Kế hoạch bài học Địa lí 7 tiết 53: Kiểm tra 1 tiết

III. ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1/ Bắc Mĩ chia làm mấy miền địa hình, nêu đặc điểm từng miền?( 2 đ)

Câu 2/ Các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và ngành công nghiệp hiện đại ở “vành đai Mặt Trời”? Vì sao các ngành công nghiệp truyền thống có thời kì bị sa sút ?

( 3 đ)

Câu 3/ So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa đô thị hóa ở Bắc Mĩ với Trung và

Nam Mĩ ?( 3 đ)

Câu 4/ Nêu những nội dung chính của khối Méc-cô-xua?( 2 đ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 3300 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Địa lí 7 tiết 53: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:27; Tieát CT: 53 Ngaøydaïy: KIEÅM TRA 1 TIEÁT I. MỤC TIÊU: 1.1. Kieán thöùc: - Đánh giá kết quả phần địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ. 1.2. Kyõ naêng: Học sinh so sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa đô thị hóa Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ. 1.3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính trung thöïc. Nghieâm tuùc trong kiểm tra. II. MA TRAÄN Mức Độ Tên Chủ đề( nội dung chương, bài…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Thiên nhiên Bắc Mĩ Kể tên và nêu được đặc điểm 3 khu vực địa hình Bắc Mĩ. Số câu:1 Số điểm:2, tỉ lệ=20% Số câu: 01 Số điểm: 02 Số câu:1 Số điểm2=20% 2. Kính tế Bắc Mĩ Trình bày và giải thích một số đặc điểm về kinh tế của Bắc Mĩ Số câu:1 Số điểm:3, tỉ lệ=30% Số câu: 01 Số điểm: 03 Số câu:1 Số điểm3=30% 3.Dân cư Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ Số câu:01 Số điểm:02, Tỉlệ:50% Vận dụng bài học tìm ra sự giống nhau và khác nhau giũa dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ. Số câu: 01 Số điểm: 02 Số câu:1 Số điểm2=20% 4. Kinh tế trung và Nam Mĩ Nêu nội dung của khối Méc- cô-xua Số câu:1 Số điểm:3, tỉ lệ=30% Số câu:1 Số điểm:3 Số câu:1 Số điểm3=30% Tổng số câu:04 Tổng số điểm:10 Tỉ lệ:100% Số câu:02 Số điểm:5 Tỉ lệ: 50% Số câu:01 Số điểm:3 Tỉ lệ: 30% Số câu:01 Số điểm:2 Tỉ lệ: 20% Số câu:04 Số điểm:10 III. ĐỀ KIỂM TRA Câu 1/ Bắc Mĩ chia làm mấy miền địa hình, nêu đặc điểm từng miền?( 2 đ) Câu 2/ Các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và ngành công nghiệp hiện đại ở “vành đai Mặt Trời”? Vì sao các ngành công nghiệp truyền thống có thời kì bị sa sút ? ( 3 đ) Câu 3/ So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa đô thị hóa ở Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ ?( 3 đ) Câu 4/ Nêu những nội dung chính của khối Méc-cô-xua?( 2 đ) IV. ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 2 3 4 - Các miền địa hình Bắc Mĩ: Gồm 3 miền…? - Phía Tây là hệ thống Cooc-đi-e cao đồ sộ trung bình 3000-4000m, gồm nhiều dãy chạy song song, xen giữa là các cao nguyên. - Miền đồng bằng ở giữa rộng lớn, cao ở phía Bắc và Tây Bắc thấp dần xuống phía Nam và Đông Nam. - Phía Đông là miền núi già A-pa-lát và sơn nguyên trên bán đảo La-bra-đo - Các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì: cơ khí, hóa chất, dệt, đóng tàu, luyện kim… -Các ngành hiện đại: Sản xuất máy bay, hàng không vũ trụ, sản xuất ô tô, điện tử, vi điện tử... - Các ngành truyền thống bị sa sút vì: + Do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp + Công nghệ lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Giống nhau: Đều có tốc độ đô thị hóa cao Khác nhau: Bắc Mĩ Trung và Nam Mĩ Đô thị hóa có kế hoạch phù hợp với trình độ phát triển kinh tế. Đô thị hóa tự phát không phú hợp với trình độ phát triển kinh tếè Xuất hiện nhiều khu nhà ổ chuột. Nội dung của khối Méc-cô-xua - Thành lập năm 1991, gồm Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay - Mục tiêu: Tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì. - Thành tựu: Làm tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 V. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Lớp Số HS Giỏi TL Khá TL TB TL Yếu TL Kém TB trở lên TL 7a1 7a2 7a3 7a4 7a5 Cộng RUÙT KINH NGHIEÄM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • doctiet 53 Dia7.doc