầu- HS tự giải vào vở. - Chốt: : So sánh các số thập phân. d.BC: *Bài 5/151 - HS đọc thầm yêu cầu – Làm vào BC- GV chữa. - Chốt: So sánh số thập phân. * Sai lầm HS thường mắc: - Viết phân số dưới dạng số thập phân HS còn lúng túng. - Tìm số thập phân ở giữa hai số thập phân cho trước HS còn lúng túng. Hoạt động3. Củng cố (3 phút). M: Nêu cách viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại? *Rút kinh nghiệm sau giờ học: . Thứ năm ngày 10tháng 4 năm 2008 Tiết 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng; cách viết các số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. II.Đồ dùng dạy-học: Bảng phụ. III.Các HĐ dạy- học chủ yếu: Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) M: Nêu tên các đơn vị đo dộ dài đo khối lượng đã học? Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành: (32 phút) a.SGK+ M: *Bài 1/152 - HS đọc thầm và nêu yêu cầu- HS tự hoàn thành vào SGK- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài - GV chấm,chữa. - Chốt: Củng cố về bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng; mối quan hệ giữa các đơn vị trong bảng. *Bài 2/152 - HS tự hoàn thành trong SGK- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. - Chốt: Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài; đơn vị đo khối lượng. b. Vở; *Bài 3/153 - HS đọc thầm yêu cầu đề bài- Tự làm bài vào vở. - Chốt; Mối quan hệ giữa các đơn vị độ dài và độ dài. * Sai lầm HS thường mắc; Đổi từ 1 đơn vị đo ra 2 đơn vị HS còn lúng túng. Hoạt động3: Củng cố (3 phút): M; Hai đơn vị đo độ dài ( đơn vị đo khối lượng) liền kề gấp (kém) nhau bao nhiêu lần? *Rút kinh nghiệm sau giờ học: \ Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2008 Tiết 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) I.Mục tiêu:Giúp HS ôn tập, củng cố về: - Viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân. - Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng. II.Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu. Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (5 phút): Hoạt động2: Luyện tập - Thực hành (32 phút): Nháp : *Bài 1/153 - HS đọc thầm yêu cầu - Tự làm bài vào nháp. - Chốt: Cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. *Bài 2/153 - HS đọc thầm yêu cầu –Tự làm bài vào nháp. - Chốt: Cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Vở: *Bài 3/153 - HS đọc thầm yêu cầu- Tự làm bài vào vở. - Chốt: Chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng từ lớn – bé. *Bài 4/154. - HS tự làm bài vào vở. - Chốt: Chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng từ bé – lớn. *Sai lầm HS thường mắc: Đổi từ đơn vị đo nhỏ hơn ra đơn vị đo lớn hơn HS còn lúng túng. Hoạt động3: Củng cố (3 phút) - M: Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và đo khối lượng đã học? *Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

File đính kèm:

  • docToan - Tuan 29.doc