Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 8 - Bài 7 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (bản đẹp)

II. Nội dung bài học :

1.Truyền thống

tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần.

Câu đó là những thái độ và việc làm thể hiện sự tích cực tìm hiểu . tuyên truyền và thực hiện theo các chuẩn mực giá trị truyền thống  Kế thừa và phát huỷ

tuyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 Là tôn trọng bảo vệ tích cực tìm hiểu , học tập, thực hành theo những chuẩn mực giá trị truyền thống để cái hay cái đẹp của truyền thống dân tộc ta tiếp tục phát triển và tỏa sáng.

2.Một số truyền thống tốt đẹp đáng được tự hào của dân tộc ta:

+Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm. đoàn kết , nhân nghĩa

+ Các truyền thống về văn hóa . về nghệ thuật

 

Như chị Võ Thị Sáu

 

 

 

 

Đồng ý với ý kiến a, b ,c ,e .

3 .ý nghĩa vai trò :

truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá . góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân Phải bảo vệ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.

 

 

 

 

 

Chúng ta cần tự hào , gĩư gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến

truyền thống dân tộc.

 

Học sinh tự kể

 

 

III-Bài tập

Bài tập 5.

Không đồng ý với An vì bất kỳ một dân tộc nào đều có truyền thống tốt đẹp đáng tự hào. Dân tộc Việt Nam ngoài truyền thống đánh giặc ngoại xâm còn có truyền thống:

+Tôn sư trọng đạo.

+ Đoàn kết yêu thương, nhân nghĩa.

+ Có truyền thống về văn hóa, tục ăn trầu, làm bánh trưng, bánh dày

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 8 - Bài 7 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 9A Tiết(tkb): Ngày giảngSĩ số:............Vắng........... Lớp 9B Tiết(tkb): Ngày giảng Sĩ số:............Vắng........... TIẾT 8 Bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc I-Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức : HS hiểu được : Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. - ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa phát huy truyền thống dân tộc . - Xác định được những thái độ hành vi cần thiết để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc 2 .Kỷ năng: -Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc . 3. Thái độ. - Tôn trọng , tự hòa về truyền thống tốt đẹp của dân tộc *Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:Kn tư duy phê phán ,kỹ năng suy nghĩ,giao tiếp,tìm kiếm và xử lí thông tin,xác định giá trị,trình bày suy nghĩ của bản thân II. Chuẩn bị : 1. GV: SGK, SGV GDCD 9,Tranh ảnh,bài báo,câu chuyện 2.HS :SGK,vở ghi 3. Phương pháp: - Thảo luận nhóm,động não,hỏi chuyên gia,phòng tranh - Tự liên hệ điêu tra tìm hiểu thực tế. III- Các hoạt động lên lớp. 1.Kiểm tra bài cũ . ? Em hãy nêu một số truyền thông tốt đẹp của dân tộc mà em biết? 2.Giới thiệu bài mới :Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng 3.Dạy bài mới . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt *HĐ1:Hưỡng dẫn tìm hiểu nội dung bài học ? Truyền thống là gì? - Làm bài tập 1 treo bảng phụ gọi 1 học sinh lên bảng làm bài tập. kết luận. ? Vậy kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc là gì ? -Yêu cầu HS phân biệt kết hôn sớm là hủ tục lạc hậu. -Chia lớp thành 2 nhóm trong vòng trong 3 phút mỗi người trong đội lần lượt thay nhau lên bảng viết tên các truyền thống của dân tộc. Đội nào viết được nhiều sẽ thắng. * Mỗi một truyền thống lấy VD. Giáo viên cho học sinh làm bài tập 3. Qua việc làm bài tập của HS GV cho HS rút ra ý nghĩa vai trò của truyền thống đối với mỗi dân tộc? - GV mở rộng để học sinh biết , mỗi dân tộc đều có truyền thống tốt đẹp, riêng chúng ta cần học hỏi tiếp thu những truyến thống tốt đẹp ấy nhưng tiếp thu phải có chọn lọc để gữi gìn bản sắc dân tộc Việt Nam. - Thảo luận nhóm chia lớp thành 2 nhóm thảo luận 2 vấn đề. 1.Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 2. Hãy kể một vài việc mà các em đã làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. HĐ2:Hướng dẫn giải bài tập Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 5. ? Em có đồng ý với An không?Vì sao? -TL:Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần... -Làm bài tập -Trình bày -Nhận xét ,bổ xung -TL:Là tôn trọng bảo vệ tích cực tìm hiểu , học tập, thực hành theo những chuẩn mực giá trị truyền thống để cái hay cái đẹp của truyền thống dân tộc ta tiếp tục phát triển và tỏa sáng - Một số truyền thống tốt đẹp đáng được tự hào của dân tộc ta: +Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm. đoàn kết , nhân nghĩa + Các truyền thống về văn hóa . về nghệ thuật Như chị Võ Thị Sáu - ý nghĩa vai trò : truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá . góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân ’Phải bảo vệ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam. - Chúng ta cần tự hào , gĩư gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc. - Học sinh tự kể - HS làm bài tập cá nhân - Lên bảng trình bày -Nhận xét bổ xung II. Nội dung bài học : 1.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần... ’Câu đó là những thái độ và việc làm thể hiện sự tích cực tìm hiểu . tuyên truyền và thực hiện theo các chuẩn mực giá trị truyền thống ’ Kế thừa và phát huỷ tuyền thống tốt đẹp của dân tộc. ’ Là tôn trọng bảo vệ tích cực tìm hiểu , học tập, thực hành theo những chuẩn mực giá trị truyền thống để cái hay cái đẹp của truyền thống dân tộc ta tiếp tục phát triển và tỏa sáng. 2.Một số truyền thống tốt đẹp đáng được tự hào của dân tộc ta: +Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm. đoàn kết , nhân nghĩa + Các truyền thống về văn hóa . về nghệ thuật Như chị Võ Thị Sáu ’Đồng ý với ý kiến a, b ,c ,e . 3 .ý nghĩa vai trò : truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá . góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân ’Phải bảo vệ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam. ’Chúng ta cần tự hào , gĩư gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc. ’Học sinh tự kể III-Bài tập Bài tập 5. gKhông đồng ý với An vì bất kỳ một dân tộc nào đều có truyền thống tốt đẹp đáng tự hào. Dân tộc Việt Nam ngoài truyền thống đánh giặc ngoại xâm còn có truyền thống: +Tôn sư trọng đạo. + Đoàn kết yêu thương, nhân nghĩa. + Có truyền thống về văn hóa, tục ăn trầu, làm bánh trưng, bánh dày 3: Củng cố - Nhắc lại nội dung đã học. - Hãy tìm nguồn gốc và ý nghĩa về một truyền thống ở quê em, viết một đọan văn giới thiệu về truyền thống đó. 4. dặn dò - Chuẩn bị ôn tập tiết sau bài kiểm tra . Nhận xét

File đính kèm:

  • doct8hagiang.doc
Giáo án liên quan