Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 7 - Bài 7 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (Bản chuẩn)

- Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phong tục tập quán, thói quen lạc hậu cần xóa bỏ.

- Có kỹ năng phân tích đánh giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến các giá trị truyền thống.

3. Thái độ.

- Có thái độ tôn trọng , bảo vệ ,giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

- Biết phê phán đối với những thái độ và việc làm thiếu tôn trọng , phủ định hoặc xa rời truyền thống dân tộc .

*Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:Kn tư duy phê phán ,kỹ năng suy nghĩ,giao tiếp,tìm kiếm và xử lí thông tin,xác định giá trị,hợp tác

II. Chuẩn bị :

 1. GV: SGK, SGV GDCD 9,Tranh ảnh,bài báo,câu chuyện

2.HS :SGK,vở ghi

3. Phương pháp:

 - Thảo luận nhóm,động não,hỏi chuyên gia,phòng tranh

 - Tự liên hệ điêu tra tìm hiểu thực tế.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 7 - Bài 7 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (Bản chuẩn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 9A Tiết(tkb): Ngày giảngSĩ số:............Vắng........... Lớp 9B Tiết(tkb): Ngày giảng Sĩ số:............Vắng........... TIẾT 7 Bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc I-Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức : Học sinh hiểu được : Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. 2 .Kỹ năng: - Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phong tục tập quán, thói quen lạc hậu cần xóa bỏ. - Có kỹ năng phân tích đánh giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến các giá trị truyền thống. 3. Thái độ. - Có thái độ tôn trọng , bảo vệ ,giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Biết phê phán đối với những thái độ và việc làm thiếu tôn trọng , phủ định hoặc xa rời truyền thống dân tộc . *Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:Kn tư duy phê phán ,kỹ năng suy nghĩ,giao tiếp,tìm kiếm và xử lí thông tin,xác định giá trị,hợp tác II. Chuẩn bị : 1. GV: SGK, SGV GDCD 9,Tranh ảnh,bài báo,câu chuyện 2.HS :SGK,vở ghi 3. Phương pháp: - Thảo luận nhóm,động não,hỏi chuyên gia,phòng tranh - Tự liên hệ điêu tra tìm hiểu thực tế. III- Các hoạt động lên lớp. 1.Kiểm tra Bài tập 2 SGK/23? Đáp án. -Em đã hợp tác với bạn bè trong học tập,lao động,các hoạt động của truường,huyện,cụ thể; .(2,0 đ) Trong học tâp.(1 đ) Trong lao động.(1 đ) Trong họat động khác.(1 đ) -Kết quả.(1 đ) -Phương hướng hợp tác(4đ) 2.Dạy bài mới . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt Hoạt động1. -Yêu cầu HS đọc,tìm hiểu phần ĐVĐ học sinh đọc đoạn 1 ? Nội dung của đọan 1. Bác Hồ muốn nói điều gì? ? Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác? ? Ngày nay chúng ta có cần thể hiện lòng yêu nước không? ? Qua cách nói của Bác em thấy truyền thống yêu nước của dân tộc được hình thành như thế nào ? Học sinh đặt vấn đề 2. ? Chu Văn An là người như thế nào ? ? Vào ngày sinh của cụ các học trò đã làm gì ? ? Việc làm đó thể hiện điều gì ? ? Khi thầy Chu Văn An cho phép 2 học trò ngồi cùng sập với mình hai học trò đó đã cư sử như thế nào? ? Em có nhận xét gì về cách cư sử của hai học trò này? ? Cách cư sử ấy thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta. ? Truyền thống đó có tồn tại đén ngày nay không ? Lấy VD HĐ3:Hướng dẫn giải bài tập Yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK trang25,26 -Đọc,lớp theo dõi -Suy nghĩ,trả lời -Nhận xét,bổ xung -TL:Tinh thần yêu nước là truỳên thống quý báu của nhân dân ta. - Thể hiện trong các cuộc đấu tranh độc lập dân tộc trong lịch sử. VD: Bà trưng – Bà triệu - Thể hiện trong cuộc kháng chiến chống pháp : Việc làm hành động của mọi giới mọi tầng lớp. gĐược hình thành trong quá trình lịch sử , được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác . -TL: Chu Văn An là nhà giáo nổi tiếng -TL: Học trò đến mừng thầy -TL: biết ơn -TL: Họ không dám và xin phép được ngồi ở bên ghế bên -TL: Lễ phép kính trọng thầy giáo -TL: Truyền thống tôn sư trọng đạo - HS tự liên hệ I .Đặt vấn đề: 1 . Bác Hồ nói về lòng yêu của dân tộc ta -Tinh thần yêu nước là truỳên thống quý báu của nhân dân ta. - Thể hiện trong các cuộc đấu tranh độc lập dân tộc trong lịch sử. VD: Bà trưng – Bà triệu - Thể hiện trong cuộc kháng chiến chống pháp : Việc làm hành động của mọi giới mọi tầng lớp. gĐược hình thành trong quá trình lịch sử , được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác . 2. Chuyện về một người thầy. Chu Văn An là nhà giáo nổi tiếng g Học trò đến mừng thầy g biết ơn gHọ không dám và xin phép được ngồi ở bên ghế bên gLễ phép kính trọng thầy giáo ’ Truyền thống tôn sư trọng đạo ’ Học sinh lấy VD. III-Bài tập bài tập 1:Thái độ hành vi kế thừa và phát huy truyền thống ttốt đẹp của dân tộc:a,c,e,g,h,i,l 3: Củng cố - Nhắc lại nội dung đã học. - Hãy tìm nguồn gốc và ý nghĩa về một truyền thống ở quê em, viết một đọan văn giới thiệu về truyền thống đó 4.dặn dò - Chuẩn bị bài mới :Kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc(tiếp) Nhận xét

File đính kèm:

  • doct7hagiang.doc
Giáo án liên quan