Hướng dẫn sử dụng nhanh McMIX ( trộn đề kiểm tra)

Trong McMIX chúng ta phải phân biệt được hai dạng câu hỏi:

*Câu hỏi đơn là các dạng câu hỏi mà ta thường gặp ( Ví dụ )

*Câu hỏi nhóm là dạng câu hỏi tập hợp các câu hỏi đơn có sử dụng chung một đoạn văn dẫn.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 2579 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng nhanh McMIX ( trộn đề kiểm tra), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) Trong McMIX chúng ta phải phân biệt được hai dạng câu hỏi: *Câu hỏi đơn là các dạng câu hỏi mà ta thường gặp ( Ví dụ ……) *Câu hỏi nhóm là dạng câu hỏi tập hợp các câu hỏi đơn có sử dụng chung một đoạn văn dẫn. Ví dụ: câu có các dạng như sau được gọi là câu hỏi nhóm: VD1 Chọn từ thích hợp (ứng với A, B, C, … ) để điền vào chỗ trống trong định lý Py -Ta- Go. Từ câu {} đến câu {}. Trong tam giác …[] … bình phương độ dài …[] … bằng tổng bình phương độ dài …[] .. cạnh góc vuông. () A. Cân B. Vuông C. Đều () A. Đường cao B. Đường trung tuyến C. Cạnh huyền () A. Hai B. Ba C. Bốn VD2 Đọc bài toán sau và trả lời các câu hỏi, từ {} đến {} Cho tam giác vuông ABC biết AB = 3 cm, AC = 4cm, () Trong tam giác ABC góc có số đo bằng 90o là A. Góc B B. Góc C C. Góc A () Diện tích của tam giác ABC là: 12 cm2 B. 6 cm2 C. 15 cm2 D. 20cm2 () Cạnh huyền của tam giác ABC có độ dài là: A. 12 cm B. 5 cm C. 6 cm Chú ý: -Khi chuẩn bị đề từ word thì câu hỏi nhóm phải lưu riêng một phai không nên lưu chung với file của câu hỏi đơn để thuận tiện cho việc làm tiếp theo - phải dùng các ký hiệu giống hai ví dụ trên. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LÀM Bước 1: Nên chuẩn bị đề kiểm tra từ work . (Khi chuẩn bị đề kiểm tra phải tuân theo các bước sau) + Không đánh số thứ tự câu hỏi. + Phần câu hỏi dẫn nhập tuỳ ý, phần câu hỏi lựa chọn nhập theo dạng A. lựa chọn 1 B. lựa chọn 2 C. lựa chọn 3 D. lựa chọn 4 Chú ý : - Các lựa chọn phải theo thứ tự A, B, C, D, ...và không phân biệt chữ thường hay chữ hoa. - Dấu chấm phải sát với các ký hiệu A ; B ; C ; ……… - Câu lựa chọn làm đáp án thì gạch chân ( Chỉ gạch chân chữ cái trước câu lựa chọn) - Số câu lựa chọn cho mỗi câu hỏi nếu có thì phải lớn hơn 2 -Chúng ta có thể nhập câu hỏi mà không có câu trả lời. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) + Hết mỗi câu bắt buộc phải đặt một ký hiệu ngắt câu [] + Khi lưu file vào ổ đĩa nào thì phải nhớ (để sang bước 4 ta thực hiện mở file) Bước 2: Tạo một kỳ kiểm tra mới Click đôi vào biểu tượng McMIX ở màn hình  Bấm “Thêm” ở dưới ngăn trái  Xuất hiện một hình vuông  Điền vào: Mã kỳ thi (nội dung tuỳ ý)  Tên kỳ thi  Bấm lưu Bước 3: Tạo một môn kiểm tra mới Làm tiếp từ bước 2  Click vào “Thêm” ở dưới ngăn phải Xuất hiện một ô  Nhập vào mã môn (tuỳ thuộc người làm)  Nhập tên môn thi (nhập sao cho phù hợp)  Bấm lưu. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) Sau khi làm xong bước 3 ta định dạng trang mẫu như sau: Click vào “định dạng trang mẫu” ở dưới góc màn hình Định dạng phần nội dung đầu trang: Click vào “Header”  Default header  Sửa  Nội dung cần sửa của người làm  Lưu Định dạng phần nội dung cuối trang ( Nếu đề có phần tự luận thì ta đánh toàn bộ phần tự luận vào đây). Sau khi định dạng phần ở đầu trang ta Click vào “foote” Default foote  Sửa  Nội dung cần sửa (Đánh vào nội dung phần tự luận)  Lưu. Bước 4: Import ( Hoặc copy và paste ) đề đã chuẩn bị vào McMIX Tiếp tục bước 3  click vào tạo in đề thi  Click vào Import  Mở file đã chuẩn bị ( Mở file ta thực hiện các thao tác giống như ở word) Click open  Click kiểm tra Kiểm tra lại số lượng câu hỏi ở ô số câu hỏi phía đưới  Chọn đáp án cho từng câu ở bảng danh sách câu hỏi Click lưu (nếu đề có câu hỏi nhóm thì ta tiếp tục làm thêm nhưng bắt đầu Click vào import, và mở file mà ta lưu câu hỏi nhóm) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) Chú ý : +Có thể sửu đổi nội dung sau khi import nếu muốn + Khi ta click vào “ kiểm tra” nếu câu hỏi nào ta chuẩn bị sai với yêu cầu thì câu hỏi đó bị bôi đen và việc kiểm tra bị dừng lại lúc này ta phải click vào câu hỏi sai đó để sửu rồi tiếp tục click vào nút kiểm tra. + Nếu gặp câu hỏi không có câu lựa chọn thì máy tự động hỏi “ Không tìm thấy câu trả lời có tiếp tục không thì ta kiểm tra lại và lựa chọn có hoặc không. + Trong trường hợp cần cố định ( Không cho phép hoán vị ) một hoặc vài lựa chọn của một vài câu hỏi nào đó, thì bỏ dấu check tại lựa chọn đó. Bước 5: Chuẩn bị đề kiểm tra – in đề góc – in đề chuẩn Xong bước 4 ta click vào nút ( Thoát ) ở phía góc phải màn hình a)Xem sửa câu hỏi +Click vào “Đề thi chuẩn”  Click vào câu hỏi cần xem và muốn sửa thì click vào nút sửa rồi tiến hành sửa. Sửa xong thì lưu lại rồi thoát ra. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) + Đổi vị trí câu hỏi  Click vào câu cần đổi rồi rê đến vị trí cần thiết ( không thả chột) b) Định dạng đề thi Click vào “Định dạng”  Điền nội dung vào ô ngày kiểm tra  Điền nội dung vào ô giờ thi  Điền vào thời gian làm bài  click lưu. Chú ý + Các yếu tố còn lại có thể bấm bỏ chọn hoặc không bấm. C) In đề góc  Click vào “in đề góc” (đề góc in đúng thứ tự khi nhập vào , có in đáp án để kiểm tra. d) In đề chuẩn  Click nút “ in đề chuẩn” đề chuẩn in đúng thứ tự ta sắp xếp. Bước 6: Trộn và in đề kiểm tra a) Click nút “Đề hoán vị”  Click nút “ thêm”  Nhập số đề cần hoán vị  Click Lưu. b)Sửa mã đề hoán vị Chọn mã đề cần sửa  Click nút sửa và tiến hành sửa  Click nút Lưu. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra) c) Thay đổi thứ tự câu hỏi ở đề hoán vị một cách thủ công.( Thay đổi soa cho phù hợp vì khi ta nhập câu hỏi có thể nhập cả phần tự luận).  Click câu cần đổi rồi rê đến vị trí cần thiết. d) In đề hoán vị: Chọn mã đề cần in  Click nút in e) In đáp án: Click vào “ in đáp án” f) Xuất đáp án ra file Execl. (Để tiện khi chấm bài) Click nút “ xuất đáp án” Chú ý: +Để lưu lại các đề vừa in ta làm như sau: Click vào file  Save as.. Chọn tên file phù hợp Save. + Để mở file ta làm như sau: Vào ổ đĩa mà ta lưu McMIX  McMIX Templates tên phai đã lưu và mở bình thường. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH McMIX ( Trộn đề kiểm tra)

File đính kèm:

  • pptMcMIX.ppt
Giáo án liên quan