Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 24

Tiết 116: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giúp HS :

- Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích , thểtích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Vận dụng các công thức tính diện tích , thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn.

II. Đồ dùng dạy học:

GV:Báng phụ,

HS:Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (3-5’)

- Muốn tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương ta làm thế nào?

- Nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật?

 

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2007 TiÕt 116: LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Giúp HS : - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích , thểtích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. - Vận dụng các công thức tính diện tích , thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn. II. §å dïng d¹y häc: GV:Báng phụ, HS:Bảng con. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (3-5’) - Muốn tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương ta làm thế nào? - Nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật? * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp. (32’) + Bài 1/ 123 - HS đọc thầm đề bài- Tự giải vào nháp. - Chôt: Tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương. + Bài 2/ 123 - HS nêu yêu cầu bài tập- Tự làm bài vào SGk. - Chốt: Tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật. + Bài 3/123 - HS đọc thầm đề bài- Kết hợp quan sát hình vẽ- Tự gải vào vở. - Chốt: Tính thể tích hình lập phương vận dụng thực tế. * Dù kiÕn sai lÇm: - HS thực hiện phép tính với phân số còn lúng túng. * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - Thời gian : ................................................................................................................ - Sai lầm thường mắc:.................................................................................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thø ba ngày 27 tháng 2 năm 2007 TiÕt 117: LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Giúp HS củng cố về: - Tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. - Tính thể tích hình lập phương, khối tạo thành từ các hình lập phương. II. §å dïng d¹y häc: - GV:Bảng phụ - HS: B¶ng con III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (3-5’) - Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của một số? - Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào? * Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp. (32’) + Bài 1a/ 124 - HS đọc thầm đề bài- GV hướng dẫn HS tính nhẩm- Tự làm bài vào SGK. - Chốt: Tìm tỉ số phần trăm của một số. + Bài 2/ 124 - HS đọc thầm đề bài- Quan sát hình vẽ- Tự làm bài vào nháp. - Chốt: Tìm tỉ số phần trăm của hai số- Tính thể tích hình lập phương. + Bài 3/ 127- Bµi 1b/ 124 - HS đọc thầm đề bài- Kết hợp quan sát hình vẽ- Tự làm bài vào vë. - Chốt: Tính thể tích hình lập phương.- Kĩ năng quan sát hình - Trình bày bài giải. * Dù kiÕn sai lÇm: - HS lúng túng khi tìm tỉ số phần trăm của một số. - Tính diện tích cần sơn ở bài 3 còn lúng túng. * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - Thời gian : ................................................................................................................ - Sai lầm thường mắc:.................................................................................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ t­ ngày 28 tháng 2 năm 2007 TiÕt 118: GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ GIỚI THIỆU HÌNH CẦU I. Môc tiªu: Giúp HS biết : - Nhận dạng hình trụ , hình cầu . - Xác định đồ vật có dạng hình trụ , hình cầu . II. §å dïng d¹y häc: - GV : Một số đồ vật có dạng hình trụ khác nhau, một số đồ vật có dạng hình cầu . - HS : Hộp sữa , quả bóng , hình hộp chữ nhật. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (3-5’) - Nêu đồ vật có dạng hình chữ nhật - Nêu đặc điểm của hình đó ? * Ho¹t ®éng 2: D¹y bµi míi. (15’) H Đ2.1.Giới thiệu hình trụ: - GV đưa ra đồ vật có dạng hình trụ như : hộp chè , hộp sữa . - GV nêu: Các hộp này có dạng hình trụ. - Quan sát nêu đặc điểm của hình trụ ? àChốt : Hình trụ có hai mặt đáy là hai đường tròn bằng nhau và một mặt xung quanh - HS nêu đặc điểm hình trụ theo dãy- HS kể tên các đồ vật có dạng hình trụ. - GV đưa ra hình vẽ một vài hộp có dạng hình trụ và không có dạng hình trụ - HS nhận biết các hình vẽ xem hình nào là hình trụ? HĐ2.2. Giới thiệu hình cầu: - GV đưa ra một vài đồ vật có dạng hình cầu: quả bóng chuyền, quả bóng bàn - GV nêu: Quả bóng chuyền, quả bóng bàn có dạng hình cầu. - GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình cầu và không phải hình cầu cho HS nhận biết- * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp. (18’) + Bài1/126 - HS đọc đề bài- Quan sát hình vẽ- đánh dấu nhân vào hình vẽ có dạng hình trụ. - Chốt: Nhận biết hình trụ. + Bài 2/126 - HS dọc đề bài- Đọc tên các đồ vật có dạng hình cầu. - Chốt: Nhận dạng hình cầu. + Bài 3/ 126 - HS đọc thầm đề - Thảo luận nhóm đôi- Đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. - Chốt: Xác định các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu. * Dù kiÕn sai lÇm: - HS nhận biết hình cầu còn lúng túng. * Ho¹t ®éng 4: Cñng cè. (3’) - Nêu đặc điểm của hình trụ và hình cầu? * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - Thời gian : ................................................................................................................ - Sai lầm thường mắc:.................................................................................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thø n¨m ngày 6 th¸ng 3 n¨m 2008 TiÕt 119: LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: - Giúp HS ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện tích , thể tích hình chữ nhật và hình lập phương . II. §å dïng d¹y häc: - GV : Bảng phụ . - HS : Bảng con . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (3-5’) - Vẽ hình viết công thức tính Sxq , Stp , Vhhcn * Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp. (32’) + Bài 1/128 - HS đọc thầm – Quan sát hình vẽ- Tự làm nháp. - Chốt: Tính diện tích xung quanh , diện tích mặt đáy và thể tích hình hộp chữ nhật. + Bài 2/127 - HS đọc thầm đề bài- Tự làm vở - 1 HS làm bảng phụ - Chốt: Tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần hình lập phương. + Bài 3/127 - HS đọc thầm phân tích đề - Thảo luận nhóm 2- Trả lời yêu cầu bài tập. - Chốt: Tính diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương và so sánh . * Dù kiÕn sai lÇm: - HS lúng túng khi so sánh diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương. * Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. (3’) - Nêu qui tắc tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ s¸u ngày 2 tháng 3 năm 2007 TiÕt 120: LUYỆN TẬP CHUNG I. Môc tiªu: - Giúp HS ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện tích , thể tích hình chữ nhật và hình lập phương . II. §å dïng d¹y häc: - GV : Bảng phụ . - HS : Bảng con . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (3-5’) - Vẽ hình viết công thức tính Sxq , Stp , Vhhcn * Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp. (32’) + Bài 1/128 - HS đọc thầm – Quan sát hình vẽ- Tự làm nháp. - Chốt: Tính diện tích xung quanh , diện tích mặt đáy và thể tích hình hộp chữ nhật. + Bài 2/127 - HS đọc thầm đề bài- Tự làm vở - 1 HS làm bảng phụ - Chốt: Tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần hình lập phương. + Bài 3/127 - HS đọc thầm phân tích đề - Thảo luận nhóm 2- Trả lời yêu cầu bài tập. - Chốt: Tính diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương và so sánh . * Dù kiÕn sai lÇm: - HS lúng túng khi so sánh diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương. * Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. (3’) - Nêu qui tắc tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - Thời gian : ................................................................................................................ - Sai lầm thường mắc:.................................................................................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File đính kèm:

  • docToan - Tuan 24.doc